adplus-dvertising

İbn-i Sina'nın yaptığı çalışmalar nelerdir kısaca?

İçindekiler:

  1. İbn-i Sina'nın yaptığı çalışmalar nelerdir kısaca?
  2. İbn-i Sina ne yapar?
  3. İbn-i Sina'nın en belirgin özelliği nedir?
  4. Ibni Sina hangi görüşü savunur?
  5. Ibni Sina'nın ırkı nedir?

İbn-i Sina'nın yaptığı çalışmalar nelerdir kısaca?

Geometri (özellikle Öklid geometrisi), mantık, fıkıh, sarf, nahiv, tıp ve doğabilim üstüne çalışmalar yaptı. Farabi'nin el-İbane's aracılığıyla Aristoteles felsefesini ve metafiziğini öğrenip, hastalanan Buhara prensini iyileştirince (997) saray kütüphanesinden yararlanma olanağına kavuştu.

İbn-i Sina ne yapar?

Fars tıp adamı, astronom, yazar ve filozof İbn-i Sina,buhara yakınlarındaki Efşene köyünde 980 yılında dünyaya gelmiş ve Hamedan şehrinde 1037 tarihinde vefat etmiştir. ... Geometri (özellikle Öklid geometrisi), mantık, fıkıh, sarf, nahiv, tıp ve doğabilim üstüne çalışmalar yaptı.

İbn-i Sina'nın en belirgin özelliği nedir?

Orta Çağ İslam Felsefesinin en yüksek parlayan yıldızı olan İbni-Sina, hem başarılı bir tıp bilim adamı hem de arkasında gelecek nesillere deneyimlerini aktaracak kütüphaneler dolusu eser bırakan bir filozoftur. Tıp araştırmalarının yanı sıra tıpta deontolojinin önemini vurgulayan ilk bilim adamıdır.

Ibni Sina hangi görüşü savunur?

İbni Sînâ'nın Felsefesi İbni Sînâ, felsefeyi iki temel kısma ayırıyor: Nazarî hikmet, amelî hikmet. Nazarî (teorik) hikmet; tabiat felsefesi, matematik ve metafizik olarak üçe ayrılırken, amelî (pratik) hikmet de siyaset, ekonomi ve ahlâk olarak üçe ayrılmaktadır.

Ibni Sina'nın ırkı nedir?

980 yılında günümüz Özbekistanında yer alan Buhara yakınlarındaki Afşana kentinde doğdu. Yalnız doğuda değil, ortaçağ Avrupa'sında da en büyük tıp bilgini sayılan İranlı Müslüman bir bilgin ve düşünürdür.