Avukatlar istediği davaya bakabilir mi?

İçindekiler:

 1. Avukatlar istediği davaya bakabilir mi?
 2. Bir davaya iki avukat bakabilir mı?
 3. Her avukat boşanma davasına bakabilir mi?
 4. Avukat Uyaptan neleri görebilir?
 5. Avukat başka bir işte çalışabilir mi?
 6. Bir davaya en fazla kaç avukat bakabilir?
 7. Avukat müvekkilini satar mı?
 8. Hangi davalarda devlet avukat verir?
 9. Adli yardım ücreti nasıl talep edilir?
 10. Boşanma davasına hangi avukat bakar?
 11. Boşanma davasına sadece avukat girebilir mi?
 12. Avukatlar icra dosyalarını görebilir mi?
 13. Avukat nüfustan bilgi alabilir mi?
 14. Avukat sigortalı çalışabilir mi?

Avukatlar istediği davaya bakabilir mi?

Devlet avukatları sadece kurumlarını ilgilendiren davalara bakabilir. Serbest çalışan bir avukat ise istediği her davaya bakabilir.

Bir davaya iki avukat bakabilir mı?

1086 sayılı kanunun 64. Maddesine karşılık gelen bu hüküm, bir değişiklik içermemektedir. Müvekkil, bir davanın takibi için birden fazla vekil görevlendirebilir. ... Öncelikle, müvekkilin aynı davada ikinci bir avukata vekâletname verebilmesi için, birinci avukatın muvafakatini alması gerekmektedir.

Her avukat boşanma davasına bakabilir mi?

Her avukat boşanma davasına bakabilir mi; hukuki olarak avukatların farklı konulardaki davalara bakmasının önünde herhangi bir engel bulunmamaktadır. Yani boşanma davaları için tüm avukatlar gerekli işlemleri gerçekleştirebilir.

Avukat Uyaptan neleri görebilir?

Avukat Bilgi Sistemi sayesinde Avukatlar, UYAP üzerinden yeni dava açabilir, mevcut davalarını takip edebilir, duruşma günlerini öğrenebilir, dosyalarına her türlü evrakı gönderebilir, duruşma zabıtlarını alabilir, yargılama harcı, ücret ve diğer masraflara ilişkin her türlü para işlemini çevrimiçi olarak ...

Avukat başka bir işte çalışabilir mi?

Avukatlık Kanunun Avukatlıkla Birleşmeyen İşleri düzenleyen 11. maddesi: Aylık, ücret, gündelik veya kesenek gibi ödemeler karşılığında görülen hiçbir hizmet ve görev, sigorta prodüktörlüğü, tacirlik ve esnaflık veya meslekin onuru ile bağdaşması mümkün olmayan her türlü iş avukatlıkla birleşemez” hükmü ile avukata ...

Bir davaya en fazla kaç avukat bakabilir?

Örgüt faaliyeti çerçevesinde işlenen suçlar bakımından yürütülen kovuşturmalarda, duruşmada en çok üç avukat hazır bulunabilir. Sadece örgüt faaliyeti çerçevesinde işlenen suçlar bakımından getirilen istisna hükmü ile kovuşturma aşamasında duruşmada sanığın en fazla üç müdafinin bulunabileceği hükme bağlanmıştır.

Avukat müvekkilini satar mı?

Peki bir avukatın gerçekten davayı satması mümkün olabilir mi? ... Bir de avukatın, dava lehine sonuçlandığında, mahkemece hükmedilecek vekalet ücreti vardır. Bu ise, karşı vekalet ücreti olarak adlandırılır. Avukat buna, davanın kısmen veya tamamen müvekkili lehine sonuçlanması durumunda hak kazanır.

Hangi davalarda devlet avukat verir?

“Adli yardım” olarak adlandırılan bu hizmetten yalnızca hukuk davaları ile icra takiplerinde yararlanılabiliyor. Şayet ceza davasının muhatabıysanız CMK (Ceza Muhakemesi Kanunu) hükümlerine tabi olarak, davanın görüldüğü mahkemeye başvurmanız ve ücretsiz avukat hizmeti talep etmeniz gerekir.

Adli yardım ücreti nasıl talep edilir?

Adli yardımdan nasıl yararlanılabilir ? Adli yardım talebi, dava açılmadan önce barolara ve yargılamanın yapılacağı mahkemeye, dava açıldıktan sonra ise yine barolara ve asıl talep veya işin karara bağlanacağı mahkemeye, icra ve iflas takiplerinde ise takibin yapılacağı yerdeki icra mahkemesine yapılır.

Boşanma davasına hangi avukat bakar?

Boşanma davalarına bakmakla görevli olan mahkeme Aile mahkemesi olarak tanımlanmıştır. Eğer bulunduğunuz yer içinde aile mahkemesi yoksa bu davalar için yetkili olan diğer ve tek mahkeme asliye hukuk mahkemesidir. Ve davalara bu mahkeme bakar.

Boşanma davasına sadece avukat girebilir mi?

Kural olarak tarafların vekalet verdiği bir avukat varsa, tarafların duruşmaya katılma zorunluluğu yoktur. ... Boşanma davası ister çekişmeli isterse anlaşmalı olsun, avukat tutmayan taraf duruşmaya bizzat katılarak kendisini savunmalıdır.

Avukatlar icra dosyalarını görebilir mi?

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ: 1136 sayılı Avukatlık Kanunu'nun 46. Maddesinin 2. Fıkrasında “avukat ve stajyer vekaletname olmaksızın dava ve takip dosyalarını inceleyebilir.

Avukat nüfustan bilgi alabilir mi?

Danıştay Tetkik Hakimi Volkan ÇAKMAK'ın Düşüncesi Nüfus işlerinin yürütülmesi konusunda özel nitelikte bir yasal düzenleme olduğu açık olan 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Yasası uyarınca, nüfus müdürlüklerinden doğrudan belge almaya vekillik belgesi ibraz edenler yetkili olup, bunun dışında kalan üçüncü şahısların bir ...

Avukat sigortalı çalışabilir mi?

Kısaca stajyer avukat ücret alamaz, sigortalı ve güvenceli bir işte çalışamaz.