Çoksatar nasıl yazılır?

İçindekiler:

  1. Çoksatar nasıl yazılır?
  2. TDK alın yazısı nasıl yazılır?
  3. Peşi sıra TDK nasıl yazılır?
  4. Futbolsever nasıl yazılır?

Çoksatar nasıl yazılır?

Bir başka karmaşa, “çok” sözcüğüyle türetilen yapılarda görülüyor. Örneğin “çokdilli, çokeşli, çokevli, çokhücreli, çokkocalı, çokkatlı, çokpartili, çoksatar, çoksesli, çoktanrılı, çoktürlü, çokuluslu, çokanlamlı” sözcükleri bitişik yazılırken “çok amaçlı” sözcüğünün ayrı yazılmasının gerekçesini merak ediyor insan.

TDK alın yazısı nasıl yazılır?

ALIN YAZISI NASIL YAZILIR? Bu kelimenin alın yazısı mı, alınyazısı mı olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı alın yazısı şeklinde olmalıdır. Yani ayrı yazılmalıdır.

Peşi sıra TDK nasıl yazılır?

8. Dış, iç, sıra sözleriyle oluşturulan birleşik kelime ve terimler ayrı yazılır: ahlak dışı, çağ dışı, din dışı, kanun dışı, olağan dışı, yasa dışı; ceviz içi, hafta içi, yurt içi; aklı sıra, ardı sıra, peşi sıra, yanı sıra vb.

Futbolsever nasıl yazılır?

Futbolsever nasıl yazılır? Görüldüğü gibi tamamı bitişik yazılmaktadır.