Iyelik eki olduğu nasıl anlaşılır?

İçindekiler:

 1. Iyelik eki olduğu nasıl anlaşılır?
 2. Ilgi ve iyelik ekleri nasıl ayırt edilir?
 3. Iyelik kökenli kişi ekleri hangi zamanda kullanılır?
 4. Kişi ekleri nedir?
 5. 2 çoğul kişi nedir?
 6. Zaman ekleri nedir?
 7. Um eki nedir?
 8. Ilgi eki nasıl bulunur?
 9. Haberi sözcüğünde iyelik eki var mıdır?
 10. Iyelik eki çekim eki mi?
 11. Tamlanan ekleri iyelik eki midir?

Iyelik eki olduğu nasıl anlaşılır?

Adlara gelerek onlara aitlik anlamı katan, onların neye, kime ait olduğunu belirten eklerdir. Ünsüzle biten bir sözcüğe geldiğinde iyelik ekleri şu şekilde karşımıza çıkar: kalem-im → benim kalemim ⇒ BEN/1. tekil kişi iyelik eki. kalem-in → senin kalemin ⇒ SEN/2. tekil kişi iyelik eki.

Ilgi ve iyelik ekleri nasıl ayırt edilir?

NOT: İlgi ekleri, iyelik ekleriyle karıştırılmamalıdır. İyelik ekleri, isim tamlamalarında tamlananın aldığı ek iken; ilgi ekleri tamlayanın aldığı eklerdir. Örneğin “yıldızların parıltısı” isim tamlamasında tamlayan “-ın” ilgi ekini almıştır. Tamlanan ise “-sı” iyelik ekini almıştır.

Iyelik kökenli kişi ekleri hangi zamanda kullanılır?

Şahıs zamiri kökenli ekler, şimdiki zaman, geniş zaman, gelecek zaman, öğrenilen geçmiş zaman, istek ve gereklilik çekimlerinde; iyelik kökenli ekler ise Eski Türkçede yalnız görülen geçmiş zaman ile kullanılırken daha sonra görülen geçmiş zaman ve şart çekimlerinde kullanılmaya başlanmıştır (Ergin,1983, s. 437).

Kişi ekleri nedir?

Şahıs eki veya kişi eki, yüklemin kişisini (özneyi) belirten ek. Fiil kiplerine veya ek-fiillere eklenerek işin veya oluşun kim tarafından gerçekleştirildiğinin anlaşılmasını sağlayan eklerdir. Türkçedeki şahıs ekleri -m, -im, -n, -in, -sin, -k, -iz, -niz, -iniz, -siniz, -ler ve -sinler'dir.

2 çoğul kişi nedir?

Fiile getirildiği zaman o fiili yapan kişinin "BİZ" olduğunu söyleyen eklere 1. Çoğul Kişi Ekleri denir. Fiile getirildiği zaman o fiili yapan kişinin "SİZ" olduğunu söyleyen eklere 2. Çoğul Kişi Ekleri denir.

Zaman ekleri nedir?

Bu altı zamanı ifade eden ekler şunlardır:

 • Bilinen Geçmiş Zaman Eki: "-dı/-di/-du/-dü" "-tı/-ti/-tu/-tü" • ...
 • Öğrenilen Geçmiş Zaman Eki: "-mış/-miş/-muş/-müş" • ...
 • Şimdiki Zaman Eki: -yor. • ...
 • Gelecek Zaman Eki: "-acak/ecek" • ...
 • Geniş Zaman Eki: "-r" ; "-ar/-er"; "-ır/-ir/-ur/-ür" •

Um eki nedir?

1) İyelik eki olan "-ım,-im, -um, -üm" Eklendiği ismin karşıladığı varlığın kime veya neye ait olduğunu bildirir. Görüldüğü "-ım,-im, -um, -üm" eki eklendiği isimlerin kime ait olduğunu belirtmiştir. Cümlelerdeki bu ekin işlevi(görevi) iyelik ekidir.

Ilgi eki nasıl bulunur?

İsim tamlamalarında tamlayanın yanına gelerek, belirtili ad tamlaması oluşturduğu için tamlayan eki olarak biliniyor. Kaynaştırma ünsüzü ile kullanılan ve isim tamlaması oluşturarak belli bir noktayı anlatan dil bilgisi kuralı ilgi eki olarak bilinir.

Haberi sözcüğünde iyelik eki var mıdır?

"haberi" kelimesinde iyelik eki yoktur. "-i" belirtme ekidir.

Iyelik eki çekim eki mi?

iyelik ekleri şahıs ekidir oda çekim ekidir.

Tamlanan ekleri iyelik eki midir?

Ad tamlamalarında tamlanana gelen ek, iyelik ekidir. Bu yüzden bu ekin diğer bir adı da “tamlananekidir. tamlamalarında tamlanan olan “bahçe, yol” sözcüklerine 3.tekil iyelik eki (-i, -u) getirilerek belirtili ve belirtisiz ad tamlaması oluşturulmuştur.