adplus-dvertising

Rezorbsiyon nedir ne demek?

İçindekiler:

 1. Rezorbsiyon nedir ne demek?
 2. Kemik rezorbsiyon ne demek tıp?
 3. Fizyolojik Rezorpsiyon nedir?
 4. Eksternal kök rezorpsiyonu nedir?
 5. Rezolüsyon nedir ne demek?
 6. Bertaraf etmek ne demektir?
 7. Metabolik Kemik Hastalıkları Nelerdir?
 8. Eksternal ne anlama gelir?
 9. Periodonsiyum ne demek?
 10. Boyutsal rezolüsyon nedir?
 11. Kontrast rezolüsyon nedir?
 12. Bertaraf ederek ne demek?
 13. Atık bertaraf nedir?
 14. Spongioz kemik ne demek?
 15. Zayıf kemik sendromu nedir?
 16. Aç kemik sendromu nedir belirtileri nelerdir?

Rezorbsiyon nedir ne demek?

Rezorbsiyon, osteoklastlar tarafından diş dokusunun yıkılmasıdır. Dişin mineralize dokuları normalde rezorbe olmaz. Kök kanalı içinde predentin, kök kanalı dış yüzeyinde ise odontoblastlar, sementoblastlar ve presementum bu rezorbsiyonları önleyen faktörlerdir.

Kemik rezorbsiyon ne demek tıp?

Osteoklast, kemik matriksini yok ederek kemik dokusunu ortadan kaldıran bir çeşit kemik hücresi. Bu işleme kemik rezorpsiyonu denir.

Fizyolojik Rezorpsiyon nedir?

Rezorpsiyon, vücudun kemik veya diğer sert doku yapılarını bertaraf etme biçimidir. New Zealand Association of Orthodontists, diş kökü erimesinin, vücudun dişin kök yüzeyini tüketmeye başlamasıyla ortaya çıktığını belirtmektedir. Bu süreç gayet normal olup süt dişlerinin dökülmesinin doğal bir parçasıdır.

Eksternal kök rezorpsiyonu nedir?

Eksternal kök rezorpsiyonu, çeşitli mekanik ve kim- yasal uyarıları takiben meydana gelen patolojik bir süreç olup kök yapısının yıkımı ve genellikle geri dö- nüşümsüz kaybıdır3. Bir başka deyişle, rezorpsiyon yapıcı hücrelerin bir uyaran sonucu aktive olarak se- ment ve dentini yok etmesidir.

Rezolüsyon nedir ne demek?

1-Bir bileşiğin, kendisini oluşturan unsurlara ayrılması; erime; çözünme; ayrışma; rezolüsyon. 2- Patolojik bir durumun normale dönmesi (Hastalığın iyileşmesi, ateşin düşmesi, şişin inmesi ya da iltihabi eksüdanm ortadan kalkması gibi). 3- Optik aracın, çok yakm iki unsurun sınırlarını birbirinden ayırarak net ...

Bertaraf etmek ne demektir?

Bertaraf, Farsça ve Arapça kalıplardan oluşan bir kelimedir. ... Bu kalıpların birleşmesi ile oluşan bertaraf kelimesi giderilmiş, kaldırılmış anlamlarına gelmektedir. Bertaraf Etmek Ne Demektir? Cümle içinde kullanımında ortadan kaldırmak, sorunu gidermek anlamlarına gelmektedir.

Metabolik Kemik Hastalıkları Nelerdir?

Metabolik kemik hastalıkları, çeşitli kemik anormalliklerine veya deformitelerine neden olan çeşitli hastalıklardır. Metabolik kemik hastalıklarına örnek olarak osteoporoz, raşitizm, osteomalazi, osteogenez imperfekta, mermer kemik hastalığı (osteopetroz), Paget kemik hastalığı ve fibröz displazi verilebilir.

Eksternal ne anlama gelir?

Eksternal, dış, dışında, dışarıda. İngilizce “external” kelimesinden gelir. Tıp jargonunda genellikle, external kelimesinin karşılığı olan “dış” kelimesi yerine Türkçeleştirilerek “eksternal” terimi kullanılır.

Periodonsiyum ne demek?

Periodonsiyum, dişi çevreleyen ve destekleyen dokular olan periodontal membran, alveol kemiği, sement tabakası ve diş etini kapsayan bölgedir.

Boyutsal rezolüsyon nedir?

Boyutsal rezolüsyon, komşu en küçük iki yapının ayırt edilebilme gücünü gösterir. Piksel boyutlarının küçül- tülmesi ile komşu dokuların ayırt edilebilmesi artar ve buna bağlı olarak boyutsal rezolüsyon da artar.

Kontrast rezolüsyon nedir?

Kontrast Çözümleme (Kontrast Rezolüsyon) Film üzerindeki farklı yoğunlukları ayırt edebilme yeteneğidir. BTde konvansiyonel röntgen'den daha yüksektir. Kontrast çözümleme gücü başlıca X-ışını şiddeti (intensty) ve dozuna bağlı bir kavramdır.

Bertaraf ederek ne demek?

Bertaraf Etmek Ne Demektir? Cümle içinde kullanımında ortadan kaldırmak, sorunu gidermek anlamlarına gelmektedir.

Atık bertaraf nedir?

Tehlikeli atıkların zararlı maddelerinin ayrıştıtılarak ortadan kaldırılması, yokedilmesi ve geri dönüştürülmesi işlemidir. ... Arıtılmış çamurlar, evsel ve endüstriyel atık su tesislerinde proses kaynaklı oluşan atık maddelerdir.

Spongioz kemik ne demek?

Spongioz kemik, ince kemik bölmelerinden oluşmuştur. ➢Trabeküllerdeki lameller paralel seyreder ve aralarında boşluklar vardır. ➢Bu boşluklar kırmızı kemik iliğiyle doludur ve kırmızı kan hücresi üretir. ➢Uzun kemiklerin ve bazı yassı kemiklerin iç yüzünde canalis ossium medulla bulunur.

Zayıf kemik sendromu nedir?

Cam kemik hastalığı, cam bebek hastalığı ya da kırılgan kemik hastalığı (osteogenesis imperfecta), kemiklerin belirli bir travma ya da yaralanma olmadan kırılmasına neden olan kalıtsal bir hastalıktır.

Aç kemik sendromu nedir belirtileri nelerdir?

Paratiroid bezlerinin fazla çalışması sonucu kanda parathormon değeri artar. Parathormonun değerinin artması, kemiklerden kalsiyumun çekilmesine sebep olur. Kemiklerden çekilen kalsiyum değeri kanda artış gösterir. Kemikler kalsiyum kaybına uğradığı için bu sıkıntı 'aç kemik sendromu' olarak adlandırılmıştır.