adplus-dvertising

Ekseriyet ne demek TDK?

İçindekiler:

  1. Ekseriyet ne demek TDK?
  2. Ekseriyet ile ne demek?
  3. Ekseriyet ne de em?
  4. Ekseriyet Türkçe mi?
  5. Ivedilik ne de ek?
  6. Konu kelimesi Türkçe mi?
  7. Defaatle yapmak ne demek?
  8. Ivedilik cümlesi nedir?

Ekseriyet ne demek TDK?

Ekseriyet Kelimesinin Anlamı: Çoğunluk, çokluk, sayıca çok olmak ya da sayıca üstün olmak anlamlarına gelen bir kelime olarak kullanılmaktadır. Çoğunluk ve ekseriyet kelimeleri aynı anlama gelen eş anlamlı kelimelerdir. Ekseriyet ile ilgili Cümleler: *Meclisin ekseriyeti benimle aynı kanaate vardı.

Ekseriyet ile ne demek?

1. Sayı üstünlüğüne dayanılarak, çoğunlukla: “Ekseriyetle karar verildi.” 2. Çok defa, çoğu zaman, çoğunlukla: Binâenaleyh bîçâre çocuk, ekseriyetle tâbi olmak ve gönlündeki ıztırâbı safâ şeklinde göstermeğe çalışmaktan başka çâre bulamadı (Nâmık Kemal).

Ekseriyet ne de em?

Arapça kökenli bir sözcük olan ekseriyet, çoğunluk anlamına gelir. Örneğin bir seçimde oyların yüzde ellisinden fazlasını alan kişi için ekseriyet kelimesi kullanılır.

Ekseriyet Türkçe mi?

Ekseriyet kelimesi günlük hayatta sıklıkla kullanılan kelimelerden bir tanesidir. Ekseriyet, Arapça dilinden Türkçe'mize geçmiştir. - Ekseriyeti teşkil eden kadınlar korsesiz, hafif bir sabah esvabı ile geliyorlardı.

Ivedilik ne de ek?

TDK'ya göre ivedi kelimesinin anlamı; acele,aceleyle,acele olaraktır. - Tüm işlemler ivedilikle halledilecektir. -Delikanlı ivedi bir şekilde arkadaşının yanına gitti.

Konu kelimesi Türkçe mi?

Türk Dil Kurumu'na (TDK) göre çeşitli anlamları olan konu kelimesi, Türkçe'de tek başına ya da farklı cümleler ile beraber kullanılabilir.

Defaatle yapmak ne demek?

Defaatle kelimesi, aslında günümüzde kullanılan karşılığı ile yakın fonotik söyleniş seslerine sahiptir. Defaatle kelimesinin anlamı, defalarca, birçok kez, kere gibi sözcüklerle karşılık bulmaktadır. Yineleyen yani tekrarlayan durum ve şeyler için kullanılır.

Ivedilik cümlesi nedir?

Ivedilik ne demek cümle içinde kullanımı? TDK'ya göre ivedi kelimesinin anlamı; acele,aceleyle,acele olaraktır. - Tüm işlemler ivedilikle halledilecektir. -Delikanlı ivedi bir şekilde arkadaşının yanına gitti.