Fütuhat nedir sözlük anlamı kısaca?

İçindekiler:

 1. Fütuhat nedir sözlük anlamı kısaca?
 2. Osmanlıda fütuhat ne demek?
 3. Futuh okumak ne demek?
 4. Füyuzat ne demek?
 5. Nahvet ne anlama gelir?
 6. Mütabi hadis nedir?
 7. Fuyuzat ne demek Osmanlıca?
 8. Nahvet ne demek Osmanlıca?
 9. Nahvet ne demek TDK?
 10. Mutabi sahid hadis nedir?
 11. Mütevatir ve ahad hadis nedir?
 12. Yengi yenme ne demek?

Fütuhat nedir sözlük anlamı kısaca?

Fütuhat nedir sözlük anlamı kısaca? FÜTUHAT: (Fütuh. C.) Fetihler, zaferler, galibiyetler.

Osmanlıda fütuhat ne demek?

FÜTÛHAT. 1. Fetihler, zaferler: Bu zamânın fütûhâtı çalışmaya boyun eğen erlerin (Mehmet E. Yurdakul).

Futuh okumak ne demek?

İlm-i ilâhîyi kalp yoluyle keşfetme, kalp yoluyle Hakk'ın gizli sırlarına erişme, zuhûrat, tecelliyat: Senin andan-durur yine fütûhun / Sana andan erişir hazz-ı rûhun. Bir anda kalbimin sırr-ı fütûhu / Sezdi gelmiş babamın rûhu (Ziyâ Gökalp).

Füyuzat ne demek?

Feyizler, mânevî bolluk ve bereketler.

Nahvet ne anlama gelir?

(ﻧﺨﻮﺕ) i. (Ar. naḫvet) Kendini büyük görme, ululanma, kibir, gurur, tekebbür: Ben bî-azamet, o mest-i nahvet (Muallim Nâci). Pür-cür'et ü nahvet / Eylerdi hitâbet (Tevfik Fikret). Bu adam öteden beri kabalığı, kibir ve nahvetiyle tanınmış kimselerdendi (Yâkup K.

Mütabi hadis nedir?

İ'tibara konu olan hadisin mütâbi' veya şâhidinin tesbit edilmesine, diğer bir ifadeyle araştırmaya konu olan hadisi destekleyen başka bir rivayetin bulunmasına mütâbaat adı verilir. ... Herhangi bir tabakada hadisi rivayet eden başka bir râvi tesbit edilirse hadisin mütâbi' ve şâhidi bulunmuş olur.

Fuyuzat ne demek Osmanlıca?

Feyizler, mânevî bolluk ve bereketler.

Nahvet ne demek Osmanlıca?

nahvet / نخوت Kibir, gurur. Kibirlenme, büyüklenme, böbürlenme.

Nahvet ne demek TDK?

(ﻧﺨﻮﺕ) i. (Ar. naḫvet) Kendini büyük görme, ululanma, kibir, gurur, tekebbür: Ben bî-azamet, o mest-i nahvet (Muallim Nâci). Pür-cür'et ü nahvet / Eylerdi hitâbet (Tevfik Fikret). Bu adam öteden beri kabalığı, kibir ve nahvetiyle tanınmış kimselerdendi (Yâkup K.

Mutabi sahid hadis nedir?

Mutâbi, ferd sanılan hadîsi ferd olmaktan çıkaran ve onu takviye eden diğer bir rivayet olması itibariyle makbul haberlerden sayılmıştır. ... Eğer böyle bir hadîs bulunursa, işte bu hadîse şâhid denir; çünkü ferd olan hadîsin şahididir; manâ yönünden onu teyid ve takviye eder.

Mütevatir ve ahad hadis nedir?

Mütevatir haberin şartlarını taşımayan habere Âhâd haber denir. Tanım: İsnadın herhangi bir tabakasında ravi sayısı tek kalan hadistir. Tanım: Ravi sayısı isnadın herhangi bir tabakasında ikiye kadar düşen hadistir. İsnadın herhangi bir tabakasında ravi sayısı üç olan hadistir.

Yengi yenme ne demek?

i. (< yen-gi) yeni. Yenme, alt etme, gālip gelme. Karşıtı: YENİLGİ.