Çepni ne demek Giresun?

İçindekiler:

 1. Çepni ne demek Giresun?
 2. Çepni nereye bağlı?
 3. Giresun hangi Türk boyundan?
 4. Kaç tane Türk boyu vardır?
 5. Tirebolu hangi Türk boyundan?
 6. Çepni milleti nereden gelme?
 7. Türk Boyları nerede yaşıyor?
 8. Çepni boyu nereden gelir?
 9. Türk boyları nasıl oluştu?
 10. Oguzlar kac boydur?
 11. Görele hangi Türk boyu?
 12. Çepni boyu nereden gelmiştir?
 13. Çepni Türkleri nereden gelme?
 14. Çankırı Ilgaz hangi Türk boyundan?
 15. Muğla hangi Türk boyundan?
 16. Kayı Boyu hangi illerde?

Çepni ne demek Giresun?

"Çepni" kelimesi düşmanla savaşan anlamında kullanılmıştır. Çepni boyunun özelliği "nerde yağu görse orda savaşır" olarak anlatılmaktadır. Karadeniz'de özellikle Giresun ve çevresinde Çepni boyundan insanlar yaşar.Trabzon'un Türkleşmesini sağlamışlardır.

Çepni nereye bağlı?

Çepni Belediyesi 39.309326 enlem ve 36.049904 boylamda yer almaktadır. Gemerek ilçesine bağlıdır. Çepni Belediyesi haritası Sivas ili içinde nerede olduğu harita merkezinde gösterilmektedir.

Giresun hangi Türk boyundan?

Giresun Blog Giresun'da yaşayan hemşehrilerimizin büyük bir kısmının atası olan Çepni Türkleri, Karadeniz'i Türkleştiren Oğuz boylarından biridir.

Kaç tane Türk boyu vardır?

Buna göre, Bozoklar; Kayı, Bayat, Alka Evli, Kara Evli, Yazır, Dodurga, Döğer, Yaparlu, Afşar, Begdili, Kızık, Kargın; Üçoklar ise; Bayındır, Peçenek, Çavuldur, Çepnî, Salur, Eymur, Ala Yundlu, Yüreğir, İğdir, Büğdüz, Yıva, Kınık boylarına ayrılmışlardı.

Tirebolu hangi Türk boyundan?

XV. yüzyıla ait tahrir defterlerinde Çepnilere ait 44 yer adı tespit eden Faruk Sümer'e göre Trabzon Bölgesinde Giresun, Görele, Tirebolu, Vakfıkebir ve Kürtün yerleşkeleri Çepnilerdendir. Bizim buradan varmış olduğumuz sonuç bu yöredeki Çepnilerin çoğunlukla Kürtün Çepnilerinden olduğudur.

Çepni milleti nereden gelme?

Günümüzde Rumeli ve Anadolu'da yaşayan Oğuz/Türkmen boylarından biridir. Karadeniz bölgesindekiler çoğunlukla Sünni olmakla birlikte, Alevi olan gruplara da rastlanır. ... Anadolu'ya gelmeden önce Türkistan ve Horasan'da öbür boylarla birlikte yaşayan Çepniler, Selçuklular'a katılıp Anadolu'ya geldiler.

Türk Boyları nerede yaşıyor?

Oğuzlar, Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Türkmenistan, İran, Irak, Suriye, Mısır ve Balkanlarda (Bulgaristan, Romanya, Yunanistan, Makedonya, Kosova, Sırbistan) yaşayan Türklerin atası sayılmaktadırlar.

Çepni boyu nereden gelir?

Oğuz, Türkmen Çepni boyu, Üçoklar kolundan (sol kolundan) Oğuz Kağan'ın oğlu Gök Han'ın soyundan geldikleri kabul edilir. ... Çepniler; 1071'de Anadolu'nun, 1277 yılından itibaren de Sinop'tan Trabzon'a kadar olan Karadeniz Bölgesi'nin fethedilmesinde başta Güvenç Abdal olmak üzere çok aktif görevler üstlendiler.

Türk boyları nasıl oluştu?

Türk Boyları Hakkında Detaylı Bilgi. Türklerin ilk göçler bazen kesintiye uğrasa da yüzlerce yıl devam etti. İÖ 1700'lü yıllarda Sayan Dağları'nın güney batısından Altay ve Tanrı Dağları'na doğru bir göç oldu. Kuzey Çin ve bugünkü Moğolistan'daki Türklerin varlığı ise daha gerilere, Neolitik Çağ'a kadar gider.

Oguzlar kac boydur?

Oğuzlar, Oğuz Kağan Destanı'na göre 24 boydan ve Kaşgarlı Mahmud'un Divânu Lügati't-Türk eserine göre 22 boydan oluşan Orta Asya kökenli en kalabalık Türk boyu.

Görele hangi Türk boyu?

XV. yüzyıla ait tahrir defterlerinde Çepnilere ait 44 yer adı tespit eden Faruk Sümer'e göre Trabzon Bölgesinde Giresun, Görele, Tirebolu, Vakfıkebir ve Kürtün yerleşkeleri Çepnilerdendir. Bizim buradan varmış olduğumuz sonuç bu yöredeki Çepnilerin çoğunlukla Kürtün Çepnilerinden olduğudur.

Çepni boyu nereden gelmiştir?

Oğuz, Türkmen Çepni boyu, Üçoklar kolundan (sol kolundan) Oğuz Kağan'ın oğlu Gök Han'ın soyundan geldikleri kabul edilir. Çepniler, Doğu Karadeniz'in Türkleşmesinde önemli bir rol oynamışlardır.

Çepni Türkleri nereden gelme?

Oğuz, Türkmen Çepni boyu, Üçoklar kolundan (sol kolundan) Oğuz Kağan'ın oğlu Gök Han'ın soyundan geldikleri kabul edilir. Çepniler, Doğu Karadeniz'in Türkleşmesinde önemli bir rol oynamışlardır.

Çankırı Ilgaz hangi Türk boyundan?

Çankırı halkı Türkmen'dir. Soyu, Özbek asıllı olan Kırım, Kafkas, Rumeli göçmenlerinden olan köylerde vardır.

Muğla hangi Türk boyundan?

Kütahya'dan Muğla'ya gelen ilk Oğuz boyları şunlardır: Horzum, Yahşibey, Kızılcakeçili, Balyabolu, Alayuntlu, Ekerer, Hamza, Emirali, Bart ve Köyceğiz cemaatleri. Bu cemaatlere “Menteşe Kayıları” denir.

Kayı Boyu hangi illerde?

Anadolu'ya gelen boylardan biri olmakla beraber önce Ahlat bölgesine yerleşmişlerdir. Anadolu Selçuklu sultanı I. Alâeddin Keykubad bu sırada göçebe hayatını yaşayan Kayıları; Viranşehir, Halep ve Karacadağ yöresine yerleştirmiştir. Ertuğrul Bey ile Dündar beyler Söğüt ve Domaniç yörelerine yerleşmişlerdir.