Uluslararası ilişkiler Açıköğretim var mı?

İçindekiler:

  1. Uluslararası ilişkiler Açıköğretim var mı?
  2. Uluslar arası ilişkiler bölümünde hangi dersler var?
  3. Uluslararası ilişkiler kaç ders?

Uluslararası ilişkiler Açıköğretim var mı?

anadolu üniversitesi açık öğretim fakültesine bu yıl açılan lisans programı. her yıl 6070 adet uluslararası ilişkiler öğrencisi alınıyor. ...

Uluslar arası ilişkiler bölümünde hangi dersler var?

ULUSLARARASI İLİŞKİLER | Hangi Dersler Var? Dünya Siyasetine Giriş, Siyaset Bilimine Giriş, Uygarlıklar Tarihi, Bilgisayar Bilimi, İktisat, İstatistik, Sosyoloji, Psikoloji, Felsefe ve Uluslararası İlişkilerde Araştırma Teknikleri gibi temel dersleri almaktadırlar.

Uluslararası ilişkiler kaç ders?

Uluslararası İlişkiler Lisans Programında 240 AKTS kredilik ders alıp, tüm dersleri başarı ile tamamlayan FF, YZ, DZ notu olmayan, Genel Not Ortalaması (GNO) en az 2,00 olan ve diğer yükümlülükleri yerine getiren öğrenciler mezun olabilirler.