Becayiş şartları nelerdir?

İçindekiler:

 1. Becayiş şartları nelerdir?
 2. Becayiş hangi dil?
 3. Becayiş durumu nedir?
 4. Sözleşmeli ve kadrolu memur becayiş yapabilir mi?
 5. Kadrolu memur becayiş yapabilir mi?
 6. Becayiş Hakkı Kaç defa?
 7. Becayiş kim onaylar?
 8. Sağlık Bakanlığı becayiş Nasıl Yapılır?
 9. Kadrolu imamlarda becayiş var mı?
 10. 4 b liler ne zaman tayin isteyebilir?
 11. Yeni atanan memur becayiş yapabilir mi?
 12. Kurumlar arası becayiş olur mu?
 13. Becayiş dilekçesi nereye verilir?
 14. Aynı il içinde becayiş olur mu?
 15. Diyanette becayiş var mı?
 16. 4 b liler nasıl yer değiştirir?
 17. Aday memur becayiş yapar mı?

Becayiş şartları nelerdir?

Becayiş kelime anlamı olarak “karşılıklı yer değiştirme” anlamına gelmekte olup, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa göre Becayiş; aynı kurumda farklı yerlerinde bulunan, aynı unvan ve branştaki memurların karşılıklı olarak anlaşarak yer değiştirmeleri işlemidir.

Becayiş hangi dil?

Becayiş hangi dil? Becayiş, Farsça dilinden Türkçe'mize geçmiştir.

Becayiş durumu nedir?

Becayiş kelimesinin sözlük anlamı değiştirmektir. Bu kelime günümüzde memurların karşılıklı olarak yer değiştirmesi manasında kullanılır. Osmanlıca kaleme alınmış birçok kitapta ve risalede bu sözcüğün içinde yer alan birçok tamlamaya yer verilir. Örneğin becayiş-i makam, makam değişikliği demektir.

Sözleşmeli ve kadrolu memur becayiş yapabilir mi?

Aynı hizmet niteliklerini ve aynı unvanları taşıyan, aynı pozisyonda çalışacak sağlık personelleri, il içi ya da iller arası fark etmeksizin becayiş yapabilirler.

Kadrolu memur becayiş yapabilir mi?

Aynı durum VHKİ kadrosunda çalışan personelle memur kadrosunda çalışan personel arasında da söz konusudur. Hukuken bunlar arasında becayiş yapılmasında herhangi bir engel bulunmamaktadır.

Becayiş Hakkı Kaç defa?

Kurumların özel mevzuatında becayişle ilgili bir kısıtlama söz konusu değilse, yılın her ayında becayiş yapılabilir. Ancak, bir yılda birden fazla becayişe sıcak bakılmadığını da söylemeliyiz. Özel düzenlemeler dışında genel olarak 657 sayılı Kanunda becayiş için bir dönem öngörülmemiştir.

Becayiş kim onaylar?

Bu dilekçeler çalışılan Kurumun atamaya yetkili amirliğine gönderilir. Çoğu zaman bu birim merkez teşkilatı, Ankara'dır. Becayiş için uygun şartlar varsa her zaman başvurulabilir. 657 sayılı Kanunda bir dönem öngörülmemiştir. Becayiş ancak atamaya yetkili amirin onayı ile tekemmül eder.

Sağlık Bakanlığı becayiş Nasıl Yapılır?

İdare uygun görmesi halinde karşılıklı olarak yer değiştirmeleri becayiş yapmaları mümkün bulunmaktadır....Karşılıklı yer değiştirmenin (becayişin) şartları:
 1. Aynı kurumda görev yapması,
 2. Başka görev yerlerinde bulunması,
 3. Memurlar aynı hizmet sınıfında olmaları,
 4. İdarece uygun bulunması gerekmektedir.

Kadrolu imamlarda becayiş var mı?

2019 yılında sözleşmeli olarak atanan imam-hatip, müezzin ve Kur'an kursu öğreticisi olmak üzere toplam 4/B'li personel bulunuyor. Diyanet, 2018 yılından önce atanan personele ise becayiş hakkı tanımıştı. ... Mesela 4/B sözleşmeli İmam Hatipler 4/A statüsündeki İmam Hatiplerle aynı işi yapmaktadır.

4 b liler ne zaman tayin isteyebilir?

Bu durumlardan biri gerçekleşmişse 4/B'li sözleşmeli personel tayin isteyebilir. Talep üzerine tayin isteğinde bulunabilmek için; görev yaptığı ilde en az üç yıl hizmet etmiş olmakla birlikte personelin geçiş yapmak istediği birimde aynı unvana haiz boş pozisyon bulunması gereklidir.

Yeni atanan memur becayiş yapabilir mi?

Asil memurla aday memur becayiş yapabilir mi? 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun karşılıklı olarak yer değiştirmeyi düzenleyen 73'üncü maddesine göre, becayiş aynı kurumdaki aynı sınıfta çalışan personel arasında yapılabilmekte olup, kanun metninde asil memur aday memur ayrımı yapılmamıştır.

Kurumlar arası becayiş olur mu?

Bu hükümden de anlaşılacağı üzere, becayiş aynı kurumdaki aynı sınıfta çalışan personel arasında yapılabilmektedir. Dolayısıyla üniversiteler, belediyeler veya başka kurumlar arasında becayiş mümkün değildir.

Becayiş dilekçesi nereye verilir?

Becayiş yani karşılıklı yer değiştirmenin gerçekleşebilmesi için atamanın yetkili amir tarafından onay görmesi gerekmektedir. Verilen becayiş dilekçesi söz konusu olan kurumun Başkanlığına gönderilir. Dilekçeler Başkanlığa gönderilse de memurlar talep dilekçelerini ilk olarak kurumu müdürlüklerine yapmaktadırlar.

Aynı il içinde becayiş olur mu?

. Becayiş : Aynı unvan ve branşta görev yapan personel, görev yaptığı kendi teşkilatı içerisinde standart ve PDC'nin uygun olması ve İl Müdürlüğü veya Müdürlükçe uygun görülmesi halinde döneme bağlı kalmaksızın karşılıklı olarak yer değiştirebilir. .

Diyanette becayiş var mı?

Sözleşmeli olarak yerleşenlerin, tarihinde açıklanan sonuçlara göre yerleşen adaylarla, göreve başlamadan önce becayiş yapması, Diyanet İşleri Başkanlığının uygun görmesi halinde mümkündür.

4 b liler nasıl yer değiştirir?

Aynı unvan ve hizmet niteliklerini haiz sözleşmeli personelin kurum içi karşılıklı yer değiştirme talepleri, pozisyonunun vizeli olduğu birimde fiilen en az bir yıl çalışmış olmaları şartıyla yerine getirilebilir.

Aday memur becayiş yapar mı?

1-Aday devlet memurunun 657 sayılı Kanunun 73 üncü maddesi hükmü uyarınca karşılıklı olarak (becayiş ile) yer değiştirmesine engel bir durum bulunmamaktadır.