En ön saf ne demek?

İçindekiler:

 1. En ön saf ne demek?
 2. Saf tutmak ne anlama gelir?
 3. Namaz kılarken cemaatin yan yana oluşturduğu düzene ne denir?
 4. Saf düzeni farz mı?
 5. Saflar neden sık tutulur?
 6. Imamın arkasında kim durmalı?
 7. Cemaat en az kaç kişiden oluşur?
 8. 2 kişi ile cemaat olur mu?
 9. Vakit namazda cemaat kaç kişiden oluşur?
 10. Cemaatle namaz nasıl Kıldırılır?
 11. Cuma Namazı Nasıl Kıldırılır imam?
 12. Akşa namazı nasıl kılınır?
 13. Yatsı Namaz nasıl kılınır?
 14. Yatsı Namaz nasıl kılınır kadın?
 15. Yatsı namazı kaç rekat tablo?
 16. Vitir namazı kaç rekattır ve nasıl kılınır?
 17. Vitir namazında ne okunur?
 18. Vitir namazı kunut duası bilmeyen ne okur?
 19. Hanefi mezhebine göre vitir namazı nasıl kılınır?
 20. Seferi olan bir kişi yatsı namazını nasıl kılar?
 21. Şafilerde Vitir Namazi Nasil kılınıyor?
 22. Yatsı namazı vitir vacip zorunlu mu?
 23. Seferi de vitir namazı kılınır mı?
 24. Vitir namazında kunut duası yerine ne okunur?
 25. Yatsı namazı vitir vacip nasıl kılınır?
 26. Vitir vacip namazı ne demek?

En ön saf ne demek?

Katıksız, arı, katışıksız, halis, has. Bir adam boyu yüksekliğindeki duvar.

Saf tutmak ne anlama gelir?

Saf tutmak deyiminin anlamı ve açıklaması Saf bağlamak. "Saf tutmak için herkes boş yerlere doğru ilerledi." 2. Belli bir gruba katılmak.

Namaz kılarken cemaatin yan yana oluşturduğu düzene ne denir?

Namaz kılarken cemaatin yan yana durarak oluşturdukları düzene saf denir. ... Bu yüzden namazların farzlarından önce imam safların sıklaştırılmasını ister. Peygamberimiz şöyle buyurmuştur: "Ya saflarınızı düzeltirsiniz ya da Allah kalplerinize muhalefet atar."

Saf düzeni farz mı?

Cemaatle namazın dinde bu denli mühim olmasındandır ki, Şafii ve Malikiler buna farz-ı kifâye derken, Hanbelîler ve Zahiriler namazı cemaatle kılmayı farz-ı ayn olarak görmüşlerdir. Hanefi mezhebinde de cemaat kuvvetli bir sünnettir.

Saflar neden sık tutulur?

CEVAP: Peygamberimiz, saflar arasında açıklık bulunmamasını, arada açıklık olursa şeytanın araya girip insanlar arasına soğukluk yaratacağını belirtmiştir. Amaç sık dururken omuzların temasıyla insanların birbirlerine daha yakın olmaları, fiziksel yakınlığın içsel yakınlığa da sebep olacağı düşüncesidir.

Imamın arkasında kim durmalı?

Camideki safların en faziletlisi birinci saftır. Kişi eğer birinci safta boş yer varsa hemen oraya koşar. Çünkü birinci safta durmak ikinci saftan; İkinci safta durmak, üçüncü saftan faziletlidir.

Cemaat en az kaç kişiden oluşur?

Şâfiî ve Hanbelî mezheplerine göre, en az kırk kişi bulunmalıdır (Nevevî, el-Mecmû', IV, 487; İbn Kudâme, el-Muğnî, III, 202-203). Mâlikî mezhebine göre ise on iki kişinin bulunması şarttır (Haraşî, Şerhu Muhtasar, II, 76-77).

2 kişi ile cemaat olur mu?

Peygamber, cemaatin iki kişiden meydana gelebileceğini ifade etmiştir (Buhârî, “Eẕân”, 35; Nesâî, “İmâmet”, 43-45). Buna göre imamdan başka bir kişinin katılmasıyla cemaat oluşur.

Vakit namazda cemaat kaç kişiden oluşur?

MERHABA, Beş vakit namaz, biri imam diğer cemaat olmak üzere toplam iki kişiyle kılınabilir. Bu kişi çocuk dahi olabilir, bu yüzden herhangi bir yerde iki kişi beş vakit namazı kılarak cemaat sevabı alabilirler.

Cemaatle namaz nasıl Kıldırılır?

Önce bir rekat kılar, tahiyyata oturur, sonra kalkar 2 rekat daha kılar. DÖRDÜNCÜ rekatın rukusunu yakalayamayan kişi imamla kılabildiğini kılar, selam verdikten sonra ayağa kalkıp 4 rekat namaz kılıp oturur ve selam verir. Böylelikle cemaat yakalanmış ve sevabı alınmış olur. (Allah'ın izniyle...)

Cuma Namazı Nasıl Kıldırılır imam?

Müezzin, iç ezanı okur. Ezandan sonra imam-hatip kalkarak iki kısımdan oluşan hutbeyi okur. Hutbede cemaati dinî konularda bilgilendirici ve yönlendirici konuşma yapar. Hutbe okunduktan sonra imam-hatip minberden inerek cemaatin önüne geçer ve cemaate iki rekât Cuma namazı kıldırır.

Akşa namazı nasıl kılınır?

Akşam namazı; 3 rekat farz, 2 rekat sünnet olmak üzere toplam 5 rekat olarak kılınır. "Niyet ettim Allah rızası için bugünkü akşam namazının üç rekat farzını kılmaya" diyerek niyet edilir. "Allahu Ekber" diyerek İftitah Tekbiri alır ve namaza başlanır. Sübhaneke duası okunur.

Yatsı Namaz nasıl kılınır?

 1. Rekat (Farz) Niyet edilerek namaza başlanır. Sonrasında tekbir getirilir ve ALLAHÜ EKBER denildikten sonra öncelikle Sübhaneke okunur. Eüzu besmele çekilir ve Fatiha suresi okunur. ...
 2. Rekat (Farz) Besmele çekilir ve Fatiha suresi okunur. Zamm-ı sure okunur. ...
 3. Rekat (Farz) Besmele çekilir. Fatiha suresi okunur. ...
 4. Rekat (Farz)

Yatsı Namaz nasıl kılınır kadın?

 1. "Niyet ettim Allah rızası için Yatsı namazının dört rekat sünnetini kılmaya" diye niyet ederiz.
 2. "Allahu Ekber" diyerek İftitah Tekbiri alır ve namaza başlarız.
 3. Sübhaneke'yi okuruz.
 4. Euzü-besmele çekeriz.
 5. Fatiha Suresini okuruz.
 6. Kuu'an'dan bir sure okuruz.
 7. Rüku'ya gideriz.
 8. Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde'ye gideriz.

Yatsı namazı kaç rekat tablo?

Yatsı namazı kılınışı; sırasıyla 4 rekat sünnet, 4 rekat farz ve 2 rekat son sünnet olmak üzere toplam 10 rekat olarak kılınır.

Vitir namazı kaç rekattır ve nasıl kılınır?

Vitir namazı üç rekatlık bir namazdır. İlk iki rekatı sünnet namazların ilk iki rekatı gibi kılınmaktadır.

Vitir namazında ne okunur?

Vitir namazı, yatsı namazından sonra kılınan, Hanefîlere göre üç rekâtlı vacip bir namazdır. Vitir namazının her rekâtında Fâtiha ve ardından bir sûre ya da birkaç âyet okunur. İkinci rekâtın sonunda oturularak sadece tahiyyât duası okunur.

Vitir namazı kunut duası bilmeyen ne okur?

Diğer mezheplere göre ise vitir namazı kılmak sünnettir (İbn Kudâme, el-Muğnî, II, 591-594). Vitir namazında Kunut dualarını bilmeyen ne okur? Kunut duasını bilmiyorsa kişi, Kur'an-ı Kerim'den dua okuyabilir. Rebbena-Rabbenağfirli ya da Allahümmağfirli (Ya Rabbi beni affeyle), sübhanallah diyebilir.

Hanefi mezhebine göre vitir namazı nasıl kılınır?

Vitir namazı, yatsı namazından sonra kılınan, Hanefîlere göre üç rekâtlı vacip bir namazdır. Vitir namazının her rekâtında Fâtiha ve ardından bir sûre ya da birkaç âyet okunur. İkinci rekâtın sonunda oturularak sadece tahiyyât duası okunur.

Seferi olan bir kişi yatsı namazını nasıl kılar?

Seferi olduğunuz durumlarda 4 rekatlık farz namazlar, 2 rekat kılınır. Sünnetlerin tamamı kılınır, müsait olunmazsa sünnetler terk edilebilir. Seferi iken misafir olan imama, mukim olan (misafir olmayan) kişi uyduğunda, 4 rekatlı namazlarda imam 2 rekatı kıldırdıktan sonra sağına soluna selam verir.

Şafilerde Vitir Namazi Nasil kılınıyor?

Şafi mezhebinde vitir namazı müekked sünnettir. Vitir namazı en azı bir rekat olsada âlimler 3 den aşağı kılınmasını uygun görmemişlerdir. En fazlası ve en ekmeli(mükemmeli) ise 11 rekattir. Vitir namazı yatsıdan sonra kılınır ve gecenin en son namazı olarak kılınması efdaldir/müstehaptır.

Yatsı namazı vitir vacip zorunlu mu?

Vitir namazı farz mıdır? Vitir namazı, yatsı namazından sonra kılınan, Hanefîlere göre üç rekâtlı vacip bir namazdır. Diğer mezheplere göre ise vitir namazı kılmak sünnettir (İbn Kudâme, el-Muğnî, II, 591-594).

Seferi de vitir namazı kılınır mı?

İbn Ömer'in şöyle dediği nakledilmiştir: "Resûlullah yolculuk sırasında bineğinin üzerinde namaz kılardı. Bineği ne tarafa yönelirse yönelsin namazına devam eder ve gece namazını îmâ ile edâ ederdi. Fakat farz namazlarını binek üzerinde kılmazdı. ... 1. Vitir namazı farz değildir.

Vitir namazında kunut duası yerine ne okunur?

Bu duaları bilmeyen kimse ezberlemeye gayret eder; ancak ezberleyinceye kadar “Rabbenâ âtinâ” duasını okur veya üç defa “Allahümmeğfir lî” demekle yetinir.

Yatsı namazı vitir vacip nasıl kılınır?

Vitir namazı, yatsı namazından sonra kılınan, Hanefîlere göre üç rekâtlı vacip bir namazdır. Vitir namazının her rekâtında Fâtiha ve ardından bir sûre ya da birkaç âyet okunur. İkinci rekâtın sonunda oturularak sadece tahiyyât duası okunur.

Vitir vacip namazı ne demek?

Vitr namazı ya da diğer bir telaffuzu ile vitir, Yatsı namazının ardından kılınan ve Hz. Peygamber tarafından hayırlı olduğu müjdelenen namazdır. Hanefilere göre 3 rekat olarak kılınan vitr namazı, vacip olarak kabul edilirken, diğer mezheplerde sünnet olarak kabul edilir.