Takibin anlamı ne?

İçindekiler:

 1. Takibin anlamı ne?
 2. Takip kelimesi Türkçe mi?
 3. Müteakip kalmak ne demek?
 4. Akif ne demek?
 5. Terkip yoluyla elde etmek ne demek?
 6. Takip kelimesinin kökü nedir?
 7. Mutabık olmak ne demek TDK?
 8. Terkip yapmak ne anlama gelir?
 9. Terkip nedir hukuk?
 10. Mutabık olmak mı kalmak mı?
 11. Mutabık ne demek kökeni?
 12. Taksirat mı Taksirat mı?

Takibin anlamı ne?

(ﺗﻌﻘﻴﺒﺎﺕ) i. (Ar. ta'ḳіb ve çoğul eki -āt ile ta'ḳіbāt) Bir kimse hakkında suçtan dolayı yapılan adlî kovuşturma: Eşkıyâlık eder ve sonra kaleye kapanır, tâkîbattan masun kalırdı (Refik H. Karay).

Takip kelimesi Türkçe mi?

Takip kelimesi Türkçe'de "topuğunu izleme, peşinden gitme" anlamına gelir. Arapça ˁḳb kökünden gelen taˁḳīb تعقيب z "topuğunu izleme, peşinden gitme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ˁaḳaba عقب z "peşinden geldi" fiilinin tefˁîl vezni (II) masdarıdır. Daha fazla bilgi için akab maddesine bakınız.

Müteakip kalmak ne demek?

TDK tarafından Müteakip kelimesinin anlamı şu şekilde verilmiştir: 1. sıfat, eskimiş Arkadan gelen, ardı sıra gelen, ardı sıra. 2. zarf, eskimiş -den sonra: "Bir dövüşmeyi müteakip bazen iki kişi, bazen iki saf arasında kıyasıya bir boğuşmadır başlardı."

Akif ne demek?

Akif ismi anlamı ibadet eden, ibadet maksadıyla bir yere çekilen olarak bilinmektedir. Erkek bebek ismi olarak Akif adı kullanılabilir.

Terkip yoluyla elde etmek ne demek?

1. Birkaç şey birleşip yeni bir şey meydana getirme: Derlediği zengin bilgi ve fikirleri Kutadgu Bilig'de terkip ederek kaynaktan (orjinal) bir eser meydana getirmiştir (Ahmet Kabaklı).

Takip kelimesinin kökü nedir?

Arapça ˁḳb kökünden gelen taˁḳīb تعقيب "topuğunu izleme, peşinden gitme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ˁaḳaba عقب "peşinden geldi" fiilinin tefˁîl vezni (II) masdarıdır. akab maddesine bakınız.

Mutabık olmak ne demek TDK?

1.Birbirine uyan, birbiri ile uyum sağlayan, aralarında anlaşmazlık olmayan kişi, kurum ve gruplar. 2.Uygun, uyumlu. Mutabık olmak: Arasında anlaşmazlık olmaması durumu.

Terkip yapmak ne anlama gelir?

Terkip, bir araya getirmek, sentez yapmak demektir.

Terkip nedir hukuk?

Eşlerden birinin ortak yaşamdan ayrılmasına terk denir. Eşlerden birinin evlilik birliğinin yükümlülüklerini yerine getirmemek amacıyla diğerini terk etmesi hali boşanma nedenlerinden biri olan terk fiilini ifade etmektedir.

Mutabık olmak mı kalmak mı?

Bu kelime genellikle Mütabık kalmak şeklinde yanlış yazılıyor. Doğru kullanımı Mutabık kalmak şeklinde olmalıdır.

Mutabık ne demek kökeni?

Mutabık kelimesi Türkçe'de "mutabakat sağlayan, uygun" anlamına gelir. Arapça ṭbḳ kökünden gelen muṭābiḳ مطابق z "mutabakat sağlayan, uygun" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ṭibāḳ veya muṭābaḳat طباق/مطابقة z "tamamen örtüşme, uyma" sözcüğünün mufā'alat vezni (III) failidir.

Taksirat mı Taksirat mı?

Kusurlar, suçlar anlamına gelen; taksir kelimesinin çoğulu olan taksirat, vefat edenin ardından halkımız tarafından dua niyetine sıkça söylenir. “Allah kusur- larını/hatalarını/günahlarını affetsin” anlamına gelir.