Yansız olmak ne demek?

İçindekiler:

  1. Yansız olmak ne demek?
  2. Yanlı Soylem ne demek?
  3. Yeğlenmiş ne demek?
  4. Gerekçelendirme ne demek?
  5. Yanlı bakış açısı nedir?
  6. Felsefede gerekçe ve gerekçelendirme nedir?

Yansız olmak ne demek?

Yansız olma durumu, tarafsızlık.

Yanlı Soylem ne demek?

Yanlı söylem nedir? Yanlı bir söylem demek insanların duygu, düşünce ya da kişisel çıkarlarının dahil olduğu söylemlerdir. Fakat söylemlerde insanların duygu, düşünce ya da kişisel çıkarlarının dahil olmaması bu söylemlerin güvenilirliğini artırır. Yansız bir söylem ise yanlı söylemin tam tersidir.

Yeğlenmiş ne demek?

(-i, -e) Bir şeyi öbürüne göre daha iyi, üstün veya önemli saymak, yeğ tutmak, tercih etmek: “Aslında susmayı yeğlerdi şu anda.” -E. Şafak. Hızlanmak, ivmek.

Gerekçelendirme ne demek?

Gerekçelendirme Koşulu, bir öznenin bildiğini iddia ettiği şeyi biliyor olma iddiasının çeşitli dayanaklara sahip olmasını ifade eder. ... Doğru inancın bilgiye dönüşmesi olarak gerekçelendirme, inançla doğruluk arasında rastlantısal olmayan bir ilişkiyi ifade eder.

Yanlı bakış açısı nedir?

Yanlılık. ... Yanlılıktan kasıt, özel bir bakış açısına ya da ideolojiye meyil eden taraflı bir bakış açısına sahip olmaktır. Yanlılıktan etkilenerek hareket eden kişinin yanlı olduğu söylenebilir.

Felsefede gerekçe ve gerekçelendirme nedir?

Gerekçelendirme Koşulu, bir öznenin bildiğini iddia ettiği şeyi biliyor olma iddiasının çeşitli dayanaklara sahip olmasını ifade eder. Sahip olduğumuz doğru inancı, bilgi kaynaklarımızdan yola çıkarak elde ettiğimiz dayanağa ekleriz. Bu dayanağa bizim inancımız için sahip olduğumuz gerekçe denir.