Çevre kirliliğinin nelere yol açar?

İçindekiler:

 1. Çevre kirliliğinin nelere yol açar?
 2. Çevre kirliliğinin neden olduğu hastalıklar nelerdir?
 3. Zararlı gazların yarattığı çevre sorunu nedir?
 4. Çevre kirliliğinin en önemli sebebi nedir?
 5. Çevre doğrudan hastalık nedeni olabilir mi?
 6. Sanayileşmenin çevre üzerindeki olumsuz etkileri nelerdir?
 7. Insan kaynaklı çevre sorunları nelerdir?
 8. Toprak kirliliğini nasil Onlenir?
 9. Toprağın verimini artırmak için neler yapılabilir?
 10. Toprak verimliliği ne anlama gelir?

Çevre kirliliğinin nelere yol açar?

ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN SONUÇLARI
 • Dünya coğrafyasının değişmesi,
 • Küresel ısınma gibi iklim değişiklikleri,
 • Erozyon ile verimli toprağın yani besin kaynaklarının kaybolması,
 • Su kaynaklarının tükenmesi,
 • Enerji kıtlığı - yiyecek kıtlığı
 • Canlıların nesillerinin tükenmesi sonucu biyolojik çeşitliliğin azalması,

Çevre kirliliğinin neden olduğu hastalıklar nelerdir?

Toprak Kirliliği: Mesleksel ve çevresel olarak uzun süreli düşük dozda pestisit etkisinde kalan kişilerde görülen kronik etkiler: kanser (Non-Hodgkin lenfoma, lösemi, multiple myeloma, karaciğer kanseri, testis kanseri, beyin kanseri, akciğer kanseri. Su Kirliliği: Küçük yosunlar ishallere neden olabilir.

Zararlı gazların yarattığı çevre sorunu nedir?

1- Hava Kirliliği: En yaygın ve en tehlikeli çevre kirliliğidir. Havadaki oksijen miktarının azalıp zararlı gazların artması sonucu oluşur. Aynı zamanda normal seviyenin üstündeki su buharı ve toz da hava kirliliğini arttırır. Toz, birçok alerjik hastalığın ortaya çıkmasına neden oluyor.

Çevre kirliliğinin en önemli sebebi nedir?

Çevre kirliliğinin en önemli nedenleri arasında; hızlı nüfus artışı, plansız kentleşme, plansız endüstrileşme ve doğal kaynakların ölçüsüz kullanılması bulunmaktadır. ... Son yıllarda teknoloji ve sanayinin hızla gelişmesi, çevre sorunlarının da artmasına sebep olmuştur.

Çevre doğrudan hastalık nedeni olabilir mi?

Hastalıkların ortaya çıkmasında en önemli etkenlerin başında çevre gelmektedir. Çevre, hastalıklara zemin hazırlayabilir, doğrudan hastalık nedeni olabilir, hastalıkların yayılmasını kolaylaştırabilir, hastalıkların gidişi ve sonucunu etkileyebilir.

Sanayileşmenin çevre üzerindeki olumsuz etkileri nelerdir?

Sanayileşme, fabrika atıkları yoluyla ormanların, bitki örtüsünün, diğer doğal kaynakların tahrip olmasına, türlerin yok olmasına, hava ve su kirlenmesine neden olmanın yanında, gürültü gibi diğer çevre sorunlarına da kaynaklık etmektedir.

Insan kaynaklı çevre sorunları nelerdir?

Su kirliliği, kaynak krizi, toplumsal cinsiyet eşitsizliği, kirlilik, toprak kirliliği, kentsel yayılma, ormansızlaşma ve aşırı üretim, aşırı nüfus artışının doğrudan neden olduğu tehlikeli etkilerin örnekleri arasında sayılabilir.

Toprak kirliliğini nasil Onlenir?

Toprak Kirliliğini Önlenmesi İçin Yapılması Gerekenler
 1. Verimli topraklar izerinde sanayi ve yerleşim alanları kurulmamalı ve yeşil alanlar çoğaltılmalı
 2. Ev ve sanayi atıkları toprağa zarar vermeyecek şekilde depolanmalı ve toplanmalıdır.
Daha fazla öğe...

Toprağın verimini artırmak için neler yapılabilir?

TARIMDA VERİMİ ARTTIRMAK İÇİN NELER YAPILMALIDIR ?
 1. Toprak, tarımsal üretimde oldukça önemli bir unsurdur. ...
 2. Öncelikle kıraç alanlarda ve yağışın az olduğu yerlerde ekim nöbetine uyulmalıdır. ...
 3. Bitki artıklarının yakılması önlemeliyiz. ...
 4. Erozyona karşı mutlaka önlem alınmalıdır. ...
 5. Tarla işlemi trafiğini mümkün olduğunca azaltın.
Daha fazla öğe...

Toprak verimliliği ne anlama gelir?

Toprak verimliliği; toprağın fiziksel, kimyasal ve biyolojik değerlerinin bütünüyle elde edilen verimliliktir. Bu verimliliğin sürdürülmesi ayrıca bazı toksik materyallerden torakların korunmasını da gerekli kılabilir.