Bilimsel araştırma yöntem ve teknikleri nelerdir?

İçindekiler:

 1. Bilimsel araştırma yöntem ve teknikleri nelerdir?
 2. Bilimsel araştırma ve yöntem nedir?
 3. Bilimsel araştırma süreci olguları nelerdir?
 4. Bilimsel araştırma türleri nelerdir?
 5. Araştırma yöntemleri ve teknikleri nedir?
 6. Projektif araştırma teknikleri nelerdir?
 7. Bilimsel araştırma yöntemleri bilimsel yöntem nedir?
 8. Bilimsel araştırma nelerdir?
 9. Bilimsel araştırma süreci hangi basamaklardan oluşur?
 10. Nitel araştırma türleri nelerdir?
 11. Temel araştırma türleri nelerdir?
 12. Araştırma yöntem ve teknikleri dersi nedir?
 13. Araştırma yöntem ve Teknikleri dersinin amacı nedir?
 14. Projektif araştırma nedir?
 15. Projektif Araştırma nelerdir?
 16. Bilimsel araştırmalarda geçerlilik ve güvenilirlik ilkeleri ne anlama gelmektedir?
 17. Bilimsel yöntem nedir Sosyal Bilimler?
 18. Bilimsel araştırma özellikleri nelerdir?

Bilimsel araştırma yöntem ve teknikleri nelerdir?

BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ
 • Labarotuvar Deneyi.
 • Alan Deneyi.
 • Doğal Deney.
 • Alan Araştırması
 • Survey.
 • Arşiv Araştırması
BE

Bilimsel araştırma ve yöntem nedir?

Bilimsel gelişimi sağlamak amaçlı belirlenmiş aşama ve yöntemler dahilinde, çevredeki farklı olgular hakkında yapılan araştırmalara bilimsel araştırma denir.

Bilimsel araştırma süreci olguları nelerdir?

Araştırma yapılacak konu hakkında problemin belirlenmesi. Belirlenen problem hakkında gözlemler yapılarak bilgiler elde edilmesi. Yapılan gözlemler ve deneyler sonucunda verilerin toplanması Problemlerin çözümü için sunulan geçici hipotezlerin belirlenmesi.

Bilimsel araştırma türleri nelerdir?

Bilimsel Araştırmada En çok Kullanılan İki Tür Nedir? Araştırmalarda en çok kullanılan iki tür nitel ve nicel araştırmadır. Nitel araştırma verileri metin temelinde ve nedenlere göre inceler. Nicel araştırma ise daha çok sayısal verilerle ve ölçümlerle ilerler.

Araştırma yöntemleri ve teknikleri nedir?

" “Bilimsel Araştırma Teknikleridersi, bilimsel araştırmalarda kullanılan yöntem ve teknikleri ayrıntılı bir şekilde ele alan, açıklayan ve bilimsel olaylara farklı bir bakış açısı kazandırmayı amaçlayan bir derstir.

Projektif araştırma teknikleri nelerdir?

Kişiliğin değerlendirilmesinde kullanılan "projektif teknikler" açık seçik olmayan uyarıcılara karşı bireylerin gösterdiği kişisel ve sübjektif tepkilere dayanan yöntemlerdir. "Projektif" kelimesi "yansıtma" anlamına gelmektedir.

Bilimsel araştırma yöntemleri bilimsel yöntem nedir?

Bilimsel yöntem, sorunun farkına varılması, kavranması ve sistematize edilmesi, varsayımlar oluşturma, araştırma tekniğinin seçimi, veri toplama tekniğinin belirlenmesi, veri toplanması, verilerin çözümlenmesi, çözümlerin yorumlanması ve rapor yazılması aşamalarını içeren bir süreçtir.

Bilimsel araştırma nelerdir?

Oluşan problemlere alternatif çözüm yolları bulmak amacıyla planlı ve sistematik olarak verilerin toplanması, çözümlenmesi, yorumlanması ve değerlendirilmesi sürecine bilimsel araştırma denir.

Bilimsel araştırma süreci hangi basamaklardan oluşur?

Bilimsel yöntem, - Problemin veya sorunun belirlenmesi - Araştırma( veri toplama ) - Hipotez - Deney - Sonuç ve değerlendirme basamaklarından oluşur..

Nitel araştırma türleri nelerdir?

En çok kullanılan bu üç nitel araştırma yöntemleri yanında birebir görüşme, odak grupları, etnografik araştırma, örnek olay araştırması, metin veya medya analizi gibi nitel araştırma yöntemleri de kullanılmaktadır.

Temel araştırma türleri nelerdir?

Örnek olay araştırmaları, özel durum araştırmaları, aksiyon (eylem) araştırması, etnoğrafik araştırma, gelişimci araştırma, fenomenografik araştırma, deneysel araştırma, tarihsel araştırma ve gömülü teori araştırma çeşitleri vardır.

Araştırma yöntem ve teknikleri dersi nedir?

" “Bilimsel Araştırma Teknikleridersi, bilimsel araştırmalarda kullanılan yöntem ve teknikleri ayrıntılı bir şekilde ele alan, açıklayan ve bilimsel olaylara farklı bir bakış açısı kazandırmayı amaçlayan bir derstir.

Araştırma yöntem ve Teknikleri dersinin amacı nedir?

Dersin amacı: Bu dersin temel amacı araştırma sürecini (sorun belirleme, veri toplama, veri analizi ve sonuçları yorumlama) incelemek, belli başlı bilimsel araştırma yöntemlerini (deneysel yöntem, betimleme yöntemi, tarihi yöntem vd.) ... Araştırma raporu hazırlamalarını sağlamaktır.

Projektif araştırma nedir?

Kişiliğin değerlendirilmesinde kullanılan "projektif teknikler" açık seçik olmayan uyarıcılara karşı bireylerin gösterdiği kişisel ve sübjektif tepkilere dayanan yöntemlerdir. "Projektif" kelimesi "yansıtma" anlamına gelmektedir.

Projektif Araştırma nelerdir?

Projektif değerlendirmelerde, objektif test ve değerlendirmelerin aksine, kişinin herhangi bir konuda doğrudan fikirlerini sormak ya da araştırmak yerine, ona belirsiz bir takım “uyaranlar” verilir. Uyaran olarak adlandırılan bazen bir resim, bazen bir çizimdir.

Bilimsel araştırmalarda geçerlilik ve güvenilirlik ilkeleri ne anlama gelmektedir?

Geçerlik aynı şeyi farklı yöntemlerle ölçme ve aynı sonucu elde etme amacına dayanırken, güvenirlik aynı şeyi aynı yöntemlerle ölçme ve aynı sonucu elde etme amacına dayalıdır.

Bilimsel yöntem nedir Sosyal Bilimler?

Bilimsel yöntem, gerçeği öğrenmek ve Sosyal gelişme yasalarına varmak amacıyla sistematik bilgi edinme yoludur.

Bilimsel araştırma özellikleri nelerdir?

Bilimsel Araştırmanın Özellikleri
 • Araştırma problem çözmeyi amaçlar.
 • Problemlere güvenilir çözümler bulmalıdır.
 • Gözlenebilir, ölçülebilir verilere dayalı olmalıdır.
 • Yapılan gözlem ve tanımlar doğru olmalıdır.
 • Kişisel yanlılık yok edilmelidir.
 • Araştırma kayıt altına alınmalı ve raporlaştırılmalıdır.