Çıkarsama nedir örnekleri?

İçindekiler:

 1. Çıkarsama nedir örnekleri?
 2. Saptamaya yer vermek ne demek?
 3. Saptama nedir Türkçe bilgi?
 4. Sayıp dökmek ne demek?
 5. Saptama ne demek TDK?
 6. Imgesel ne demek?
 7. Saptadı ne demek anlamı?
 8. Kanı ne anlama gelir?
 9. Kanı ne demek edebiyat?
 10. Kanı ne demek cümle içinde kullanımı?
 11. Kani ne demek Osmanlıca?
 12. Kani olmak ne demek?
 13. Kani Kürtçe ne demek?
 14. Kanıya varmak ne demek?
 15. Kani kani ne demek?
 16. Paragrafta kanı ne demek?
 17. Kişisel bir kanı ne demek?
 18. Kanmak ne demek TDK?
 19. Suya kanmak ne demek?
 20. Aldanmak kelimesi ne anlama geliyor?
 21. Kahr olmak ne demek?
 22. Kahrolmak ne demek TDK?
 23. Ne ses var ne seda ne demek?
 24. Ses seda gelmemek ne demek?
 25. TDK seda ne demek?

Çıkarsama nedir örnekleri?

Anasayfa » Felsefe Sözlüğü » Çıkarsama Nedir, Ne Demektir? Doğruluğu bilinen bir önermeden yeni bir önerme çıkarma. Uslamlama ile eşanlamlı değildir, uslamlama araçlı çıkarsamaları kapsar. Örneğin “taş, insan, değildir” önermesinden “insan , taş değildir” sonucunu araçsız olarak çıkarırız.

Saptamaya yer vermek ne demek?

Herhangi bir durum veya konu üzerinden yürütülmesi mümkün olmayan bir tanımlama gerçekleştirmektir. Bütün bu sebeplerden dolayı pek çok farklı amaç altında Türkçede Saptama büyük bir öneme sahiptir. Doğru şekilde konuyu ele almak ve konu hakkında etkili çıkarımlar sağlayabilmek için, amaca uygun olarak saptama yapılır.

Saptama nedir Türkçe bilgi?

Türk Dil Kurumu ve Saptama Kelimesi Bu sözcük Türk Dil Kurumu sayfasında yer alan bilgiler dahilinde herhangi bir şeyin niteliğini, niceliğini ve durumu ile alakalı bir sonuç çıkarılması sonucu ulaşılan bir değerlendirme olarak tanımlanıyor.

Sayıp dökmek ne demek?

Sayıp dökmelere yer vermek, bir olayın tümünü açığa çıkartmak demektir. Sayıp dökmelere yer verilmiştir anlamı bir başka deyişle, herhangi bir işin türlü durumlarını, herhangi bir şeyin bütün kısımlarını akla çarpacak biçimde art arda sıralayıp telaffuz etmeye denilmektedir.

Saptama ne demek TDK?

a. 1. Saptamak işi, tespit: “Bazı açıklamalar ve saptamaları, şimdi yapmanın zorunlu olduğu anlaşılıyor.” -A.

Imgesel ne demek?

İmgesellik, “imgesel” kelimesinden türeyen bir isimdir. İmgesel; hayalî, imgeye dair olandır. Duyu organlarımızla algıladığımız nesnelerin ilk anlamını değiştirerek onu zihinde hayali bir imgeye dönüştürmek.

Saptadı ne demek anlamı?

Bir şeyi belirgin kılmak, tespit etmek.

Kanı ne anlama gelir?

KÂNİ Nedir Anlami KÂNİ: (Kinaye. den) Dokunaklı ve iğneli söz söyleyen. Kinayeli konuşan.

Kanı ne demek edebiyat?

Farsça kökenli olan “kân” sözcüğün sözlüklerdeki anlamı: mâden ocağı, mâden kuyusu; bir şeyin membaı, kaynağı manalarına gelir. Kân kelmesi eski edebiyatta bu anlamları ile ilgili olarak çok çeşitli şekillerde ve anlamlarda; çok çeşitli benzetmeler yapılarak kullanılmıştır.

Kanı ne demek cümle içinde kullanımı?

anlam: Kan kelimesinin ı eki almış hali Kan-ı Kalbimiz milyonlarca kez kez kasılarak içinde bulunan kanı vücudumuza pompalar. Kardiyoloji doktoru kirli kanın vücuttan nasıl süzüldüğünü anlattı. Şehidin kanı hiçbir zaman yerde kalmaz. Çok üşüyenler için kanı az derler.

Kani ne demek Osmanlıca?

kani / kanî / kâni / قانع (Kinaye. den) Dokunaklı ve iğneli söz söyleyen. Kinayeli konuşan.

Kani olmak ne demek?

İnanmış, kanmış. Kendinde olan helala razı olup, başkasının hiçbir şeyine göz dikmeyen. Dokunaklı ve iğneli söz söyleyen. Convinced.

Kani Kürtçe ne demek?

Kanî ismi su çeşmesi anlamına gelmektedir.

Kanıya varmak ne demek?

Kanıya varmak deyiminin anlamı ve açıklaması Belli bir kanı edinmiş olmak. "Bu kadar anlatımla bir kanıya varmak zor." "Doğru bir kanıya varmak için çabalıyoruz."

Kani kani ne demek?

Kanî Kürtçe'de çeşme,su kaynağı,kaynak anlamlarına gelmektedir.

Paragrafta kanı ne demek?

Kanı=Kişinin inandığı düşüncedir. Kanı bildirmek ise,Bir konudaki düşüncesini söylemek demektir.

Kişisel bir kanı ne demek?

Kanı niteliği : Bir cümledeki öznellik veya nesnelliğin kişiye bağlılığı diyebiliriz. Öznel : Kişiden kişiye değişen olgulardır. Örneğin : Kırmızıyı çok seviyorum.

Kanmak ne demek TDK?

(-e) 1. Söylenilen sözün, anlatılan konunun doğruluğuna inanmak. ... Tatlı sözlere aldanmak. 3. Bir gereksinimini, bir isteğini yeteri kadar karşılamış olmak, doymak: “Siz bile bu şekil, renk, koku zenginliğine kanmış ve yorulmuş ruhunuzla...” -R. N. Güntekin.

Suya kanmak ne demek?

Bir gereksinmesini, bir isteğini yeterince karşılamış olmak. Suya kandı. Yetinmek.

Aldanmak kelimesi ne anlama geliyor?

(-e) 1. Görünüşe bakarak yanlış bir yargıya varmak, yanılmak: “Hâline, tavrına bakan sana aldanır.” -Ö. Seyfettin.

Kahr olmak ne demek?

Kahrolmak deyiminin anlamı ve açıklaması Çok üzülmek, acı çekmek. "Seni bu halde gördükçe ben kahroluyorum." "Bana yalan söylediğini öğrendiğimde kahroldum."

Kahrolmak ne demek TDK?

(nsz) (ka'hrolmak) Çok üzülmek, içlenmek: “Kendi suçu, günahı sonucu olmadığını anladıkça kahrolabilirdi bu yüzden.” -N. Cumalı. kahrolmak, 9 karakter ile yazılır.

Ne ses var ne seda ne demek?

ses seda yok Hiç haber gelmedi" anlamında kullanılır.

Ses seda gelmemek ne demek?

Ses seda çıkmamak deyiminin anlamı ve açıklaması 1. Hiçbir tepki görülmemek.

TDK seda ne demek?

Seda, Arapça dilinden Türkçe'mize geçmiştir. - Alenen ortaya çıkmak ve milletin hukuku namına, yüksek seda ile bağırmak ve bütün milleti bu sedaya iştirak ettirmek lazımdır.