adplus-dvertising

Antalya'nın adı nereden geldi?

İçindekiler:

 1. Antalya'nın adı nereden geldi?
 2. Tekeoğulları nerede kuruldu?
 3. Hamitogullari nerede kuruldu?
 4. Kim Hamitoğulları beyliğinden Isparta ve çevresini satın almıştır?
 5. Hamitoğulları hangi padişah döneminde alınmıştır?
 6. Menteşeoğullarına kim son verdi?
 7. Saruhanoğullarına kim son verdi?
 8. Aydınoğullarına kim son verdi?
 9. Aydınoğulları Beyliği kim kaldırdı?
 10. Aydınoğulları hangi savaştan sonra bağımsızlığını yeniden kazanmıştır?
 11. Dulkadiroğullarını kim yıktı?
 12. Dulkadir Beyliğine hangi savaşla son verildi?
 13. Dulkadiroğulları hangi Oğuz boyundan?
 14. Kahramanmaraş hangi boydan?
 15. Malatya gelişmiş mı?

Antalya'nın adı nereden geldi?

MÖ ll. Yüzyılda Bergama karalı ll. Attalos tarafından kurulan şehir önceleri ismini kurucusundan aldı ve Attaleia adıyla anılmıştır. Zamanla bu isim Adalia, Antalia ve son olarak günümüzde Antalya şekline dönüşmüştür.

Tekeoğulları nerede kuruldu?

Tekeoğulları Beyliği 1321-1423 yılları arasında merkezi Antalya olan Teke-elinde, Hamidoğulları beyliğinin bir kolu olarak hüküm süren bir Türkmen hanedanı. Hamidoğlu Dündar Beyin Antalya'yı fethettikten sonra idaresini Yunus Beye bırakmasıyla Tekeoğulları Beyliği kurulmuş oldu (1321).

Hamitogullari nerede kuruldu?

Hamidoğulları Beyliği, Anadolu Selçuklu Devleti'nin yıkılmasından sonra Eğirdir ve Isparta bölgesinde kurulan 2. Dönem Anadolu Beylikleri'ndendir. Beyliğin kurucusu Feleküddin Dündar Bey, babası İlyas ile dedesi Hamid zamanında da bu bölgede bulunmuşlardı.

Kim Hamitoğulları beyliğinden Isparta ve çevresini satın almıştır?

Cevap I.Murat'tır. I.Murat döneminde I.Murat, oğlu Bayezid'i Germiyanoğlu beyinin kızı ile evlendirmiş ve çeyiz yoluyla Germiyanoğulları Beyliği'nden Kütahya ve çevresini almıştır.İyi ilişkiler içinde olduğu bir başka beylik olan Hamitoğulları Beyliği'nden de para vererek Isparta ve çevresini satın almıştır.

Hamitoğulları hangi padişah döneminde alınmıştır?

Kıbrıs kralı Petro'nun işgaline uğrayan (1361) Antalya'yı, onbir yıl sonra yeniden ele geçirdi. Mahmud Bey'in ölümünden sonra idareyi Osman Bey eline aldı.

Menteşeoğullarına kim son verdi?

Yıkılışı Osmanlı Devleti'nin Anadolu ve Rumeli'nde genişleyip büyümesine paralel olarak, Menteşeoğulları Beyliği toprakları da, Yıldırım Bayezid'in 1390 Anadolu seferi sonunda Osmanlı hakimiyetine geçti ve 1402 Ankara Savaşı'na kadar Osmanlı hakimiyetinde kaldı.

Saruhanoğullarına kim son verdi?

1410 yılında Osmanlı Devleti'nin toparlanmasına müteakip Hızırşah Bey, Çelebi Mehmet tarafından yakalanarak idam edilmiş ve Saruhanoğulları Beyliği fiilen son bulmuştur.

Aydınoğullarına kim son verdi?

Aydınoğulları Beyliğine 1426 yılında II. Murad tarafından son verildi ve beyliğin toprakları Osmanlı Devleti'nin kontrolüne girdi.

Aydınoğulları Beyliği kim kaldırdı?

Böylece 1426'da Aydınoğulları Beyliği toprakları II. Murad tarafından kesin olarak Osmanlı Devleti'ne katılarak ilhak edildi.

Aydınoğulları hangi savaştan sonra bağımsızlığını yeniden kazanmıştır?

Beyliğin kurucusu. Osmanlı Devleti'ne katıldı. Ankara Savaşı sonrası yeniden bağımsız oldu. Kesin olarak Osmanlı Devleti'ne katıldı.

Dulkadiroğullarını kim yıktı?

Dulkadiroğulları, Yavuz Sultan Selim'in Çaldıran seferi sırasında Osmanlı Devleti'ne karşı düşmanca bir tutum sergiledi. Bu durum üzerine harekete geçen Yavuz, Çaldıran seferinden dönerken bu beyliği yıktı (1515).

Dulkadir Beyliğine hangi savaşla son verildi?

Sonuçları: – Yavuz, Çaldıran zaferinden sonra 1515 yılında Dulkadiroğulları'nı yendi ve bu beylik yıkıldı. — Turnadağ Savaşı sonunda Maraş, Mardin, Elbistan ve Diyarbakır Osmanlı topraklarına katıldı.

Dulkadiroğulları hangi Oğuz boyundan?

Halep'ten başlayarak Amanoslar'ın doğusundan Tohma vadisine kadar uzunan bölgede yurt tutan Dulkadir Türkmenleri, Oğuzların Bozok koluna mensuptular. Dulkadirli halkını teşkil eden cemaatler ise çoğunlukla Bayat, Avşar ve Beydili boylarından idiler.

Kahramanmaraş hangi boydan?

Maraş ve çevresi başta Oğuzların Avşar, Bayat ve Beydili boyları çoğunlukta olmakla birlikte hemen hemen 24 Oğuz boyunun tamamı mevcuttur. İlin %84'ten fazlasını Türk'ler, %13'ünü Kürt'ler ve %3'ünü Kafkas kökenliler oluşturur. 1298 tarihinde Türk Memluk Sultanı Maraş'ı Ermenilerden alır.

Malatya gelişmiş mı?

Malatya, Doğu Anadolu Bölgesi'nin ekonomik anlamda en gelişmiş şehridir. Malatya'nın ekonomisi, Malatya şehrinin dünya üzerinde en önemli olduğu konulardan birine, yani kayısıya dayanır. ... Malatya kayısısı aynı zamanda Türkiye'nin tek akredite edilen meyvesidir.