adplus-dvertising

Ergitme ne demektir?

İçindekiler:

 1. Ergitme ne demektir?
 2. Ergitme işlemi nedir?
 3. Ergitme fırını nedir?
 4. Indüksiyon ergitme ocağı nedir?
 5. Potalı ocaklar nedir?
 6. Indüksiyon ocak nedir Metalurji?
 7. Döküm yöntemi nedir?
 8. Savurma döküm yöntemi nedir?
 9. Alçı kalıba döküm nedir?
 10. Kum kalıba döküm nedir?
 11. Seramik kalıba döküm nedir?
 12. Dolu kalıba döküm yöntemi nedir?
 13. Antioch yöntemi nedir?
 14. Kalıcı kalıp kullanılan döküm yöntemleri nelerdir?
 15. Metal kalıba döküm nedir?
 16. Döküm hangi sektöre girer?
 17. Döküm boşluğu neden oluşur?
 18. Döküm usulleri kaça ayrılır?
 19. Döküm hangi malzemeden yapılır?
 20. Dökümün hammaddesi nedir?
 21. Döküm işlemi nasıl yapılır?
 22. Döküm metalleri nelerdir?
 23. Dökümhaneler dökülen metale göre kaça ayrılır?
 24. Ingot döküm nedir?
 25. Ingot malzeme nedir?

Ergitme ne demektir?

ERGİTMEK. oldurgan f. (< ergi-t-mek) kimya. Sıcaklığını yükselterek bir cismin katı durumdan sıvı duruma geçmesini sağlamak.

Ergitme işlemi nedir?

Metal malzemeleri ergime sıcaklığının üzerindeki sıcaklıklarda ısıtarak katı halden sıvı hale getirme işlemine ergitme işlemi denir.

Ergitme fırını nedir?

Tanım: Genellikle iki grafit elektrot arasında düşük gerilim ve yüksek akım uygulanarak açığa çıkan ısı ile metalin ergitildiği fırınlardır. Bu cihazlarda sıcaklık 3000 °C'ye kadar çıkabilmekte ve kapasiteleri de 150 kg ile 200 ton arasında değişmektedir.

Indüksiyon ergitme ocağı nedir?

İndüksiyonla ısıtma, metalik iş parçalarını belirtilen sıcaklık ve sürelerde ısıtmakta kullanılan temassız bir ısıtma yöntemidir. Elektrikle çalışan ocakların en önemlisi indüksiyon ocaklarıdır.

Potalı ocaklar nedir?

Ocağın merkezindeki potanın etrafında belli bir boşluk bırakılarak, ateş tuğlasıyla etrafı örülmüş ocaklardır. Tuğlaların dış çevresinde yalıtkan veya ısı iletkenliği çok düşük tozlarla kaplanmış ve bu yalıtkan malzemelerin çevresi de sac ile sarılmıştır. Kullanılan yakıta göre brülör (üfleyici, yakıcı) kullanılır.

Indüksiyon ocak nedir Metalurji?

İndüksiyon ocakları, manyetik alan oluşturan bir elektromıknatıs yardımıyla çalışan, endüstride ve gündelik hayatta mutfaklarımızda kullandığımız ocaklardır. Bu ocaklarda ısınan sadece ocağın üzerindeki metal kaptır. ... Kabın metal gövdesi bu manyetik alandan enerji alarak ısınır.

Döküm yöntemi nedir?

Metal ve metal alaşımlarının ergitilmesinden sonra hazırlanmış kalıplara dökülüp katılaşma esasına dayanarak şekillendirilmesi işlemine “Döküm” adı verilmektedir. Elde edilmek istenen parça formundaki kalıplara akışkan haldeki metalin doldurulmasıyla döküm işlemi gerçekleştirilmiş olur.

Savurma döküm yöntemi nedir?

ATAÇELİK Döküm. Savurma döküm yönteminde erimiş metal, bir eksen etrafında döndürülen kalıplar içine dökülerek biçimlendirilir. Merkezkaç kuvvetlerinin oluşturduğu basınç, metalin kalıp cidarına homojen olarak dağılmasını, parçanın dışının kalıbın iç şeklini almasını sağlar.

Alçı kalıba döküm nedir?

Alçı kalıplara döküm, demir dışı metallerin şekillendirilmesinde kullanılan özel bir döküm yöntemidir. Ana kalıplama malzemesi alçıdır. ... Kum kalıplara veya astarlanmış metalik kalıplara oranla son derece ince ve kompleks yüzey detaylarının şekillendirebilmesidir.

Kum kalıba döküm nedir?

Kum kalıba döküm en çok kullanılan döküm yöntemlerinden biridir. ... Kuru kum kalıplama yönteminde kalıplar 150-350 °C sıcaklığa ısıtılıp kurutularak mukavemet kazandırılırlar. Kalıp hazırlama sırasında kumun içinde sıkıştırıldığı çerçevelere “derece” adı verilir.

Seramik kalıba döküm nedir?

Seramik kalıba döküm, alçı yerine yüksek sıcaklıklara daha dayanıklı seramik malzemeden kalıp yapılması dışında alçı kalıba döküme benzer bir yöntemdir. Dolayısıyla, seramik kalıplama çelikler, dökme demirler ve diğer yüksek sıcaklık alaşımlarının dökümünde kullanılabilir.

Dolu kalıba döküm yöntemi nedir?

Ergimiş metalin, köpük modeli buharlaştırması esasına dayanan dolu kalıba döküm yöntemi ve bu yöntemin kusurlarını gidermek amacıyla geliştirilmiş olan Replicast CS tarzındaki yöntemler özellikle otomotiv, gemi ve makine imalat sanayilerine yönelik parçaların üretiminde kullanılmaktadır.

Antioch yöntemi nedir?

- Antioch yöntemi: Bu yöntemde ise kalıp malzemesi; kum, alçı, asbest, talk, sodyum silikat ve su karışımıdır. Hazırlanan kalıplara önce bir otoklavlama işlemi uygulanarak kalıbın suyu giderilir.Daha sonra havada bekletilerek tekrar nem alması sağlanan kalıp,son olarak pişirilir.

Kalıcı kalıp kullanılan döküm yöntemleri nelerdir?

2- Kalıcı kalıp kullanan döküm yöntemleri: Bu yöntemin başlıcaları; metal kalıba döküm, basınçlı döküm, savurma döküm, sürekli dökümdür.

Metal kalıba döküm nedir?

Metal kalıba (Kokil) döküm yöntemi; isminden de anlaşılacağı gibi metal kalıpların, iki veya daha çok parçadan oluşan ve aynı şekilde bir döküm parçasından oldukça sayıda üretmek için onlarca kere kullanılan döküm türüdür. ... Metal kalıba döküm, yüksek ergime sıcaklığı nedeniyle çelik üretimine uygun değildir.

Döküm hangi sektöre girer?

Döküm sanayi sektörü, katma değeri yüksek bir üretim alanıdır. Girdilerinin %70'inden fazlası yurt içi kaynaklı olup yüksek nitelikli istihdam yaratmaktadır. Bununla beraber çıktıları birçok sanayi üretimi için temel olmaktadır. Bu durumun en çarpıcı örnekleri pompa ve vana üretimidir.

Döküm boşluğu neden oluşur?

Gaz boşlukları, sıvı metalin katılaşması sırasında döküm parçanın herhangi bir bölümünde sıvı metalin basıncını aşan gaz basıncının neden olduğu küresel,yassılaşmış ya da uzamış oyuklara verilen addır.. Döküm esnasında meydana gelen gaz doğallıkla en az dirençle karşılaşacağı yolu takip eder.

Döküm usulleri kaça ayrılır?

Harcanan Kalıp Kullanan Döküm Yöntemleri

 • Kabuk Kalıba Döküm. Kapalı Kalıba Döküm yazının içerisindedir.
 • Kum Kalıba Döküm. Vakum Kalıba Döküm yazının içerisindedir.
 • Alçı Kalıba Döküm.
 • Hassas Döküm. Seramik Kalıba Döküm yazının içerisindedir.
 • Metal Kalıba (Kokil) Döküm. ...
 • Savurma Döküm.
 • Sürekli Döküm.

Döküm hangi malzemeden yapılır?

Dünyada en çok kullanılan malzemelerden birisi olan alüminyum, gerek kalıplama ve gerekse üretim için döküm tekniği kullanılmaktadır.

Dökümün hammaddesi nedir?

Kalıba dökülecek parça ya da ürünün (metal) içinde bir boşluk oluşturacak bir gereçten (kum, alçı) yapılmaktadır.

Döküm işlemi nasıl yapılır?

Döküm işlemi, içinde üretilmek istenen parçanın biçimine sahip bir boşluk bulunan kalıplara sıvı metalin doldurulması ile yapılır. Kalıp boşluğunun boyutları elde edilmek parçanan biraz daha büyüktür; bu şekilde katılaşma ve soğuma sırasındaki boyut azalmaları dengelenir.

Döküm metalleri nelerdir?

Yaygın döküm metalleri alüminyum, magnezyum ve bakır alaşımlarıdır. Bu yöntemde kullanılan diğer malzemeler arasında kalay, çinko ve kurşun alaşımları ile grafit kalıplara dökülen demir ve çelik yer alır. Kokil kalıplar, dökümde birden fazla defa kullanılabilir ancak aşınmadan dolayı sınırlı bir ömre sahiptir.

Dökümhaneler dökülen metale göre kaça ayrılır?

Döküm yoluyla biçimlendirilen metallerin en önemlileri kır dökme demir, temper dökme demir, beyaz dökme demir, çelik, bakır ve alüminyum alaşımlarıdır. Günümüzün dökümhaneleri mekanizasyon ve otomasyon yöntemlerinin yaygın olarak uygulandığı modern üretim tesisleridir.

Ingot döküm nedir?

Sıvı metalin ingot kalıplarına (dökme demir kokillere) doldurulup katılaşmaya bırakılmasına ingot dökümü, su ile soğutulan bakır kokile bir uçtan akıtılırken öteki uçtan katılaşmış durumda dışarı çekilmesine sürekli döküm denir. ... Kokil amaçlanan yarı mamule en uygun şekilde tasarlanabilir.

Ingot malzeme nedir?

İşlenmek veya biçilmek için hazırlanmış taş kütlesi. ... Sonradan işleme ve biçimleme ereğiyle, büyük kalıplara dökülüp katılaşmış metal kütle.