Şeyh Bedrettin Aydın Kimdir?

İçindekiler:

 1. Şeyh Bedrettin Aydın Kimdir?
 2. Şeyh Bedreddin neyi savunmuştur?
 3. Şeyh Bedreddin Alevi mi?
 4. Varidat ne demek?
 5. Şeyh Bedrettin isyanı ne zaman çıkmıştır?
 6. Börklüce Mustafa nereli?
 7. Şeyh Bedrettin in mezarı nerede?
 8. Simavna nerede?
 9. Tasavvufta Varidat ne demek?
 10. Varidat ne demek TDK?
 11. Varidat ne demek Osmanlıca?
 12. Masarifat ne demek?
 13. Hikemiyat ne demek?
 14. Ilahi Vâridât ne demek?
 15. Şeyh Bedrettin kimin zamanında isyan etti?
 16. Tillo şeyhi kimdir?
 17. Tillo hangi tarikat?
 18. Tillo ne anlama gelir?
 19. Tillo nasıl bir yer?
 20. Tillo ilçe mi?
 21. Tillo hangi ile bağlı?
 22. Tillo nerede bulunur?
 23. Baykan nerenin ilçesi?
 24. Siirt ilçeleri nelerdir?

Şeyh Bedrettin Aydın Kimdir?

Şeyh Bedrettin Aydın, Tillo'daki önemli isimlerden biri. Sultan Memduh hazretlerinin torunudur. Aydın medresesinin de şu anki kendi tabiri ile “baş hizmetlisi” olarak her yıl yüzlerce öğrenciye ders veriyor Kelam, fıkıh, hadis, siyer, mantık tefsir, felsefe gibi temel dersleri kendi medresesinde veriyor.

Şeyh Bedreddin neyi savunmuştur?

Çünkü Şeyh Bedreddin, “yarın yanağından gayri her şeyin ortak olması”nı savunurken eşitlikçi bir toplumun müjdecisi olarak algılanmış ve içselleştirilmiştir. Müslüman, Yahudi ve Hıristiyan halklar tarafından da destek ve ilgi görmüştür.

Şeyh Bedreddin Alevi mi?

Şeyh Bedrettin, sanıldığı üzere Alevi ya da Bektaşi de değildi. Sunni itikattan bir batıniydi. Ahmet Yaşar Ocak, kitabında, Şeyh Bedreddin'in mülhid değil, masum olduğuna inanan şeyhlerden söz eder.

Varidat ne demek?

VÂRİDAT. 1. Gelirler, gelir [Tekil anlamında da kullanılır]: Hiç, bir adam vâridâtının yarısından ziyâdesini ev kirâsı verir mi? (Ömer Seyfeddin).

Şeyh Bedrettin isyanı ne zaman çıkmıştır?

Bayezid Paşa, bir tertiple Şeyh'i ele geçirip o sırada Serez'de bulunan Mehmet Çelebi'nin huzuruna götürür. Padişah, Şeyh'in işini bir bilim heyetine havale eder. Tartışma sonunda Mevlânâ Haydar Acemi'nin “Malı haram, kanı helal” fetvasıyla Şeyh Bedrettin, Serez'de asılarak idam edilir (823 H / 1420 M).

Börklüce Mustafa nereli?

Börklüce Mustafa (Dede Sultan) Şeyh Bedrettin'in müridi ve dava arkadaşıdır. Anadolu'nun batısında bu günkü adıyla Aydın ili yöresinde yaşıyordu. Osmanlıların Anadolu'yu işgal ettiklerinde Osmanlıyı tanımayan bir Alevi Piridir.

Şeyh Bedrettin in mezarı nerede?

Mahmud II Mausoleum, İstanbul

Simavna nerede?

Bedreddin Mahmut'un doğum yeri bugün Yunanistan sınırları içerisinde bulunan Dimetoka kasabasının bir köyü olan Simavna'dır. Sonradan yakıştırma suretiyle yanlış olarak Kütahya'nın Simav kasabasına nisbet edilerek Bedreddin Simavi denilmiştir.

Tasavvufta Varidat ne demek?

En önemli tasavvuf eserlerinden biri olarak kabul edilen ve sözcük anlamı kalbe doğan gerçekler olarak açıklanabilecek Varidat'ta, maddi dünyanın gerçekliğinden yola çıkan ve mutlak varlık, varlık birliği, tasavvuf, kelam, fıkıh konularını içeren vaazlarından derlenen metinler yer alıyor.

Varidat ne demek TDK?

varidat ~ وردات 2) hatıra gelen, içe doğan şeyler.

Varidat ne demek Osmanlıca?

varidat / vâridat / vâridât / واردات / وَارِدَاتْ (Tekili: Vâride) Kâr, gelir. Vârid olan. Bir kimseye veya hazineye ait gelir ve paralar. Hatıra gelen, içe doğan.

Masarifat ne demek?

masarifat / masârifât (Tekili: Masârif) Masraflar, giderler. Harcanan paralar.

Hikemiyat ne demek?

hikemiyat ne demek? Felsefi düşünce ürünü olan şeyler. İbret verici hadiseler bildiren yazılar. Felsefeye ait.

Ilahi Vâridât ne demek?

varidat-ı ilahiyye / vâridât-ı ilâhiyye Allahü teâlâdan gelen feyzler ve ilhamlar.

Şeyh Bedrettin kimin zamanında isyan etti?

1416 yılında Şeyh Bedreddin de İznik'ten kaçarak Deliorman civarında etrafına topladığı büyük kalabalıkla Osmanlı Devleti'ne karşı isyan eder. Mehmed Çelebi isyanı bastırmak için Beyazit Paşa'yı görevlendirir. Beyazit Paşa isyanı çok kanlı bir şekilde bastırmış ve Şeyh Bedreddin'i de yakalamıştır.

Tillo şeyhi kimdir?

Şeyh İbrahim el-Mücahid el-Halidî Hazretleri Tillo'nun bağrında yetiştirdiği ulu velilerden önemli bir simadır. Doğum tarihi bilinemeyen Şeyh İbrahim el-Mücahid Tillo'da dünyaya geldi.

Tillo hangi tarikat?

Tillo Dergâhı Sultan Memduh'un türbesinin bulunduğu Siirt'in Tillo beldesi manevi merkezdir. Süryanice "Yüksek Ruh" anlamına gelen Tillo geleneği, Kadiri Tarikatı'nın en güçlü kollarındandır.

Tillo ne anlama gelir?

AYDINLAR (Tillo) Siirt'in ilçelerinden biri. Tillo'nun manası Süryanicede "Yüksek Ruhlar" dır. 1514'te Yavuz Sultan Selim'in Çaldıran seferinde Osmanlı egemenliğine girmiştir. ... Tillo'nun manası Süryanicede "Yüksek Ruhlar" dır.

Tillo nasıl bir yer?

Yeryüzü şekilleri bakımından engebelidir. Toprağı kireçli olup, tarıma elverişli arazisi azdır. Bitki örtüsü olarak bozkırlarla kaplıdır. Bodur ve çalılık ağaçlıkları çoktur.

Tillo ilçe mi?

Tarihçe. 1953 yılındaki 6068 sayılı Kanunla Tillo köyünde nahiye (bucak) kuruldu. Tillo nahiyesinde Tillo köyü merkez olmak üzere 10 Ekim 1957'de belediye kuruldu. Tillo nahiyesi, 18 Mayıs 1990'daki 3647 sayılı Kanun ile "Aydınlar" adıyla ilçe haline getirildi.

Tillo hangi ile bağlı?

Tillo, önceki adıyla Aydınlar ilçesi, Türkiye'nin Güney Doğu Anadolu bölgesinde bulunan Siirt ilinin yaklaşık 4.

Tillo nerede bulunur?

Siirt İli'nin Aydınlar (Tillo) İlçesi sınırları içerisinde yer alan İsmail Fakirullah Hazretleri Türbesi; ışık hadisesi, türbeye ait kule ve duvar kalıntısı ile beraber tasavvufi inanışı yansıtması açısından önemli bir örnektir.

Baykan nerenin ilçesi?

Baykan ülkemizde Siirt ilinde olan ilçedir Siirt merkeze uzaklığı toplamda 55 km olarak bilinir. Baykan Doğu bölgesinde olup Siirt iline bağlı bir ilçedir. Siirt'e Eruh ilçesinden sonra en sevilen ve yerleşim açısından bakıldığında gelişmiş olan ilidir.

Siirt ilçeleri nelerdir?

Siirt'in ilçeleri

 • Siirt (İl merkezi)
 • Baykan.
 • Eruh.
 • Kurtalan.
 • Pervari.
 • Şirvan.
 • Tillo.