Esnek olmayan maddelere ne ad verilir?

İçindekiler:

 1. Esnek olmayan maddelere ne ad verilir?
 2. Sünger katı mı sıvı mı gaz mı?
 3. Hangi madde sıkıştırılır?
 4. Hangi maddeler bulunduğu kabın şeklini alır?
 5. Hangi madde sadece titreşim hareketi yapar?
 6. Bütün maddeler hal değiştirir mi?
 7. Kar oluşması hangi hal değişimidir?
 8. Hal değiştirme sıcaklığı nelere bağlı?
 9. Hangi olaylarda ortam maddeye ısı verir?
 10. Eriyen bir sıvının erime süresince sıcaklığı artar mı?
 11. Maddenin hal değişimi nedir 5 sınıf?
 12. Eriyen maddeler ısı verir mi?
 13. Buz ısı etkisi olmadan erir mi?
 14. Buz erirken isi verir mi?
 15. Buharlaşmada madde dışarıdan ısı alır mı?
 16. Buz eriyerek neye dönüşür?
 17. Buz eriyince hacmi azalır mı?
 18. Buz erirken yoğunluğu artar mı?
 19. Buz erirken sıcaklığı değişir mi?
 20. Madde erirken Kutlesi değişir mi?
 21. Buzun sıcaklığı kaç derecedir?
 22. Buz eriyince su seviyesi neden değişmez?

Esnek olmayan maddelere ne ad verilir?

Dayanaklı ve sert olan bir şeyin de esnek olma olasılığı pek yoktur bu yüzden esnek olmayan maddelere berk cisim, madde denilebilir. Berk ile cümleler; ~Çok berk çocuksun ha.

Sünger katı mı sıvı mı gaz mı?

Cevap. Sünger,Katı Bir Maddedir.

Hangi madde sıkıştırılır?

Hangi maddeler sıkıştırılır?

 • gazlar sıkıştırılabilir sıvılar pratikte sıkışmaz teorikte sıkışabilir katılar sıkışmaz.
 • Bunhuunubbhyhujıöıöojy.
 • Gazlar sıkıştırılabilir.

Hangi maddeler bulunduğu kabın şeklini alır?

Toz şeker,tuz,un, toz deterjan, ince kum gibi maddeler konuldukları kabın şeklini alırlar. Bir kaptan başka bir kaba sıvı gibi aktarıla bilirler. Bu tür maddelerin sıvı gibi görünmelerinin nedeni çok küçük taneciklerden oluşmalarıdır.

Hangi madde sadece titreşim hareketi yapar?

Katı haldeki bir madde sadece titreşim hareketi yapar. Sıvı haldeki bir cisim titreşim, öteleme ve dönme hareketlerini yapar.

Bütün maddeler hal değiştirir mi?

Doğa da bulunan bütün maddeler hal değiştirmez. ... Maddeler doğada 3 halde bulunur . Bunlar katı - sıvı ve gazdır.

Kar oluşması hangi hal değişimidir?

Yeryüzündeki sularda, güneş enerjisinin etkisiyle sürekli buharlaşma olur.Atmosfere yükselen su buharı, atmosferin soğuk tabakalarında yoğunlaşarak yağmur, dolu, kar şeklinde tekrar yeryüzüne döner. Bu olaya suyun doğal dolanımı denir.

Hal değiştirme sıcaklığı nelere bağlı?

Hal değişim ısısı ve sıcaklığı maddenin cinsine bağlı olup miktarına bağlı değildir, yani maddelerin ayırt edici özellikleri arasındadır. Bir katı erime sıcaklığında iken maddeye ısı vermeye devam edildiğinde katı halden sıvı hale bir hal değişimi yaşanır. Bu esnada sıcaklık değişmez.

Hangi olaylarda ortam maddeye ısı verir?

Fen Bilimleri - Canlandırma Madde katı halden sıvı hale geçerken dışarıdan ısı alır, bu olaya erime denir. Sıvı halden gaz hale geçerken de ısı alır, bu olaya ise buharlaşma denir. ... Mddenin sıvı halden katı hale geçmesine donma denir ve bu olay sırasında madde ortama ısı verir.

Eriyen bir sıvının erime süresince sıcaklığı artar mı?

Bir katı madde sıcaklığı erime noktasının derecesine yükseldiğinde madde erimeye ve sıvı hale geçmeye başlamaktadır. Ama eriyebilmesi için ısı alamaya devam etmelidir. Sıvı hale geçtikten bir süre sonra sıcaklığının artması gerek kalmaz.

Maddenin hal değişimi nedir 5 sınıf?

Doğadaki maddeler katı, sıvı ve gaz olmak üzere 3 halde bulunur. Maddelerin bu üç halinin birinden diğerine geçmesine hal değişimi denir. Buzun suya dönüşmesi katı halden sıvı hale geçişe, suyun buhar hale geçişi sıvıdan gaz hale geçişe örnektir.

Eriyen maddeler ısı verir mi?

Merhaba, Bir madde erirken ortamdan ısı alır. Fakat erimenin başladığı andan tamamlanıncaya kadar geçen sürede sıcaklığı değişmez. Erime katı bir maddenin ısı alarak erime noktasına ulaştığında sıvı faza geçmesine denir.

Buz ısı etkisi olmadan erir mi?

Doğrulanmış Cevap Evet eriyebilir. Örnek olarak basınç sayesinde de eriyebilir.

Buz erirken isi verir mi?

Dışarıdan ısı aldığı zaman ısısı düşer ve erimeye başlar.Sıvı bir madde ısı verdikçe donmaya başlar.Buz erirken dışarıdan ısı alır. Buz erirken , Katı bir halden sıvı bir hale geçer. Buz da erir ve ısı vermez.

Buharlaşmada madde dışarıdan ısı alır mı?

"Buharlaşmada madde dışarıdan ısı alır." ifadesi DOĞRU bir ifadedir. Buharlaşma, maddenin sıvı halden gaz hale geçmesi durumudur. Bu hal değişimi için maddenin dışarıdan ısı alması yani sıcaklığının yükselmesi ve buharlaşırken ise sıcaklığının sabit kalması gereklidir.

Buz eriyerek neye dönüşür?

Doğrulanmış Cevap. Buz ısı alınca eriyip ve bu erimesinden dolayı Sıvı haline gelmektedir.

Buz eriyince hacmi azalır mı?

Açıklama: Buz katı haldedir.Eridiğinde kütlesi azalır.

Buz erirken yoğunluğu artar mı?

Buz eridiğinde yoğunluğu azalır mı artar mı? ... Yoğunluk azalır çünkü tanecikler arası mesafe azaldıkça yoğunlukta azalma olur.

Buz erirken sıcaklığı değişir mi?

4. a) Buz erirken sıcaklık değişmez. ... Sıcaklığın sabit kaldığı süre, t = (4-0) + (12-10) = 6 dakika olur.

Madde erirken Kutlesi değişir mi?

Erime ve buharlaşma esnasında maddelerin tanecikleri birbirinden uzaklaşır ve hacmi artar, donma ve yoğunlaşma için de tersi geçerlidir. Fakat buz, bizmut, antimon gibi istisna maddelerin hacimleri erime sırasında küçülürken, donma sırasında büyür.

Buzun sıcaklığı kaç derecedir?

Buz 0 derecede erir -1 derecede donar.

Buz eriyince su seviyesi neden değişmez?

Cevap: Buz suda eridiğinde buzun hacmindeki yaklaşık olarak %10 luk kayıp sebebiyle yoğunluğu artmasına rağmen su seviyesi değişmez. Açıklama: ... Buzun yoğunluğu daha az olduğu için su içerisinde iken hacmindeki fazlalık kadar kısmı suyun üzerinde kalacaktır.