Ileriyi görmek deyiminin anlamı ne?

İçindekiler:

 1. Ileriyi görmek deyiminin anlamı ne?
 2. Nefes kesici ne demek TDK?
 3. Sıvamak ne demek?
 4. Rengi atmak ne demek?
 5. Rengi solmak ne demek?
 6. Renkten renge girmek ne anlama gelir?
 7. Hatırı kalmak ne demek?
 8. Dallanıp Budaklanmak ne anlama gelmektedir?
 9. Hatır ne anlama gelir?
 10. Hatırına düşmek ne demek?
 11. Hatır koymak ne demek?
 12. Bir fincan kahvenin kırk yıl hatırı vardır ne anlama gelir?
 13. TDK hatır ne demek?
 14. Dinç Türkçe kökenli mi?
 15. Bakkal Türkçe kökenli mi?
 16. Hatırnaz ne demek TDK?
 17. Kadirşinas ne anlama geliyor?
 18. Kalender meşrep olmak ne demek?
 19. Şikemperver kelimesi ne anlama gelir?
 20. Şikemperver hangi dil?
 21. Deryadil ne demek?
 22. Lazca Efuli ne demek?
 23. Lazca Şurişkimi ne demek?
 24. Lazca sen benimsin ne demek?

Ileriyi görmek deyiminin anlamı ne?

deyiminin anlamı, açıklaması ve örnek cümleleri: Bir işin sonucunu, nasıl gelişeceğini önceden tahmin edebilmek. "Biraz düşününce ileriyi görmek pek de zor değil."

Nefes kesici ne demek TDK?

Anlamı (eş anlamlısı): Cümle içinde kullanımı; "Filmde nefes kesici sahneler vardı."

Sıvamak ne demek?

SIVAMAK – SIĞAMAK 1. (Kol veya paça için) Yukarıya doğru çekmek veya kıvırmak sûretiyle toplamak: Göğsü bağrı açık, kollarını dirseklerine kadar sıvayıp sağına soluna bakmadan canlı bir makine ıttırâdıyle çalışan İshak Efendi…

Rengi atmak ne demek?

Rengi Atmak deyiminin anlamı:1. Solmak. 2. Korku, heyecan sebebiyle benzi sararmak.

Rengi solmak ne demek?

Rengi solmak deyiminin anlamı ve açıklaması Yüz, hastalık sebebiyle beyazlaşmak. ... "Bir yıkamadan sonra kumaşın rengi soldu." "Güneş ışığından koltukların rengi solmuş." 3. Korku, heyecan sebebiyle benzi solmak, sararmak.

Renkten renge girmek ne anlama gelir?

Renkten renge girmek deyiminin anlamı ve açıklaması Heyecan, korku ve utanmadan dolayı yüzünün rengi değişmek, sıkılmak.

Hatırı kalmak ne demek?

deyiminin anlamı, açıklaması ve örnek cümleleri: Gücenmek, kırılmak. "Eğlenceye onu da çağıralım ki hatırı kalmasın."

Dallanıp Budaklanmak ne anlama gelmektedir?

deyiminin anlamı, açıklaması ve örnek cümleleri: Genişleyip yayılmak, gittikçe büyüyerek karışık bir durum almak. "İşi dallandırıp budaklandırmakta üstüne yok hani!"

Hatır ne anlama gelir?

Hatır kelimesi günlük hayatta sıklıkla kullanılan kelimelerden bir tanesidir. Hatır, Arapça dilinden Türkçe'mize geçmiştir. - Sakın hatırını kıracak bir şey söyleme. - Hatırınız için bu işi yaptım.

Hatırına düşmek ne demek?

deyiminin anlamı, açıklaması ve örnek cümleleri: Hatırlamak, aklına gelmek.

Hatır koymak ne demek?

Sevindirmek, hoşnut ettirmek, gönül almak. "Hatır almak için bir buket çiçek yaptırmış." 2. Darılan, gücenen bir kimseyi güzel söz ve davranışlarla yeniden hoşnut etmek.

Bir fincan kahvenin kırk yıl hatırı vardır ne anlama gelir?

Eski zamanlarda en sık kullanılan atasözlerinden biri olarak bir fincan kahvenin kırk yıl hatırı vardır öne çıkıyor. ... Bir fincan kahvenin kırk yıl hatırı vardır atasözü TDK'ya göre 'çok küçük bir iyilik de olsa asla unutulmamalıdır' şeklinde ifade edilir.

TDK hatır ne demek?

Hatır Kelimesi TDK Sözlük Anlamı Birine karşı duyulan saygı, sevgi "Hatırınız için bu işi yaptım."

Dinç Türkçe kökenli mi?

Türkçe tin- veya din- "dinmek, dinlenmek, nefes almak" fiilinden +Iş sonekiyle türetilmiştir.

Bakkal Türkçe kökenli mi?

5. Bakkal: Arapça. Bütün bunları alabileceğiniz "mahallenin kalbi" olan bakkal ise Arapça kökenli.

Hatırnaz ne demek TDK?

hatırnaz ne demek? Başkalarının duygularına saygı gösteren. Gönül okşayan.

Kadirşinas ne anlama geliyor?

(ﻗﺪﺭ ﺷﻨﺎﺱ) sıf. ve i. (Ar. ḳadr “değer” ve Fars. şinās “bilen, tanıyan” ile ḳadr-şinās) Değerli kimselere lâyık oldukları kıymeti veren, kıymetlerini bilen, ona göre muâmele eden, kadir bilir (kimse): Sen Süleyman gibi bir kadirşinâsın ocağında yetiştiğine hamdet (Rûşen E.

Kalender meşrep olmak ne demek?

sıf. ve i. (Fars. ḳalender ve Ar. meşreb “huy, tabiat” ile ḳalender-meşreb) Kalender tabiatlı, dünya malına önem vermeyen, her şeyin üzerinde durmayan (kimse): Ben kalender-meşrebim güzel çirkin aramam (Kanto).

Şikemperver kelimesi ne anlama gelir?

Şikemperver bir sıfattır. Anlamı; boğazına düşkün, yemek yemekten zevk alan, yemek yemeyi seven kişiler şeklindedir. Şikemperver kelimesi etimolojik açıdan incelendiğinde ise şikem kelimesi karın anlamına gelirken, perver kelimesi de besleyen anlamına gelir.

Şikemperver hangi dil?

Şikemperver kelimesi Farsça kökenlidir.

Deryadil ne demek?

DERYÂDİL. (ﺩﺭﻳﺎﺩﻝ) sıf. (Fars. deryā ve dil “gönül” ile deryā-dil) Gönlü geniş, her şeyi hoş görüp hoş karşılayan, anlayışlı: Sen ey şeb-hîz-i deryâdil ne beklersin tek ü tenhâ (Hüseyin Sîret).

Lazca Efuli ne demek?

Efulim kelimesinin "sevgilim, sevdiğim" anlamlarına geldiği düşünülüyor. Cümle içinde kullanımı: Eğer baban vermezse, dağlara kaçacağız efulim.

Lazca Şurişkimi ne demek?

Şurimşine birleşik bir kelimedir. Lazcanın doğu diyalektinde kullanılan bu kelime Türkçe karşılığı şu şekildedir. Mşine, anmak, hatırlamak demektir.

Lazca sen benimsin ne demek?

Si şk'imi ore do ma sk'ani. Sen benimsin ben senin. Va memaşk'u oropa-sk'anik ma.