Koşul sonuç nedir Eodev?

İçindekiler:

 1. Koşul sonuç nedir Eodev?
 2. Amaç nedir örnekler?
 3. Amaç cümlesi nasıl olur?
 4. Amaç sonuç cümleleri nasıl ayırt edilir?
 5. Amaç sonuç cümleleri nasıl bulunur?
 6. Koşul sonuç nedir 10 tane örnek?
 7. Koşul sonuç nasıl bulunur?
 8. Neden sonuç ve amaç sonuç nasıl ayırt edilir?
 9. Neden ve amaç arasındaki fark?
 10. Amaç Sonuç Cümleleri ile neden sonuç cümleleri arasındaki fark nedir?
 11. Koşul nedir örnek?
 12. Koşul sonuç nedir ve örnekler?
 13. Koşul sonuç nedir örnekler?
 14. Koşul anlam nedir 5 sınıf?
 15. Şart bildiren ifade nedir?
 16. Koşul ilgisi ne demek?
 17. Koşula bağlı anlatım ne demek?
 18. Koşula bağlılık nedir örnek?
 19. Doğrudan anlatım ne demek?
 20. Gerekçeli anlatım ne demek?
 21. Gerekçeli anlatım nedir örnek?
 22. Yargının gerekçesiyle verilmesi ne demek?
 23. Gerekçe anlamı nedir?
 24. Açıklamalı yargı nedir?
 25. Amaç ve sonuç nedir?
 26. Neden sonuç ile ilgili 5 tane örnek?

Koşul sonuç nedir Eodev?

Bir olayın veya durumun gerçekleşmesinin, başka bir olayın veya duruma bağlı olduğunu belirten cümlelere koşul-sonuç (şart-sonuç) cümleleri denir. Bu tür cümlelerde birinci bölüm (yan yargı) koşul, ikinci bölüm ise o koşula bağlı olarak ortaya çıkan sonuçtur (temel yargı).

Amaç nedir örnekler?

Amaç= maçı seyredebilmektir. Ceketini yıkatmak üzere dışarı çıktı. Sınavı geçeyim diye bana ders anlatıyordu.

Amaç cümlesi nasıl olur?

Eylemin hangi amaca bağlı olarak gerçekleştirildiğini gösteren cümleler amaç sonuç cümleleri olarak bilinmektedir. Kurduğumuz cümle içerisinde bir eylem olur ve bu eylem bir amaç için yapılır. Bu amacın neticesinde ise bir sonuç ortaya çıkar. ... Çünkü bu tür cümlelerde bazı edatlar kullanılır.

Amaç sonuç cümleleri nasıl ayırt edilir?

 1. Merhaba!
 2. Örnek: Bisiklet almak amacıyla para biriktirdim.⇒ (Amaç: Bisiklet Almak,Sonuç:Para biriktirmek) Yeni kıyafetler almak amacıyla para biriktirdim. Okula geç kalmamam için otobüse binmem gerek. ...
 3. Örnek: Eski şarkıları dinlediği için duygulandı. ( Sebep: Eski şarkıları dinlemesi,Sonuç: Duygulanması) ...
 4. #OptiTim.

Amaç sonuç cümleleri nasıl bulunur?

Bu tür cümlelerde de “için, diye, üzere” gibi edatlardan yararlanılır. » Sınavı kazanmak için çok çalışmış. Yukarıdaki cümlede yükleme “hangi amaçla çalışmış?” sorusunu yönelttiğimizde “sınavı kazanmak için” cevabını alıyoruz. Yüklemin yapılış amacı bildirildiği için bu cümle amaç-sonuç cümlesidir.

Koşul sonuç nedir 10 tane örnek?

10 tane koşul sonuç cümlesi

 • Sınavı geçmek istiyorsan çok çalışmalısın.
 • Utanmamanın yolu güzel konuşmaktır.
 • Yazılıyı geçmenin yolu kopya değil çalışmaktır.
 • Bisiklet istiyorsan para biriktir.
 • O kızı istiyorsan dövüşmelisin.
 • Susmak istemiyorsan konuşmalısın.
 • Kahvaltı etmek istiyorsan erken kalkmalısın.
 • Ağlamak istemiyorsan iyi düşün.

Koşul sonuç nasıl bulunur?

Koşul-Sonuç Cümleleri

 1. » Temiz bir dünya istiyorsan yerlere çöp atma.
 2. » Müzik dinleyebilirsin ama sesini fazla açmayacaksın.
 3. » Bizim buralara yağmur yağdıkça her yer toprak kokardı.
 4. » Akşama geri vermek üzere bu kitabı alabilirsin.
 5. » Akşam baban gelsin, alışverişe çıkarız.
 6. » İstediğin her şeyi alırım, yeter ki sınıfını geç.

Neden sonuç ve amaç sonuç nasıl ayırt edilir?

Sebep-sonuç cümleleri ile amaç-sonuç cümlelerini ayırt etmek için şu yolu izlemeliyiz: Neden-sonuç ile amaç sonuç cümlelerinin karıştırılmasının en büyük sebebi iki tür cümlenin de “neden?” sorusuna cevap verebilmesidir. ... “Hangi amaçla?” sorusunun cevabı bize amaç-sonuç cümlesini verecektir.

Neden ve amaç arasındaki fark?

Her amaç-sonuç cümlesi aynı zamanda bir “neden” de bildirir. Ancak her neden-sonuç cümlesi amaç bildirmez. Ayrıca, neden – sonuç cümlelerinde “neden” gerçekleşmiştir; ancak amaç – sonuç cümlelerinde “amaç” henüz gerçekleşmemiştir.

Amaç Sonuç Cümleleri ile neden sonuç cümleleri arasındaki fark nedir?

Ancak aradaki fark; amaçsonuç cümlelerinde 1. yargının (amacın) gerçekleşip gerçekleşmediği belli değildir (bilinmez), nedensonuç cümlelerinde ise her iki yargı da gerçekleşmiştir (bilinir).

Koşul nedir örnek?

Şart veya koşul cümleleri, cümlenin anlam özelliğine göre en kolay tespit edilebilen türlerinden biridir. ... Örneğin “Çok hastaysa dışarı çıkmasın.” cümlesinde dışarı çıkma işi hasta olma veya olmama şartına bağlanmıştır. Örnek: – Çok kola içersen, dişlerin çürüyebilir.

Koşul sonuç nedir ve örnekler?

Bir olayın, durumun gerçekleşmesinin ancak başka bir olay ya da durumun gerçekleşmesine bağlı olduğunu ifade eden cümlelere “Koşul Sonuç Cümleleri” veya “Şart-Sonuç Cümlesi” denir. ... Örnek olarak “Bu akşam maçta takımımız üç gol atarsa şampiyon olacak” cümlesini ele alalım.

Koşul sonuç nedir örnekler?

Örneğin “Çok hastaysa dışarı çıkmasın.” cümlesinde dışarı çıkma işi hasta olma veya olmama şartına bağlanmıştır. Bir olayın veya durumun gerçekleşmesinin, başka bir olayın veya duruma bağlı olduğunu belirten cümlelere koşul-sonuç (şart-sonuç) cümleleri denir.

Koşul anlam nedir 5 sınıf?

Bir olayın ya da durumun gerçekleşmesi için başka bir olayın ya da duruma bağlı olduğunu belirten cümleler koşul sonuç cümleleridir. Yani herhangi bir olay veya durum yaşanacak ise bunun için mutlaka başka bir durumun da işin içinde olması gerekmektedir.

Şart bildiren ifade nedir?

Cümlede anlatılan olayın gerçekleşmesi için başka bir olayın gerçekleşme şartı (koşulu) varsa bu cümleye şart cümlesi veya koşul cümlesi denir. Yani bir şeyin gerçekleşebilmesi için bir şeyin gerçekleşmesi ŞART'tır. Bir olayın veya durumun gerçekleşmesi başka bir olayın veya durumun gerçekleşmesine bağlıdır.

Koşul ilgisi ne demek?

Koşul ilgisi, cümlede temel yargının gerçekleşmesi bir şarta bağlandığı zaman olur. Bazı cümlelerde temel yargının gerçekleşmesi bir şarta bağlanır yani cümlenin birinci bölümü (yan yargı) koşul, cümlenin ikinci bölümü ise o koşula bağlı olarak ortaya çıkan sonuçtur (temel yargı).

Koşula bağlı anlatım ne demek?

Cümlede anlatılan olayın gerçekleşmesi için başka bir olayın gerçekleşme şartı (koşulu) varsa bu cümleye koşula bağlılık cümlesi veya şarta bağlılık cümlesi denir. Yani bir şeyin gerçekleşebilmesi için bir şeyin gerçekleşmesi ŞART'tır.

Koşula bağlılık nedir örnek?

Koşula Bağlılık Cümlelerine Örnekler - Kar yağmazsa yola çıkacağız. - Ödevini bitirirsen oyun oynayabilirsin. - Sınavın güzel geçerse sana istediğin oyuncağı alacağım. - Elimi tutarsan yürüyüşe gidebiliriz.

Doğrudan anlatım ne demek?

Doğrudan (dolaysız) anlatım: Bir sözün, herhangi bir değişikliğe uğratılmadan, söylendiği gibi verilmesi.

Gerekçeli anlatım ne demek?

Gerekçeli anlatım, gerekçe anlamı taşıyan cümleler, bahsedilen bir eylemin gerçekleşme nedenini içeren dil anlatım kuralıdır. Herhangi bir davranışın veya herhangi bir olayın yapılmasını gerekli olmasını sağlayan nedenlerle birlikte bir cümle kuruluyorsa bu cümle "gerekçeli anlatım" yöntemi ile kurulmuş bir cümledir.

Gerekçeli anlatım nedir örnek?

Gerekçe anlamı taşıyan cümleler, bahsedilen bir eylemin gerçekleşme nedenini içeren ifadelerdir. ... Örneğin, “Akşam toplantıya katılamayacağım; çünkü misafirlerim gelecek.” cümlesinde kişi toplantıya katılmayışına gerekçe olarak misafirlerini göstermiştir.

Yargının gerekçesiyle verilmesi ne demek?

Bir eylemin hangi nedenden (gerekçe) dolayı gerçekleştiğini veya gerçekleşmediğini bildiren cümlelerde yargı-gerekçe ilişkisi vardır. Bazen cümle içinde bazen de iki cümle arasında neden-sonuç ilgisi kurulabilir. Evden geç çıktığı için ilk derse yetişememiş.

Gerekçe anlamı nedir?

Bir durumun ya da sonucun olmasını gerektiren nedendir. Gerekçeden söz edilebilmesi için ortada bir sonucun, durumun bulunması gerekir. "Hafta sonu sizinle pikniğe gidemeyeceğiz; İzmir'den amcamlar geliyor." Pikniğe gidememenin gerekçesi İzmir'den misafir gelecek olmasıdır. ...

Açıklamalı yargı nedir?

Yargı: Cümlede bildirilen duygu, düşünce, bilgi, haber, oluş ya da hükümdür. Cümlecik: Birden çok yargı bildiren cümlelerde yargılardan her birini içeren söz öbeğidir.

Amaç ve sonuç nedir?

Amaçsonuç cümleleri; bildirdikleri eylemin hangi hedefe, amaca yönelik gerçekleştirildiğini belirten cümlelerdir. Amaçsonuç cümlelerinin yüklemlerine “Hangi amaçla?” sorusu yöneltiğinde cümlenin içinden buna cevap alabilirsiniz.

Neden sonuç ile ilgili 5 tane örnek?

10 tane neden sonuç cümlesi yazalım:

 • Hasta olduğundan okula gitmedi.
 • Sınava hiç çalışmadığı için sıfır aldı.
 • Böyle yaptığı için onunla konuşmuyoruz.
 • Uyuduğu için işe geç kaldı.
 • Metro ücretlerinin artması sebebiyle halk protestolara başladı.
 • Kırmızı sevdiği için kırmızı ayakkabısını giydi.