Iş hayatında etik dışı davranışlar nelerdir?

İçindekiler:

 1. Iş hayatında etik dışı davranışlar nelerdir?
 2. Etik lider ne demek?
 3. Liderlik çeşitleri nelerdir?
 4. Karizmatik lider ne demek?
 5. Etik liderlik boyutları nelerdir?
 6. Ahlak teorileri nelerdir?
 7. Etik liderler akademisi nedir?
 8. Girişimci Liderlik Nedir?
 9. Liderlik özelliği bir girişimci için gerekli midir?
 10. Girişimci pazarda lider olmak için ne yapmalıdır?
 11. Girişimcinin en önemli fonksiyonu nedir?
 12. Girişimcilik ile ilgili temel kavramlar nelerdir?
 13. Bir girişimcinin başlıca amaçları nelerdir?
 14. Bir girişimcinin özellikleri nelerdir?
 15. Girişimcilik nedir girişimci insanın özellikleri nelerdir?
 16. Girişimcilerin ortak kişisel özellikleri nelerdir?
 17. Girişimcilik nedir türleri nelerdir?
 18. Girişimcilik nedir ve kaça ayrılır?
 19. Domestik Girişimci tipi nedir?
 20. Girişimcilik faaliyeti nedir?
 21. Girişimcilik kavramı nedir?
 22. Girişimcilik sürecinin aşamaları nelerdir?
 23. Girişimcilik dersinde ne yapılır?
 24. Girişimciliğin gelişmesini etkileyen faktörler nelerdir?
 25. Yaratıcı Girişimcilik nedir?
 26. Girişimcilik dersi ne işe yarar?

Iş hayatında etik dışı davranışlar nelerdir?

İŞ HAYATINDA ETİK DIŞI KONULAR NELERDİR?

 • İş Yaşamında Etik Dışı Konular Nelerdir?
 • İşi önemsememe ve art niyet, Hırsızlık, Rüşvet, Bilgi kaçakçılığı, Belge ve rapor değişimi/saklanması, Ayrımcılık, ...
 • Vb…
 • Kurumun Etik Değerlerini Belirlemede Yönetim Etkilidir.
 • Yapılması Gerekenler:
 • Kurumsal değerlendirme yapmak,
 • Davranışlarda örnek olmak,
 • Açık iletişim sağlamak,

Etik lider ne demek?

Etik liderlik kişisel eylemler ve kişiler arası ilişkiler yoluyla uygun örnek oluşturarak; destek ve karar alma mekanizmalarını kullanarak, çalışanlara etik liderliği göstermek olarak tanımlanmaktadır. Etik liderlik birçok meslekte ve yöneticilikte oldukça önemli bir konudur.

Liderlik çeşitleri nelerdir?

Liderlik Türleri

 • Etik Liderlik.
 • Öğretim Liderliği.
 • Dönüşümcü Liderlik.
 • Dağıtımcı Liderlik.
 • Karizmatik Liderlik.
 • Vizyoner Liderlik.
 • Kültürel Liderlik.
 • Hizmetkar Liderlik.

Karizmatik lider ne demek?

Karizmatik liderlik, yöneticilerin bir vizyon ve misyon duygusuna sahip olmasıdır. Karizmatik liderliğin diğer özellikleri ise saygı, güven ve sadakattir. Bu liderler, izleyenlerin kendi kişiliği ile çok güçlü özdeşim kurmasını sağlamış ve izleyenlerin üzerinde yoğun duygusal izlenimler bırakmışlardır (Çelik, 2000).

Etik liderlik boyutları nelerdir?

Etik liderlik, ahlaki insan (moral person) ve ahlaki yönetici (moral manager) olmak üzere iki boyuta sahiptir (Trevino, Brown ve Hartman, 2003; Brown ve Trevino, 2006). Ahlaki insan olmak, liderin kişisel özellikleri, karakteri ve kullandığı motivasyon yöntemleriyle ölçülebilir.

Ahlak teorileri nelerdir?

Bu düşünme şekilleri aslında teori olarak ele alınmaktadır. Ahlak anlayışları normatif ve normatif olmayan teoriler olarak iki ana gruba ayrılmaktadır. Teleolojik, deontolojik ve erdem teorileri normatifken; tanımlayıcı ve meta-etik normatif olmayan teorilerdendir.

Etik liderler akademisi nedir?

Etik değerlere önem veren gençlerin yetişmesine katkıda bulunmak amacıyla kurulmuş kâr amacı gütmeyen bir organizasyondur.

Girişimci Liderlik Nedir?

Girişimci liderlik, hem liderliği hem de girişimciliği kendinde harmanlayıp bütünleştiren kişilerdir. Vizyonu yüksek, sürekli plan yapan, esnek düşünen ve oldukça cesur olan bu girişimci liderlerin özelliklerini sıralayalım.

Liderlik özelliği bir girişimci için gerekli midir?

Liderlik, girişimci için yerine getirilmesi gereken bir görevdir. Aynı zamanda girişimcinin sahip olduğu liderlik, yönetsel başarının en önemli unsurlarından birini ifade etmektedir. İnsanları aynı amaca yönlendirmek, amaç başarımı konusunda motive etmek ve desteklemek yöneticinin görevidir.

Girişimci pazarda lider olmak için ne yapmalıdır?

Pazar Lideri Yapacak 7 Girişimci Özelliği

 1. Kibir yapmadan kendilerine güvenleri tamdır. ...
 2. İnsan üstü bir enerji ve odaklanma ile çalışırlar. ...
 3. İşte başarı ama dünyayı daha iyi bir yer yapma gayreti ile birlikte. ...
 4. Alanlarındaki en iyiler ile en iyi ekip ve networkü kurarlar. ...
 5. Limitler ve kısıtlamalar yoktur. ...
 6. Sürekli öğrenme hevesi.

Girişimcinin en önemli fonksiyonu nedir?

Girişimcilerin en yaygın olarak bilinen işlevi istihdam oluşturma fonksiyonudur. Ekonomik hayatın canlanması, millî gelirin artması, yeni istihdam alanlarının oluşturulması, mevcut istihdam alanlarının çeşitlilik kazanması girişimcilerin bu fonksiyonu ile gerçekleşir.

Girişimcilik ile ilgili temel kavramlar nelerdir?

Girişimcilikle ilgili temel kavramlar

 • Yaratıcılık. Olmayan bir şeyi hayal edebilme, bir şeyi diğer bireylerden farklı yollarla yapabilme ve yeni fikirler geliştirebilme yeteneğidir.
 • İcat. Yaratıcılık sürecinin bir sonucu olarak yeni bir nesne ya da fikrin ortaya çıkmasıdır. ...
 • Yenilik. ...
 • İnovasyon (Yenileşme) ...
 • Lider. ...
 • Yönetici. ...
 • Fırsat. ...
 • Risk.

Bir girişimcinin başlıca amaçları nelerdir?

Bir girişimcinin, kurduğu girişimin (işletmenin) üç temel amacı bulunmaktadır. Bunlar; ➢Kâr elde etme, ➢Hayatta kalma (sürdürülebilirlik), ➢Büyüme olarak özetlenebilir.

Bir girişimcinin özellikleri nelerdir?

Bu yazımızda, her girişim sahibinde bulunması gereken başarılı girişimci özelliklerini derledik.

 • Yaratıcılık. ...
 • Adanmışlık. ...
 • Kararlılık. ...
 • Esneklik. ...
 • Liderlik. ...
 • Tutku. ...
 • Özgüven.

Girişimcilik nedir girişimci insanın özellikleri nelerdir?

Girişimci, mal ve hizmet üretimi yapmak amacıyla üretim unsurlarını en kazançlı koşullar altında bir araya getiren kişiye denir. Girişimciler; inovasyon yaparlar, yeni ürünler(mal veya hizmet) bulur ve geliştirirler, yeni süreçler geliştirir ve organizasyon yapısı oluştururlar. Cesur insanlardır ve risk alırlar.

Girişimcilerin ortak kişisel özellikleri nelerdir?

Girişimcilerin Ortak Özellikleri Nelerdir?

 • Yaptığı işi tutkuyla sever. Girişimciliği tek bir kelimeyle özetlemek istersek tutku diyebiliriz. ...
 • 2. Risk alır. ...
 • 3. Kendine inanır ve disiplinlidir. ...
 • Uyum sağlamayı bilir. ...
 • Sunduğu ürün ve hizmeti iyi bilir, piyasayı yakından takip eder. ...
 • Para yönetiminden anlar. ...
 • 7. Planlamaya önem verir. ...
 • 8. Çevre yapmaya özen gösterir.

Girişimcilik nedir türleri nelerdir?

Girişimcilik türleri kısaca şu şekilde sıralanabilir.

 • İç Girişimcilik.
 • Ticari Girişimcilik.
 • Kadın Girişimciliği.
 • Sosyal Girişimcilik.
 • Kamu Girişimciliği.
 • Sanal Girişimcilik.

Girişimcilik nedir ve kaça ayrılır?

Girişimcilik türleri kısaca; İç Girişimcilik, Ticari Girişimcilik, Kadın girişimciliği, Sosyal Girişimcilik, Kamu Girişimciliği, Sanal Girişimcilik şeklindedir.

Domestik Girişimci tipi nedir?

Evcimen (Domestik) Girişimci: Geleneksek cinsiyet rollerini girişimcilik ideallerinin üstünde tutan ve adeta girişimciliği yan iş'miş gibi gören girişimci kadın tipidir.Evcimen girişimci kadınlar müşterilerle düzenli, uzun vadeli ve küçük ölçekli işler yapmaktadırlar.işlerini büyütmek yada sektörde söz sahibi olmak ...

Girişimcilik faaliyeti nedir?

Girişimcilik, en basit tanımıyla, kar elde etmek için bazı riskler alarak bir iş kurmaktır. ... Teknoloji girişimleri ile birlikte, çok büyük sermayeler gerekmeden de başarılı bir girişimci olunabileceği fikri, her geçen gün daha fazla kişiyi girişimci olmaya teşvik ediyor.

Girişimcilik kavramı nedir?

Girişimcilik, iktisadi mal veya hizmet üretimi için üretim faktörlerinin bir araya getirilerek, ekonomik fırsatların yeni değerlere dönüştürüldüğü organizasyonun oluşturulmasıdır.

Girişimcilik sürecinin aşamaları nelerdir?

Bu girişimcilik sürecinin aşamaları 4 alt başlık altında incelenir.

 • İş fikirleri arama ve bulma süreci.
 • İş fikrini seçme süreci.
 • İş fikrini uygulamaya hazırlama süreci.
 • İş fikrini uygulama süreci.

Girişimcilik dersinde ne yapılır?

Girişimcilik dersi, girişim, girişimci kavramlarıyla ilgili konuların öğrenilmesi, girişimcilikteki anahtar kavramların açıklanması ve teorik çerçeveyle günlük hayattaki uygulamalar arasında bir köprü kurmayı amaçlamaktadır.

Girişimciliğin gelişmesini etkileyen faktörler nelerdir?

Girişimcilik Niyetini Etkileyen Faktörler

 • Kabul ve saygı görme ihtiyacı,
 • Gelir elde etme aracı olarak görülmesi,
 • Kendini geliştirme aracı olarak görülmesi,
 • Bağımsız olma isteği, kendi kendinin patronu olma ve kendi geleceğini şekillendirme.
 • Toplumu geliştirme isteği,
 • Bir çıkış yolu olarak görülmesi,

Yaratıcı Girişimcilik nedir?

Yaratıcı Girişimci Nedir? Yaratıcı bir girişimci, genellikle bir işte veya serbest çalışan olarak, hayatını kazanmak için yaratıcı veya entelektüel bilgi ve becerilerini ortaya koyan ve kullanan kişidir. Bu, temel olarak imalat ve sanayi ürünlerine odaklanan geleneksel girişimcilikten farklıdır.

Girişimcilik dersi ne işe yarar?

Bu dersin amacı girişimcilerin veya potansiyel girişimcilerin eğitilebilmesi, kendi işlerinin başına geçebilmeleri için teşvik edilebilmeleri ve girişim konusunda fikir sahibi olarak daha önce tanımda da bahsettiğimiz o derinlerdeki özelliği açığa çıkartmaktır.