Sıvılar ve özellikleri nedir?

İçindekiler:

 1. Sıvılar ve özellikleri nedir?
 2. Katı sıvı gaz örnekleri nelerdir?
 3. Gazlar nasıl maddedir?
 4. Sıvı maddeler hangi hareketleri yapar?
 5. Sıvı maddelere örnekler nelerdir?
 6. Sıvı hali nedir?
 7. Katı maddeler örnekler nelerdir?
 8. Maddenin hangi hallerinde akışkanlık özelliği vardır?
 9. Katı maddeler nelerdir örnekler?
 10. Gazlar Nelerdir?
 11. Katı sıvı gaz ne hareketi yapar?
 12. Katı sıvı ve gaz haldeki maddeleri oluşturan tanecikler ne tür hareketler yapar?
 13. Sıvı maddelere örnek verir misin?
 14. Maddenin kaç hali vardır ve bunlar nelerdir?
 15. Katı maddeler nedir?
 16. Maddenin üç hali nedir?
 17. Sıvı maddeler nelerdir örnekler?
 18. Gaz nedir ve özellikleri nelerdir?
 19. Gaz çeşitleri nelerdir kısaca?
 20. Hangi madde öteleme ve dönme hareketi yapmaz?

Sıvılar ve özellikleri nedir?

Sıvılar, belli bir şekli olmayan maddelerdir, içine konuldukları kabın şeklini alırlar, akışkandırlar. Sıvı molekülleri, sıvı hacmi içinde serbest hareket ederler, fakat partiküllerin ortak çekim kabiliyeti, hacmin izin verdiği ölçüdedir. Sıvılar sıkıştırılamazlar.

Katı sıvı gaz örnekleri nelerdir?

Maddenin halleri ve özellikleri nelerdir?
 • İhtiyacın olan malzemeler:
 • Madde:
 • MADDENİN KATI HALİ
 • Örnek: Kalem, kitap, demir kaşık.
 • MADDENİN SIVI HALİ
 • Örnek: Su, ayran, meyve suyu, cıva.
 • MADDENİN GAZ HALİ
 • Örnek: Oksijen, karbondioksit.
Daha fazla öğe...

Gazlar nasıl maddedir?

Gaz Maddelerin Özellikleri Gaz hali, maddenin en düzensiz halidir. Gazları oluşturan tanecikler arasındaki boşluklar çok fazladır. Gazları oluşturan tanecikler arasındaki çekim kuvveti çok azdır. Gazların belirli bir şekli yoktur. Bulundukları kabın şeklini alırlar.

Sıvı maddeler hangi hareketleri yapar?

- Sıvı tanecikler dönme hareketi ile beraber titreşim ve öteleme hareketi gerçekleştirmektedirler. Bunları genelde birbirleri üzerine kayarak gerçekleştirirler. - Sıvı maddelerin taneciklerin akışkan olması ile belli bir şekilleri bulunmaz. Ancak belli bir hacimleri vardır.

Sıvı maddelere örnekler nelerdir?

- Zeytinyağı, su, süt ve benzin gibi maddeler sıvıdır.

Sıvı hali nedir?

Maddenin sıvı hali, belirli bir şekle sahip değildir. Sıvılar akışkan olduklarından bulundukları kabın şeklini alır. Sıvı halde atom veya moleküller katılardan daha düzensiz olup tanecikler arası boşluklar katılardan daha fazladır ama sıkıştırlamazlar.

Katı maddeler örnekler nelerdir?

KATI MADDELER Dışarıdan bir etki olmadıkça katı maddelerin şekli ve hacmi değişmez. Taş, tuğla, tahta, silgi, kaşık, çatal, kitap, masa, televizyon gibi madde ve cisimler katı maddelerdendir.

Maddenin hangi hallerinde akışkanlık özelliği vardır?

- Hava, su buharı, azot gazı ve oksijen gibi birçok farklı madde gaz hali olarak bilinmektedir. Not 1: Gaz maddelerin tanecikleri katı ve sıvı maddelere göre daha seyrektir. Aynı zamanda gaz maddenin tanecikleri çok daha hızlı hareket eder. Bu sebepten dolayı maddenin gaz hali ve tanecikleri akışkandır.

Katı maddeler nelerdir örnekler?

KATI MADDELER Dışarıdan bir etki olmadıkça katı maddelerin şekli ve hacmi değişmez. Taş, tuğla, tahta, silgi, kaşık, çatal, kitap, masa, televizyon gibi madde ve cisimler katı maddelerdendir.

Gazlar Nelerdir?

Bunlar; Oksijen (O), Azot (N), Hidrojen (H), Klor (Cl) ve Flordur (F). Bunların dışında kalan 6 adet gaz bileşik oluşturmayan ve sürekli eleman halinde bulunan gaz çeşitleridir. Bunlar; Helyum (He), Kripton (Kr), Argon (Ar), Neon (Ne), Ksenon (Xe) ve radondur (Rn). Bu gaz çeşitleri soy gazlar olarak bilinir.

Katı sıvı gaz ne hareketi yapar?

Sıvı ve gaz tanecikler dönme hareketi yapar. Madde katı, sıvı ve gaz olarak üç halde bulunur. dönme hareketi yapmaz.

Katı sıvı ve gaz haldeki maddeleri oluşturan tanecikler ne tür hareketler yapar?

Taneciklerin bu hareketine titreşim denir. Katı, sıvı ve gazlar titreşim hareketi yapar. Madde tanecikleri durumları uygun olduğunda kendi etraflarında dönerler. Buna dönme hareketi denir.

Sıvı maddelere örnek verir misin?

- Zeytinyağı, su, süt ve benzin gibi maddeler sıvıdır.

Maddenin kaç hali vardır ve bunlar nelerdir?

Günlük hayatta maddenin dört farklı hal aldığı görülür. Bunlar; katı, sıvı, gaz ve plazmadır. Maddenin başka halleri de bilinir. Örneğin; Bose-Einstein yoğunlaşması ve nötron-dejeneje maddesi.

Katı maddeler nedir?

Katı, maddenin, atomları arasındaki boşluğun en az olduğu halidir. "Katı" olarak adlandırılan bu haldeki maddelerin kütlesi, hacmi ve şekli belirlidir. ... Altın demir gibi madenler katı maddelere örnektir. Ayrıca katı maddeler atomlarının en yavaş hareket edebildiği haldir.

Maddenin üç hali nedir?

Bunlar; katı, sıvı, gaz ve plazmadır. Maddenin başka halleri de bilinir. Örneğin; Bose-Einstein yoğunlaşması ve nötron-dejeneje maddesi.

Sıvı maddeler nelerdir örnekler?

- Zeytinyağı, su, süt ve benzin gibi maddeler sıvıdır.

Gaz nedir ve özellikleri nelerdir?

Maddenin üç halinden biri olan gazlar belirli bir şekli ve hacmi olmayan, yüksek basınçla bile sıvılaştırılamayan, akışkana denir. Gözle görülmeyip, elle tutulmayan gazlar, maddenin en düzensiz ve şekilsiz halidir. Gazlar moleküller arası çekim kuvvetleri en az olan maddelerdir.

Gaz çeşitleri nelerdir kısaca?

Bunlar; Oksijen (O), Azot (N), Hidrojen (H), Klor (Cl) ve Flordur (F). Bunların dışında kalan 6 adet gaz bileşik oluşturmayan ve sürekli eleman halinde bulunan gaz çeşitleridir. Bunlar; Helyum (He), Kripton (Kr), Argon (Ar), Neon (Ne), Ksenon (Xe) ve radondur (Rn). Bu gaz çeşitleri soy gazlar olarak bilinir.

Hangi madde öteleme ve dönme hareketi yapmaz?

Katı maddeler bu dönme ve öteleme hareketlerini yapamadığı için hareket edemezler. Tanecikler arasındaki boşluklar çok az olduğu için sıvı ve gaz maddeleri öteleme hareketini yapabilmektedir.