COTX neye eşittir?

İçindekiler:

 1. COTX neye eşittir?
 2. Matematikte SEC ne demek?
 3. SEC ve Cosec ne demek?
 4. Tan neye eşittir?
 5. Sinxcosx neye eşittir?
 6. SINX kaça eşittir?
 7. Tan 60 kaça eşittir?
 8. Tanjant neresi?
 9. Tanjant formülü nedir?
 10. Tanjant ne zaman 1 olur?
 11. Tanjant hangi aralıkta değer alır?
 12. Tan90 kaç?
 13. Cos90 kaça eşittir?
 14. Sin90 kaça eşittir?
 15. Tan 135 ne?
 16. Tan 135 kac?
 17. Cos 135 nedir?
 18. Cos 120 değeri nedir?
 19. Tan 120 neye eşit?
 20. Cos 45 neye eşittir?
 21. Cos 150 Neye eşittir?
 22. Sin 150 Cos kaça eşit?
 23. Cos 300 kaça eşit?
 24. Cos 240 neye eşit?
 25. Cos 270 kaça eşit?
 26. Cos 225 neye eşit?

COTX neye eşittir?

Doğrulanmış Cevap Ezbere direkt tanx.cotx=1 diyebilmeniz lazım./span>

Matematikte SEC ne demek?

Sekant, trigonometrik bir fonksiyondur. Trigonometrik kosinüs fonksiyonunun çarpmaya göre tersi olarak tanımlanır. sec veya sc olarak ifade edilebilir. Sonuç olarak bir dik üçgende, hipotenüs'ün komşu dik kenara oranına sekant denir.

SEC ve Cosec ne demek?

Diğer bir ifade ile anlatacak olursak; bir dik üçgende hipotenüs'ün komşu dik kenara oranına secant denir. Cosecant ise sinüs fonksiyonunun çarpmaya göre tersidir. ... Kısaca cosec olarak ifade edilir. Diğer bir ifade ile anlatacak olursak; bir dik üçgende hipotenüs'ün karşı dik kenara oranına cosecant denir./span>

Tan neye eşittir?

Kotanjant Nedir? Kotanjant, tanjant fonksiyonunun çarpmaya göre tersidir. şeklinde ifade edilir. İfadeden de anlaşılabileceği gibi kotanjant "1 / açının tanjant değerine", aynı zamanda "açının kosinüs değeri / açının sinüs değerine" ve aynı zamanda da "komşu kenar / hipotenüs" değerine eşittir.

Sinxcosx neye eşittir?

Sadece yarım açı formüllerini değil, temel trigonometrik eşitlikleri de bilmemiz gerekiyor. Yukarıda sormuş olduğun sinxcosx ifadesi, sinüs yarım açı formülünden elde edilen bir sonuçtur. Şöyle ki: sin2x= 2sinxcosx demiştik./span>

SINX kaça eşittir?

Doğrulanmış Cevap -sinx e eşit olmaktadır./span>

Tan 60 kaça eşittir?

Cos60 = 1/2 esittir./span>

Tanjant neresi?

Bir üçgendeki x açısının karşısında bulunan kenarın komşu kenara olan oranı tanjant olarak ifade edilmektedir. Kotanjant hesaplaması ise bir x açısının komşu kenarı ile kendi karşısındaki kenara oranı olarak ifade edilmektedir./span>

Tanjant formülü nedir?

Tanjant Fonksiyonu Dik üçgende seçilen bir açının karşısındaki kenar ile komşu açısının karşısındaki kenara oranına tanjant değeri denmektedir. Bir A açısının tanjantı tanA şeklinde gösterilmektedir. x=1 doğrusu tanjant ekseni olarak isimlendirilmektedir./span>

Tanjant ne zaman 1 olur?

Tüm açıların trigonometrik oranları tablosu cetveli
DereceSinTan
010,01751,0355
020,03491,0723
030,05231,1106
040,06981,1504

Tanjant hangi aralıkta değer alır?

Tanjant ve Kotanjant işlevleri Tanım aralığı [-∞,+∞] dır.

Tan90 kaç?

Tan 90 = Sin 90 / Cos 90 dır. Burada Cos 90 = 0 olduğu için Tan 90 Tanımsız olacaktır. Cot 90 = Cos 90 / Sin 90 dır. Burada 0 / 1 olduğu için Cot 90 = 0 olacaktır./span>

Cos90 kaça eşittir?

Kosinüsün x ekseninde yani apsiste bulunduğu yukarıda belirttik.Bu nedenle cos 90'ın değeri 0'dır./span>

Sin90 kaça eşittir?

Biz biliyoruz ki, sinüs ekseni y ekseni yani ordinat iken; kosinüs ekseni x ekseni yani apsislerdir. Sıfır derece sağ apsis ise, 90 derece saat yönü tersine gidersek 1'e denk olan ordinata gideriz. Yani artık sinüs eksenindeyiz ve 90 derece dönmüş durumdayız. O halde, sinüs 90 ifadesinin 1'e eşit olduğunu görürüz./span>

Tan 135 ne?

tan135 sayısı 3. bölgededir. Yani 180° ve 90° arasındadır./span>

Tan 135 kac?

135° = 180 – 45 olduğundan sin135, cos135 ve tan135 için 135 değerleri, 45° deki değerlerine eşittir./span>

Cos 135 nedir?

Merhaba; cos 135 = - √2 / 2 şeklindedir. Şimdi cosinüsün diğer değerleri hakkında bilgi verelim. Dik koordinat düzlemi üzerinde, merkezi orijinden geçen ve yarıçapları 1 birim şeklinde ayarlanmış olan çemberdir./span>

Cos 120 değeri nedir?

cos(120) = -cos(60) olacaktır./span>

Tan 120 neye eşit?

Dolayısıyla, sin60 demek; 60 derecenin gördüğü kenar/ hipotenüs demektir. Yani sin60= √3/2 değerine eşittir. Bütünler bir açıda, sinüs değerleri birbirine eşit olduğundan; sin120= √3/2 değerine eşit olacaktır./span>

Cos 45 neye eşittir?

Kosinüs 45 de, komşu/ karşı formülü ile bulunur. Buradan yine aynı sonuç çıkar. Cos45= √2/2 bulunur./span>

Cos 150 Neye eşittir?

2.bölgede yer alır. 180-150=30 derecedir. cos(150)=-cos(30) olacaktır./span>

Sin 150 Cos kaça eşit?

sin (150) değeri (180 - 150 = 30) olduğu için cos (30) değerine eşittir. cos (120) değeri (180 - 120 = 60) olduğu için sin (60) değerine eşittir./span>

Cos 300 kaça eşit?

Cos300° ifadesi Cos(360 - 300) = Cos60° 'a eşittir./span>

Cos 240 neye eşit?

-cos240=sin30 (270 oldugu icin isim degisir.)/span>

Cos 270 kaça eşit?

Doğrulanmış Cevap Yani ; ( Cos ) 270 ° tam olarak y ekseniyle kesiştiği için : X= 0 eşitliği bulunur./span>

Cos 225 neye eşit?

Doğrulanmış Cevap. Cevabımız -√2 / 2 'dir./span>