Eş anlamlı kelimeler neler?

İçindekiler:

 1. Eş anlamlı kelimeler neler?
 2. Sözcüğünün eş anlamlısı nedir?
 3. Eş anlamlı kelimeler nedir ve örnekler?
 4. Iletişim kelimesinin eş anlamlısı nedir?
 5. Haberleşmenin eş anlamlısı nedir?
 6. Karar kelimesinin eş anlamlısı nedir?
 7. Mekanizma eş anlamlısı nedir?
 8. Karar eş sesli midir?
 9. Eş anlam nedir 6 sınıf?
 10. Eş anlam nedir 5 sınıf?
 11. Yakın anlam nedir 5 sınıf?
 12. Yakın anlam nedir ve örnek?
 13. Yakın anlam ne demek Eodev?
 14. Beklemek yakın anlamı nedir?
 15. Cümlede yakın anlam nedir?
 16. Görmek kelimesinin yakın anlamı nedir?
 17. Mutluluk kelimesinin yakın anlamlısı nedir?
 18. Doğa eş anlamlısı nedir Eodev?

Eş anlamlı kelimeler neler?

demek kelimesinin eş anlamlı sözcükleri : oranlamak , kabul etmek , saymak , yeltenmek , ummak , düşünmek , erişmek. demek kelimesi nasıl okunur?

Sözcüğünün eş anlamlısı nedir?

Sözcük kelimesinin eş anlamlısı '' kelime '' sözcüğüdür.

Eş anlamlı kelimeler nedir ve örnekler?

Anlamdaş kelimelerin birisi genelde yabancı kökenlidir. Örnekler: kıymet-değer, cevap-yanıt, sene-yıl, medeniyet-uygarlık, imkân-olanak, acele-ivedi, zelzele-deprem, yoksul-fakir, misafir-konuk, sınav-imtihan, yöntem-metot, mesele-sorun, fiil-eylem, kelime-sözcük, vasıta-araç...

Iletişim kelimesinin eş anlamlısı nedir?

iletişim kelimesinin eş anlamlı sözcükleri : televizyon, telgraf, telefon, komünikasyon, haberleşme, bildirişim, duygu, muhabere.

Haberleşmenin eş anlamlısı nedir?

haberleşmek kelimesinin eş anlamlı sözcükleri : muhabere etmek, iletişmek.

Karar kelimesinin eş anlamlısı nedir?

Karar sözcüğünün 7 adet eş anlamı karşılığı bulunmaktadır. Karar ile aynı anlama gelen eş anlamlı kelimeler aşağıdaki gibidir; Karar sözcüğüne ait eş anlamlı kelimeler düzenlilik, egemenlik, etki, hüküm, önem, yargı ve yöntemlilik sözcükleridir.

Mekanizma eş anlamlısı nedir?

mekanizma kelimesinin eş anlamlı sözcükleri : düzenek, sistem, işleyiş, oluş

Karar eş sesli midir?

Eş anlamlı bir kelimenin aynı anlama geren farklı yazılışıdır. İkiside az miktar anlamına gelir. Karar eş seslidir.

Eş anlam nedir 6 sınıf?

- Aynı varlığı, kavram ya da durumu ifade eden yazılışları ve söylenişleri farklı ama anlamları aynı olan sözcükler açıklandığı üzere anlamlıdır. Eş anlamlı sözcükler, dilimize yabancı dillerden giren sözcüklerin Türkçedeki karşılıkları ile kurdukları ilişkiden doğmuşlardır.

Eş anlam nedir 5 sınıf?

Yazılışları ve okunuşları farklı anlamları aynı olan kelimelere eş anlamlı kelimeler denmektedir. Bu kelimeleri okuduğumuz zaman ya da defterimize yazarken farklıdır. Ancak anlamları aynıdır.

Yakın anlam nedir 5 sınıf?

Yakın anlam: Bir sözcükle eşanlamda olmayan, fakat anlam bakımından ona yakın, onu çağrıştıran sözcük ya da sözcüklerin kazandırdığı farklı anlamlardır.

Yakın anlam nedir ve örnek?

Tanımlayacak olursak, “tamamen aynı anlamı karşılamayan, aralarında küçük farkların bulunduğu; fakat anlam olarak çok yakın oldukları için birbirlerinin yerine kullanılabilen kelimelere” yakın anlamlı kelimeler denilir. Örneğin “dost – arkadaş” kelimeleri yakın anlamlıdır.

Yakın anlam ne demek Eodev?

Cevap. Anlamca birbirine çok yakın olan ancak her cümlede, her kullanımda birbirinin yerini tutamayan sözcüklere YAKIN ANLAMLI SÖZCÜKLER denir.

Beklemek yakın anlamı nedir?

Beklemek sözcüğüne ait eş anlamlı kelimeler eğlenmek, istemek, oyalanmak ve ummak sözcükleridir.

Cümlede yakın anlam nedir?

İki farklı cümle, anlam bakımından birbirlerine yakınsa, bu cümlelere yakın anlamlı cümleler denir. Yakın anlamlı cümlelerde genellikle eş anlamlı ya da yakın anlamlı sözcük veya kelime gruplarından yararlanılır.

Görmek kelimesinin yakın anlamı nedir?

görmek kelimesininanlamlı sözcükleri : almak , yapmak, etmek , yaşamak , değerlendirmek , sezmek , kavramak , anlamak , geçirmek , sahne olmak , gezmek , seçmek , bakmak , ziyaret etmek , rastlaşmak , karşılaşmak , vermek , maruz kalmak.

Mutluluk kelimesinin yakın anlamlısı nedir?

Mutluluk ile aynı anlama gelen eş anlamlı kelimeler aşağıdaki gibidir; Mutluluk sözcüğüne ait eş anlamlı kelimeler saadet ve sevinç sözcükleridir. Bu kelimeler birbiri yerine kullanılabilir.

Doğa eş anlamlısı nedir Eodev?

Doğrulanmış Cevap Eş anlamlı, yazılışları ve okunuşları faeklı ancak anlamları aynı olan kelimelere denir. Doğa kelimesinin eş anlamlısı " Tabiattır." Doğa ve tabiat ile ilgili cümleler ; - Doğa yürüyüşüne çıktı hala dönemedi.