Hacı Bektaşi Veli hangi tarikata mensuptur?

İçindekiler:

 1. Hacı Bektaşi Veli hangi tarikata mensuptur?
 2. Hacı Bektaş Veli hangi Mezheptendir?
 3. Bektaşi namaz kılar mı?
 4. Bektaşi felsefesi nedir?
 5. Bektaşiler Müslüman mı?
 6. Bektaşilik bir mezhep midir?
 7. Alevilik Bektaşilikte bu hizmetleri yerine getiren kişiye ne ad verilir?
 8. Gülbenk ne anlama gelir?
 9. Alevilerin dualarına ne ad verilir?
 10. Musayip ne anlama gelir?
 11. Iznikçilik nedir?
 12. Peyikci ne demek?
 13. Cem erenlerinin abdest almalarını sağlamakla görevli kişiye ne ad verilir?
 14. Alevilikte Ferraş ne demek?
 15. Dardan indirme cemi ne demek?
 16. Cem ve çeşitleri nelerdir?
 17. Cem ve Cemevi ne demek?
 18. Cem erkanının başkanlığını yapan kimdir?
 19. Yılın ilk Cemi nedir?
 20. Aleviler ne zaman cem yapılır?
 21. 12 hizmet kimlerdir?
 22. Muharrem Cemi nedir?

Hacı Bektaşi Veli hangi tarikata mensuptur?

Kaynaklardaki bu kayıtlara güvenmek gerekirse, Hacı Bektâş-ı Velî'nin büyük bir ihtimalle Yesevîlik ile Kalenderîliğin karışımından oluşan Haydarîlik tarikatının bir mensubu olarak Anadolu'ya geldiği, daha sonra Baba İlyâs-ı Horasânî çevresine girerek Vefâîlik tarikatına intisap ettiği ve hayatının sonuna kadar da ...

Hacı Bektaş Veli hangi Mezheptendir?

Bektâşîlik, aslında Hacı Bektaş-ı Veli tarafından kurulduğuna inanılan bir İslâmî tarikattır. Bu tarikat mensupları (el alarak ya da diğer bir deyişle nasip alarak bu örgütlenmeye katılan kişiler) ise Bektâşî olarak adlandırılırlar.

Bektaşi namaz kılar mı?

Namaz Alevi Bektaşi, Sünni, Şii bütün Müslümanların ortak şeriat ibadetidir. Kılan kılar, kılmayan kılmaz. ... Alevi Bektaşilerin Sünni mescitlerine gidenleri de vardır. Ancak çoğunluk duvarlarında Ebubekir, Ömer, Osman adı yazılı olan ve hutbelerde onların adının anıldığı mescitlere gitmezler.

Bektaşi felsefesi nedir?

-Hacı Bektaş, insanlara bütün inanç katılıklarından uzak kalmayı öğütler.İnancın odağına sevgiyi-saygıyı, yardımlaşmayı, barışı, özveriyi tevazuyu oturtur.

Bektaşiler Müslüman mı?

Özellikle Bektaşilik, İslamiyet'ten daha çok kendisini Hıristiyanlığın kardeşi olarak addetmektedir. Hıristiyanlık ve Bektaşilik İlişkileri: Herhangi bir Bektaşi hareketi, Müslüman ve Gayri Müslüman'a karşı bir fark gözetmez. Gayri İslam dinlere mensup olanlar da Bektaşiyye'ye kabul edilirler.

Bektaşilik bir mezhep midir?

Bu anlayışa göre: Alevilik bir mezhep veya tarikat değildir, ancak Mevlevilik, Kadirîlik, Kalenderîlik ve Bektaşilik gibi tarikatların hepsi birer Alevi tarikatlarıdır.

Alevilik Bektaşilikte bu hizmetleri yerine getiren kişiye ne ad verilir?

1 - Her cemin kendine özgü esasları (rükünleri) vardır; bunlara erkân adı verilir. 2 - Cemi dede yönetir; Alevilik-Bektaşilikte buna cem yürütmek adı veilir. 3 - Burada önemli olan bu hizmetlerin Hakk için olduğu ve hizmet sahiplerinin “pişmesi”, yani olgunlaşması için yapıldığıdır.

Gülbenk ne anlama gelir?

Gül ve Benk sözcüklerinin birleşiminden meydana gelmiştir. Alevi Bektaşi yolunda, genelde Cem ayinlerinin açılışı,kapanışı ve yürütülmesi sırasında ve Perşembe akşamları yapılan sohbet toplantılarında, yemeklerde vs. dedenin ya da Dedebabanın ant ezgili biçimde yaptığı dualara gülbenk denir.

Alevilerin dualarına ne ad verilir?

Duaya alevilikte gülbeng, bektaşilikte terceme denmektedir. Gülbeng, yüksek sesle okunan dua anlamına gelir. Topluluğu ceme çağırma anlamı da taşır.

Musayip ne anlama gelir?

Musâhip veya müsâhip, Alevilikte özel bir dinî tören ile atanan ve kişinin hem dünyada hem de ahirette kardeşi ve yoldaşı kabul edilen kimse. Kelime Arapça "sahiba" (dostluk) kökünden gelir.

Iznikçilik nedir?

Cem yapıldığı zaman postları makamına göre sıra ve erkâna uygun bir şekilde yerleştirir. Bunun yanında Cem erkânında abdest alınmasında hizmet edendir. ... Sembolik olarak elinde leğen ve ibrikle, omzunda havlu ile hizmet eden kişidir.

Peyikci ne demek?

Mürşidin en yakın yardımcısıdır. Görev itibariyle Ebuzer Gaffari'yi temsil eder. Rehberin yardımcısıdır.

Cem erenlerinin abdest almalarını sağlamakla görevli kişiye ne ad verilir?

Bu temizlik işi ile görevli olan kişiye ferraş denir. Cem yapılırken cemevini süpürgeci temiz tutar. 7- Sakka(ibrikçi): Cemde Mürşidin ve cem erenlerinin abdest almalarını sağlar. Musahiplik ceminde ikrar veren canlara su dağıtır.

Alevilikte Ferraş ne demek?

6.Ferraş Süpürgeci:Cem evinin sürekli temizliği ile görevlidir. Cem meydanı ile beraber gönülleri ve art düşünceleri temizleyendir. Görev itibariyle Selman'ı Piri pak'ı temsil eder.

Dardan indirme cemi ne demek?

Alevî inancındaki “Dârdan İndirme Cemi” diğer adıyla “Dâr Erkânı” ölüm sonrası ya ölen kişinin yakınları ya da musahibi aracılığıyla geride kalanlarla hesaplaştığı, helalleştiği; sağlığında irtibatta olduğu canlardan rızalık alındığı bir cem olup ölen kişinin ruhunun Hak katında huzura kavuşturulması amacıyla ...

Cem ve çeşitleri nelerdir?

Cem İbadetinin Türleri

 • İkrar ve musahip tutma Cem'i.
 • Görgü Cem'i.
 • Abdal Musa Cem'i.
 • Kerbela Cem'i-Matem erkânı
 • Koldan kopma Cem'i-erkânı
 • Dardan indirme Cem'i-erkânı[31]

Cem ve Cemevi ne demek?

Cemevi; Alevilikteki başlıca ibadet mekanı. Alevilerin zikir yaptıkları, hak ile batıl alanı ayırdıkları, ölmeden önce öldükleri, sorguya çekilip soruldukları ya da bağlama çalarak, karşılama ya da semah döndükleri ibadethâne. Cemevine girmenin her ibadet mekânı gibi bir adabı vardır.

Cem erkanının başkanlığını yapan kimdir?

Muhammed, Hz. Ali ve Hacı Bektaş Veli'yi temsil Cem erkânının başkanlığını yapar. Cenaze, musahiplik, nikâh, ad koyma ve sünnet törenlerini yönetir.

Yılın ilk Cemi nedir?

Alevilik-Bektaşilik'te yılın ilk cemi olarak kabul edilen bu cem hangisidir? Abdal Musa cemidir.

Aleviler ne zaman cem yapılır?

Muharrem cemi, Hızır cemi gibi farklı cemler olmasına rağmen, Aleviler her Perşembe akşamı cemevlerinde buluşuyor. Alevi dedesi Gündüz, cem merasiminin ardından cem sırasında yapılanların zahiri ve batıni manasını anlattı. Cemevinde vatandaşlar, Hz.

12 hizmet kimlerdir?

Cem;e ayrıca; Âyin-i cem(cem âyini),Ali cemi, Görgü cemi denir. Cem;de ONİKİ HİZMET ve bu hizmetlerin ayrı ayrı sahipleri vardır....

 • Mürşid (Dede) Hizmet itibari ile Hz. ...
 • Rehber. ...
 • Gözcü ...
 • Çerağcı (Delilci) ...
 • Zakir (Aşık) ...
 • Süpürgeci(Ferraş) ...
 • Meydancı ...
 • Niyazci.

Muharrem Cemi nedir?

Miladi 10 Ekim 680, Hicri 10 Muharrem 61 günü, Hz. Hüseyin ve yanındaki aile fertleri ve yakınlarından oluşan 72 kişinin Kerbela çölünde Yezit ordusu tarafından katledilmesine istinaden yapılan yas ve tutulan oruçtur. ... Küfe'ye varmadan Kerbela çölünde Yezit ordusu tarafından önleri kesilir ve kuşatmaya alınırlar. Hz.