Mustafa Kemal Atatürk'ün anne babası nereli?

İçindekiler:

 1. Mustafa Kemal Atatürk'ün anne babası nereli?
 2. Aleviler hangi Türk boyu?
 3. En çok Alevi hangi ilde?
 4. Türkiye'de kaç tane Alevi köyü var?
 5. Erzincan Alevileri nereden gelmiştir?
 6. Alevilik ilk ne zaman ortaya çıktı?
 7. Hz Ali Alevi mi Sünni mi?
 8. Aleviler gusül abdesti alir mi?
 9. Aleviler neden cenaze namazı kılmaz?
 10. Aleviler neden namaz kılmaz oruç tutmaz?
 11. Aleviler neden afiyet olsun demez?
 12. Aleviler hacca gidebilir mi?
 13. Alevilerde ziyaret nedir?
 14. Aleviler hangi soydan gelmektedir?
 15. Alevi birine zekat verilir mi?

Mustafa Kemal Atatürk'ün anne babası nereli?

Mustafa Kemal Atatürk'ün anne soyu Karaman'dan Rumeli'ye gelen ve bundan dolayı da "Konyarlar" olarak Rumeli'de anılan Yörük Türkmenlerdendir. Zübeyde, 1857'de Lankaza'da dünyaya gelmiştir. Babası Sofuzade Feyzullah (Sadullah) Ağa, annesi Molla Hanım olarak anılan Ayşe Hanım'dır./span>

Aleviler hangi Türk boyu?

F-TÜRKİYEDEKİ ALEVİ GRUPLARI:

 • Alevi: Çorum, Tunceli, Sivas.
 • Abdal: Adana, Kahraman Maraş, Sarız-Kayseri, Mut, Silifke, Mersin.
 • Batıni: Iran, (Hasan Sabbah'ın Tarikatı)
 • Bayındır: Akkoyunlu kolu.
 • Bektaşi: İstanbul, Nevşehir-Hacıbektaş
 • Çepni: (Bir kısmı Alevi) Giresun, Balıkesir, Gaziantep.
 • Dai'ler.

En çok Alevi hangi ilde?

Türkiye'de en çok Alevî köyü ise 60'ı karışık olmak üzere toplam yaklaşık 460 adet köy olup Sivas ilinde yer almaktadır.

Türkiye'de kaç tane Alevi köyü var?

Listede tüm ülke genelinde 3.

Erzincan Alevileri nereden gelmiştir?

Erzincan Alevilerinin çoğu Türkmendir. Zazaca ve Kürtçe konuşan Aleviler de vardır. Ancak bu Alevilerin çoğu da kendisini Türkmen olarak görür. Türkistan'dan yani Horosan'dan geldiklerini söyler./span>

Alevilik ilk ne zaman ortaya çıktı?

Tarihi olarak 9. yüzyılda oluşmaya başladığı 11. yüzyılda oluşumunu tamamladığı kabul edilmektedir.

Hz Ali Alevi mi Sünni mi?

Başından beri ifade etttiğimiz gibi Hz. Ali ve Ehlibeyt'in Alevi olmadıklarını net olarak anlayabilmek için, Hz Ali'nin temsil etmiş olduğu Şii İslamın inanç ibadet ve toplumsal yaşamını incelemekle mümkündür./span>

Aleviler gusül abdesti alir mi?

İslam nurdur, nur da ışıktır.” “Hayır, Aleviler abdestli geziyor. Maide suresi 6.***ayette boy abdestiyle, namaz abdesti çok nettir. Alevilerin hepsi yıkanır./span>

Aleviler neden cenaze namazı kılmaz?

Neden namaz kılmazlar? Aleviler'in kendilerini İmam Cafer mezhebinden saydıklarını ifade eden yazar, namaz konusunda ise şu görüşleri dile getirmiş: "Oysa Alevi inancında 'namazımız kılınmıştır' mantığı egemendir. ... Ali'nin camide namaz kılarken öldürüldüğü ileri sürülerek namaz kılınmaz./span>

Aleviler neden namaz kılmaz oruç tutmaz?

Aleviler tüm peygamberlerin ve Hz. Muhammet'in de tuttuğu Muharrem orucunu tutuyorlar. Alevi olup da Ramazan orucunu tutanlar ya bilgisizlikten veya asimile olmaktan dolayı tutuyor olabilirler. Ülkemizde isteyen istediği orucu tutabilir./span>

Aleviler neden afiyet olsun demez?

Birinci olay; Yezid'in, kızı ile alakalıdır. ... Rivayete göre, Yezidin bir kızı olur ve bu kızana oldukça düşkün olan Yezid; „Kızıma öyle bir isim koyacağım ki, herkes kendisine rahmet okuyacaktır“ der. Ve kızına, Afiyet ismini koyar. Bu adet, Araplar'da oldukça yaygın bir adettir.

Aleviler hacca gidebilir mi?

Ali'nin doğduğu mekân olarak mukaddestir. Bu nedenle Kâbe'yi ziyaret saygındır. Ancak Alevîler, Sünnî ve Şiîlerin hac mevsimi sırasında Kâbe'ye gidip haccetmezler. ... “Hararet nardadır, sacda değil / Keramet baştadır, tacda değil / Her ne ararsan kendinde ara, / Mekke'de, Kudüs'te, hacda değil.”/span>

Alevilerde ziyaret nedir?

Alevi geleneğinde ziyaretler vazgeçilmezdir. ... Eskiden her sonbahar mevsiminde hasat tamamlandığında köylüler toplanır, kurbanlarını alıp ziyarete giderlerdi. Çeşitli dileklerde bulunanların dileği kabul görmüşse yalın ayak giderek ziyarete olan borçlarını ödemiş olurlardı./span>

Aleviler hangi soydan gelmektedir?

İran Azerbaycan'ından Balkanlara kadar (Arnavutlar hariç)bütün Aleviler, Horasan'dan geldiklerini ve Türk olduklarını bilir ve söylerler. Buna Tunceli ve çevre bölgelerde yaşayan ocaklar ve aşiretler de dâhildir. Bu sözlü soy kütüğü, kuşaktan kuşağa aktarılarak günümüze kadar ulaşmıştır.

Alevi birine zekat verilir mi?

Alevilik'te ise zekât gibi bir uygulama görülmez. Alevi felsefesi kendisini, yardımlaşma ve eşitlik gibi kavramlar üzerine kurguladığından, yardımlaşmayı dini bir zorunluluk olarak değerlendirmez ve insanın en temel insani değerlerinden biri olarak tanımlar./span>