Ekonomik sorumluluklar nelerdir?

İçindekiler:

  1. Ekonomik sorumluluklar nelerdir?
  2. Işletmelerin çıktıları nelerdir?
  3. Iyi bir işletme yönetimi nasıl olmalı?
  4. Işletme süreçleri nelerdir?
  5. Işletme yaşam dönemi aşamaları nelerdir?

Ekonomik sorumluluklar nelerdir?

Ekonomik Sorumluluklar: Tarihsel süreç içerisinde değerlendirildiğinde, işletmelerin ekonomik amaçlı kuruldukları ve çalıştırıldıkları görülmektedir. Bu bağlamda ekonomik sorumluluklar, işletmelerin her şeyden önce kar elde etmek amacıyla çalışan ekonomik birimler olmasından kaynaklanan sorumluluklardır.

Işletmelerin çıktıları nelerdir?

İşletme çıktıları, işletmenin kar, büyüme, tüketiciye ve topluma hizmet gibi amaçlarını gerçekleştirmeyi sağlar. İşletme girdilerinin sağlanması için işletme çeşitli giderler, bir başka deyişle parasal harcamalar yapar. Buna karşılık işletme çıktıları karşılığında elde ettiği gelirler vardır.

Iyi bir işletme yönetimi nasıl olmalı?

►İlk önce kendisini yönetme becerisine sahip olmalıdır. ►Yönetici astlarını motive edebilmelidir. ►İyi bir lider olmalıdır. ►Kriz anında hızlı düşünüp, doğru hamleyi yapmalıdır.

Işletme süreçleri nelerdir?

Süreçler işletmenin ürün/hizmetini yaratan mantıksal iş toplamıdır. Bir iş süreci, bir veya birkaç çeşit girdinin alınıp bunlardan müşteri için değer oluşturacak bir çıktının yaratıldığı faaliyetler toplamıdır. Bu tanıma göre, örneğin ”siparişin yerine getirilmesi” bir süreçtir.

Işletme yaşam dönemi aşamaları nelerdir?

İŞLETMELERİN HAYAT DÖNGÜSÜ

  • Isınma Dönemi : Bu dönemde kurulan hayallerden bir tanesi hedef olarak seçilir. ...
  • Başlangıç Dönemi : Yönetimin dikkati fikir ve ihtimallerden çok, sonuçlar üzerindedir. ...
  • İlerleme dönemi : Hızlı büyüme aşamasıdır. ...
  • Büyüme Dönemi : Bu aşamada şirket, kontrol dışı büyümenin sorunlarını yaşamaya başlar.