Yazılı kaynaklar nelerdir tarih?

İçindekiler:

 1. Yazılı kaynaklar nelerdir tarih?
 2. Tarihte sözlü kaynaklar nelerdir?
 3. Sesli kaynaklar nelerdir?
 4. Sesli görüntülü kaynaklar nelerdir?
 5. Tarihte sınıflandırma nasıl yapılır?
 6. Tarih kaynakları nelerdir?
 7. Bir olayın tarih olabilmesi için ne gereklidir?
 8. Tarih biliminin genel özellikleri nelerdir?
 9. Tarihi olayların genel özellikleri nelerdir?
 10. Tarih nedir kaça ayrılır?
 11. Tarih nedir çeşitleri nelerdir?
 12. Çağlar kaça ayrılır isimleri?

Yazılı kaynaklar nelerdir tarih?

Tarih bilimi yazılı kaynaklar olarak; Belgeler, Arşivler, Görsel ögeler, Sesli ve Görüntülü ögeler, Kütüphaneler, Vakayinameler, Secereler (Geneoloji), Takvim – Yıllık, Hatıratlar, Dergi – Gazete, Seyahatnameler, Biyografiler gibi somut ögeler kullanır.

Tarihte sözlü kaynaklar nelerdir?

Sözlü tarihin en büyük kaynağı insandır. En önemli özelliği ise yine tarihin nesnesi olan insan unsurunu kendisine temel bilgi kaynağı olarak almasıdır. Sözlü tarihin diğer kaynakları ise ; tarihî şiirler, hikâyeler, efsaneler, mitoslar, destanlar, menkıbeler, fıkralar ve atasözleri olmak üzere çeşitlendirilebilir.

Sesli kaynaklar nelerdir?

Cevap : Sesli ve görüntülü kaynaklar:

 • Taş plak.
 • CD.
 • DVD.
 • Fotoğraf.
 • Resim.
 • Kaset.
 • Plak.
 • Film.

Sesli görüntülü kaynaklar nelerdir?

Merhaba, Tarihi olayların incelenmesine yarayan kaynaklardan çizili, sesli, görüntülü kaynaklar olayın geçtiği döneme ait haritalar, fotoğraflar, kasetler vb. kaynaklardır.

Tarihte sınıflandırma nasıl yapılır?

Tarih Biliminin Kullandığı Kaynakların Sınıflandırılması

 1. Sözlü Kaynaklar. Efsaneler - Mitler. Destanlar. Hikayeler. Şiirler. Menkıbeler. Fıkralar. ...
 2. Yazılı Kaynaklar. Arşivler. Belgeler. Çizili ve Görsel Malzemeler. Görüntülü ve Sesli Malzeme. Kütüphaneler. Vekayinâmeler (Kronikler) ...
 3. Arkeolojik Kalıntılar-Müzelik Nesneler. Yerleşmeler ve Mimari Ögeler. Nekropol kalıntıları Paralar. Armalar.

Tarih kaynakları nelerdir?

Yazılı kaynaklar

 • Kitabeler.
 • Şecereler.
 • Otobiyografiler.
 • Hatıralar.
 • Fermanlar.
 • Antlaşmalar.
 • Mektuplar.
 • Kanunlar.

Bir olayın tarih olabilmesi için ne gereklidir?

Tarihi olaylar millet hayatını birinci derecede etkilemiş olaylardır. Başka bir deyişle bir olayın tarihin konusu olabilmesi için o olayın toplum hayatını birinci derecede etkilemesi ve toplumun bütün kesimlerine nüfus etmesi lazımdır.

Tarih biliminin genel özellikleri nelerdir?

Tarih Biliminin Özellikleri

 • Tarihi bir olayın tekrar gerçekleşmesi mümkün değildir.
 • Tarih de deney ve gözlem olmaz.
 • Tarihi olayın meydana geldiği yer ve zaman bellidir.
 • Tarihi olay belgelere dayanarak incelenir.
 • İnsan topluluklarının her türlü faaliyeti tarihin konusudur.
 • Bir olayın sonucu başka bir olayın nedenidir.
 • Geleceğe ışık tutar.

Tarihi olayların genel özellikleri nelerdir?

Tarihi Olay: Hayat içerisinde tek tek meydana gelen değişmelere olay denir. Olaylar belirli bir süre içinde gerçekleşir. Malazgirt Savaşı, İstanbul'un fethi, Ankara'nın yeni Türk Devleti'nin başkenti olması vb. gelişmeler birer olaydır.

Tarih nedir kaça ayrılır?

Tarihin sınıflandırılmasında temel üç kriter uygulanır, bunlar; zamana göre tasnif, mekana göre tasnif ve konuya göre tasniftir. Tarihin araştırılmasında ve öğretiminde kolaylık sağlamak amacıyla tarih zamana, mekana ve konuya göre sınıflandırılır. Sınıflandırmada üç esa dikkate alınır.

Tarih nedir çeşitleri nelerdir?

Yazılışlarına göre tarih çeşitleri

 • a. Hikayeci Tarih: Rivayetçi tarih olarak da bilinir. ...
 • b. Öğretici Tarih: Pragmatik (faydacı) tarih de denilir. ...
 • c. Sosyal Tarih: Öğretici yazım şeklinin duygusallıktan arındırılmış halidir. ...
 • d. Kronik Tarih: Bu yazım şeklinde olayların isimleri ve gerçekleşme zamanı dikkate alınmıştır. ...
 • e.

Çağlar kaça ayrılır isimleri?

Tarih, yazının icadı ile başlayan zaman dilimi içerisinde devirlere ayrılırken, insanlık tarihini etkileyen büyük ve önemli olay ve buluşlara göre dört bölüme ayrılır.

 • İLK ÇAĞ Yazının bulunmasıyla başlayıp (M.Ö. ...
 • ORTA ÇAĞ ...
 • 3. YENİ ÇAĞ ...
 • YAKIN ÇAĞ ...
 • TARİH ÖNCESİ ÇAĞLAR (DEVİRLER) ...
 • 1-KARANLIK ÇAĞ ...
 • 2-TAŞ ÇAĞI. ...
 • 3-MADEN ÇAĞI.