Türkiye'nin ilk bölgesel kalkınma projesi nedir?

İçindekiler:

 1. Türkiye'nin ilk bölgesel kalkınma projesi nedir?
 2. Hangisi ülkemizdeki bölgesel kalkınma projelerinden biridir?
 3. YHGP projesi hangi illeri kapsar?
 4. Iç Anadolu'da uygulanmakta olan bölgesel kalkınma Projesinın adı nedir?
 5. Konya Ovası Kalkınma Projesi hangi illeri kapsıyor?
 6. Konya Ovası Sulama Projesi Nedir?
 7. Konya Ovası Projesi nedir kısaca?
 8. Kop açılımı ne demek?
 9. Konya ovası düz bölge sınırları içine girer mi?
 10. Doğu Karadeniz bölgesinde hangi iller var?
 11. Doğu Karadeniz Bölgesi nereler?
 12. Ordu Doğu Karadeniz mi?
 13. Ordu halkı nereden gelmiştir?
 14. Ordulular Türk mü?
 15. Orduda hangi Turk boyu var?
 16. Orduda hangi tarihi eserler vardır?
 17. Ordu il olmadan önce nereye bağlıydı?
 18. Kotyora hangi dil?
 19. Ordunun kurtuluşu ne zaman?
 20. Ordu ilinin adı neden ordu?

Türkiye'nin ilk bölgesel kalkınma projesi nedir?

1) Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) Güneydoğu Anadolu Projesi, 1970'lerde sadece sulama ve hidroelektrik enerji üretimi amaçlı bir proje olarak başlamıştır. 1989'da yasal dayanağına kavuşarak sosyoekonomik şartları iyileştirmeyi hedefleyen, Türkiye'nin ilk bölgesel kalkınma projesini oluşturmuştur.

Hangisi ülkemizdeki bölgesel kalkınma projelerinden biridir?

Sıra Bilgiler 1 Türkiye'nin ilk bölgesel kalkınma projesi GAP'tır. 2 DOKAP'ta kıyı kesimde ürün çeşitliliğini artırmak amaçlanmıştır. 3 Bu bölgede yer alan projelerden biri de Yeşilırmak Havzası Gelişim Projesidir.

YHGP projesi hangi illeri kapsar?

Yeşilırmak Havzası Gelişim Projesi dört ili kapsamaktadır ve projenin alanı yaklaşık 40 bin km2 dir. Proje kapsamındaki iller; Yeşilırmak Havzası'nda yer alan Amasya, Çorum, Samsun ve Tokat'tır (Harita 2.

Iç Anadolu'da uygulanmakta olan bölgesel kalkınma Projesinın adı nedir?

Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı

Konya Ovası Kalkınma Projesi hangi illeri kapsıyor?

Aksaray, Karaman, Konya, Niğde, Nevşehir, Yozgat, Kırıkkale ve Kırşehir illerini içine alan KOP Bölgesi, tarih öncesi çağlardan günümüze uzanan her dönemde, kültür tarihinin önemli bir merkezi olmuş ve çok sayıda uygarlığa ev sahipliği yapmıştır.

Konya Ovası Sulama Projesi Nedir?

Konya Ovası Sulama Projesi (KOP), birkaç değişik kaynaktan Konya Ovası'nın sulanmasını sağlayacak büyük sulama projesidir.

Konya Ovası Projesi nedir kısaca?

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bağlı Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı'nın KOP Eylem Planı'nda belirlenen amaçlara uygun olarak, ulusal ölçekli stratejiler doğrultusunda okuma kültürünün yaygınlaştırılması ve sürdürülebilirliğinin sağlanmasına yönelik farkındalık oluşturmak için yapılan ...

Kop açılımı ne demek?

Kamu ortaklık payı, İmar planlarında yerleşmenin ihtiyaç duyduğu ortak kullanım alanlarından olan resmi alan, belediye hizmet alanı, kreş, sağlık alanı, sosyal tesis alanı gibi kullanımlar kapsamında düzenleniyor. Kısaca KOP olarak ifade edilen bu uygulama; ileride kamulaştırılacak alanları nitelendiriyor.

Konya ovası düz bölge sınırları içine girer mi?

Konya Ovası, İç Anadolu Bölgesi'nin orta ve güney kesiminde yer alıp, büyük bölümü Konya ili içinde yer alan çanak biçimli ovadır. ... Kuzey-güney yönünde 80 km ve batı-doğu yönünde 50 km kadar uzanıp 151.

Doğu Karadeniz bölgesinde hangi iller var?

Rize, Artvin, Trabzon, Ordu, Giresun, Gümüşhane ve Bayburt önemli yerleşim merkezidir. Türkiye'de yaylacılık merkezi olan alpin çayırlıkların en güzel örnekleri Doğu Karadeniz Bölümü'nde, özellikle Rize çevresinde görülür.

Doğu Karadeniz Bölgesi nereler?

Doğu Karadeniz illeri sırasıyla şöyledir: Rize, Artvin, Trabzon, Ordu, Gümüşhane, Bayburt. Rize'de bulunan bu köy, Fırtına Deresi ve Çamlıhemşin'e konum olarak çok yakındır. Yeşil güzellikleriyle dikkat çeken Çinçiva Köyü, günümüzde Şenyuva adını almış olsa da çoğunlukla eski adıyla bilinmektedir.

Ordu Doğu Karadeniz mi?

Ordu il merkezi 41° kuzey paraleli ve 37° ve 38° doğu meridyenleri arasında, Karadeniz Bölgesi'nin, Doğu Karadeniz bölümünde(Bölgesinde) yer almaktadır. İlin kuzeyini Kuzey Anadolu dağlarının kıyı sıraları kaplamaktadır.

Ordu halkı nereden gelmiştir?

Ordu ili topraklarında bilinen ilk yerleşmelerin tarihçesi M.Ö. ... 675'lerden itibaren Ordu'nun içinde bulunduğu Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesi'ne sırayla, Kimmerler, Miletliler, Persler, Makedonyalı İskender ve komutanları hakim olmuştur. Bundan sonra yöreye, yaklaşık 3,5 asır yaşayan Pontus Devleti (M.Ö.

Ordulular Türk mü?

Ordu ilindeki Türklerin çoğunluğu Çepni'dir. Diğer Türk boylarından Türklerde bulunur ancak Çepni kültürü ağır basmaktadır. Çepnilerin bir kısmı ise Alevidir. Aslında bölgedeki Çepniler ilk başlarda Alevi idi lakin sonradan Sünnileşme olmustur.

Orduda hangi Turk boyu var?

Türkler, Anadolu'nun hemen her yöresinde olduğu gibi bizim bölgede de oba, oymak, boy gibi sosyal gruplara ayrılmıştı. Ordu Oğuzların bir kolu olan Çepni Türklerinin yerleştiği bölgedir. Yerleşmeler vadi boylarında gerçekleşmiştir.

Orduda hangi tarihi eserler vardır?

Tarihi Mekanlar

 • Akoluk Köprüsü
 • Atik İbrahim Paşa Cami.
 • Aziziye (Yalı) Camii.
 • Başkotanı Köprüsü
 • Bolaman Kalesi ve Hazinedaroğlu Konağı
 • Cıngırt Kalesi Fatsa.
 • Cotyora ( Bozukkale)
 • Çamaş Hisarbey Köyü Kaya Mezarı-Çamaş Ordu.

Ordu il olmadan önce nereye bağlıydı?

İlimiz 1920 yılına kadar Trabzon Vilayetine bağlı kaza iken 04 Nisan 1921 tarih ve 69 sayılı "Ordu Müstakil Livasına Teşkiline dair kanunla" merkezi Ordu olmak üzere Canik Sancağı'na bağlı olan Fatsa kazasıda Ordu'ya bağlanmış ve Müstakil Ordu Livası teşkil edilmiştir. 1923 yılında "Sancak" adı "Vilayet" olarak ...

Kotyora hangi dil?

Kotyora kelimesini Rumca olarak kabul edip işleyen yabancı tarihçiler ve misyonerler, kelimenin günümüz Türkçesinde kullanılmamasını ve bu kelimenin manasının bilinmeyişini bir ganimet saymışlardır.

Ordunun kurtuluşu ne zaman?

Şimdiye kadar çıkan Ordu İI Yıllıkları'nda, diğer bir çok ansiklopedi ve popüler yayınlarda, Ordu yöresinin Fâtih Sultan Mehmed tarafından 1461 yılında Trabzon ile birlikte fethedildiği yazılıdır.

Ordu ilinin adı neden ordu?

Kotyora adı ile kurulan yerleşim Kut yöresi anlamına gelmektedir. ... Bu görüşlerden biri de Hacı Emiroğlu Süleyman Bey tarafından 1396 yılında Giresun'u fethetmek için Eskipazar mevkiinde on iki bin kişinin toplanması sonucu Ordu adının verilmiş olmasıdır. Ordu ilinin ekonomisinde tarım büyük ölçüde yer tutar.