Cumhuriyet donemi roman ve hikayelerinde hangi konular işlenmiştir?

İçindekiler:

 1. Cumhuriyet donemi roman ve hikayelerinde hangi konular işlenmiştir?
 2. Cumhuriyet dönemi tiyatrosunda hangi temalar işlenmiştir?
 3. Cumhuriyet döneminin 1940 1960 döneminde yazılan hikayeler hangi eğilimleri yansıtmaktadır maddeler halinde yazınız?
 4. 1940 sonrası Cumhuriyet hikayesinde hangi konular ele alınmıştır?
 5. 1940 ile 1960 yılları arası Türk hikayesinin toplumcu gerçekçi çizgide eser veren yazarlar kimlerdir?
 6. 1940 ve 1960 arası hikaye kaça ayrılır?

Cumhuriyet donemi roman ve hikayelerinde hangi konular işlenmiştir?

Hikaye ve romanların birçoğunda Anadolu insanının yaşama tarzı ele alınmış; ahlak bozuklukları, yanlış Batılılaşma ve hurafeler üzerinde durulmuştur. Yine bu dönemde Doğu-Batı çatışması temasının işlenmesi sürdürülmüş; savaş sonrası şehirde ve kırsalda sürdürülen hayat değişik eserlerde ele alınmıştır.

Cumhuriyet dönemi tiyatrosunda hangi temalar işlenmiştir?

Cumhuriyetin ilk yıllarında ulusçuluk yönü ağır basan idealist oyunlar yazılmıştır. 1930'lu yıllarda OsmanlI İmparatorluğu'nun yıkılış nedenleri, Anadolu'daki uyanış, mitoloji ve evrensel konular işlenmiştir. 1940'lı yıllarda aile yapısı, idealizm ile paranın gücü arasındaki çatışmalar ele alınmıştır.

Cumhuriyet döneminin 1940 1960 döneminde yazılan hikayeler hangi eğilimleri yansıtmaktadır maddeler halinde yazınız?

*Cumhuriyet Dönemi'nin 1940-1960 yılları arasında bireyin iç dünyasını esas alan, toplumcu gerçekçi, modernist, millî ve dinî duyarlılıkları yansıtan hikâyeler yazılmıştır.

1940 sonrası Cumhuriyet hikayesinde hangi konular ele alınmıştır?

1940-1960 Yılları Cumhuriyet Dönemi'nde Hikaye Bu dönem hikayelerinde ve romanlarında “Toplumcu gerçekçi, milli-dini duyarlılık ve bireyin iç dünyasına ağırlık veren anlayış” etkili olmuştur. Birinci ve İkinci Dünya Savaşları sonrasında Anadolu halkının durumu ve toplumsal sorunlar gibi konuların üzerinde durulmuştur.

1940 ile 1960 yılları arası Türk hikayesinin toplumcu gerçekçi çizgide eser veren yazarlar kimlerdir?

1940-1950 yılları arasında öyküleri ile de tanınan yazarlar olarak;

 • Memduh Şevked Esendal,
 • Halikarnas Balıkçısı,
 • Ahmet Hamdi Tanpınar,
 • Kemal Bilbaşar,
 • Orhan Kemal,
 • Kemal Tahir,
 • Samim Kocagöz,
 • Cevdet Kudret,

1940 ve 1960 arası hikaye kaça ayrılır?

2 ' ye ayrılır.

 • 1923 - 1940 arası Hikaye ( İlk Yılları )
 • 1940 - 1960 arası Hikaye ( Sonrası )