Nasrettin hocaya göre dünyanın merkezi neresi?

İçindekiler:

 1. Nasrettin hocaya göre dünyanın merkezi neresi?
 2. Dünyanın Ortasına ne ad verilir?
 3. Dünyanın tam ortasında dolandığı varsayılan hayali çizgi nedir?
 4. Dünyanın merkezinden geçen hayali çizgiye ne ad verilir?
 5. Dünyanın yatay olarak tam ortasından geçen çizgiye ne denir?
 6. Dünyanın tam ortasından dikey şekilde geçtiği düşünülen doğruya ne denir?
 7. Dünyayı yatay olarak ortadan ikiye böldüğü varsayılan çizgiye ne denir?
 8. Dünyanın kutuplarını birleştiren hayali çizgiye ne denir?
 9. Hayali çizgi nedir?
 10. Ekvatora paralel olarak çizildiği varsayılan hayali çembere ne denir?
 11. Ekvatora paralel olarak 1 derece aralıklarla çizildiği varsayılan hayali çemberlere ne denir?
 12. Herhangi bir yerin Dünya üzerinde bulunduğu konumuna ne denir?
 13. Bir yerin paralel ve Meridyenlerle yerinin gösterilmesi hangi konumudur?
 14. Bir yerin matematik konumunu o yerin hangi özellikleri taşır?
 15. Türkiyenin üzerinden geçen paralel çizgiler nedir?
 16. Coğrafi konum kaça ayrılır kısaca?

Nasrettin hocaya göre dünyanın merkezi neresi?

Nasreddin Hoca'nın "dünyanın merkezi" dediği Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde yaşayan Karatepe, 27 yıl önce verilen temsili Nasreddin Hoca görevini yürütüyor.

Dünyanın Ortasına ne ad verilir?

Cevap : Ekvator olur. Ekvatorun uzunluğu 40 metrekaredir. Dünyayı ikiye bölen hayali çizgiye denir. Dünyanın tam ortasından geçer.

Dünyanın tam ortasında dolandığı varsayılan hayali çizgi nedir?

bu çizgiye EKVATOR adı verilir.

Dünyanın merkezinden geçen hayali çizgiye ne ad verilir?

Dünya'nın ortasından geçen çizgiye EKVATOR adı verilir. Ekvator, kuzey ve güney yarım küreyi tam ortasından bölerek iki yarım küreye ayırdığı var sayılan dairesel hayali çizgidir.

Dünyanın yatay olarak tam ortasından geçen çizgiye ne denir?

Cevap: Ekvator çizgisi olmalıdır. Ekvator çizgisi hakkında bilgiler, Ekvator çizgisi hayali bir çizgidir. Dünyayı ikiye bölen çizgidir.

Dünyanın tam ortasından dikey şekilde geçtiği düşünülen doğruya ne denir?

Dünya üzerinde bulunan, Dünya'nın tam ortasında olduğu düşünülen dikey çizgiye eksen adı verilmektedir. Bu açıdan Dünya'nın kendi ekseni etrafında döndüğü ifade edilmektedir. Cevap C seçeneğidir.

Dünyayı yatay olarak ortadan ikiye böldüğü varsayılan çizgiye ne denir?

Dünya, Güneş etrafındaki yörüngede dolanımını 365 gün 6 saatte tamamlar. ( 1 Yıl ) ✓ Ekvator çizgisi; Kuzey ve Güney yarım küre olarak Dünya'yı paralel olarak iki eş parçaya böldüğü varsayılan hayali çizgiye, Ekvator çizgisinin oluşturduğu düzleme de Ekvator düzlemi adı verilir.

Dünyanın kutuplarını birleştiren hayali çizgiye ne denir?

Bu çizgiler, coğrafi veya matematiksel konum ifade etmede kullanılır. Kutupları birleştiren hayali çizgilere meridyen denmektedir. Meridyenler, Güney Kutbu ile Kuzey Kutbunu birleştiren çizgilerdir. Başlangıç meridyeninin 180 tane doğusunda, 180 tane batısında olmak üzere toplamda 360 tane meridyen bulunur.

Hayali çizgi nedir?

Dünya kendi ekseni etrafında dönüşünü 24 saatte, Güneş etrafında dönüşünüyse 365 gün 6 saatte tamamlar. Dünyayı ikiye ayırdığı var sayılan hayali çizgi, "Ekvator" çizgisidir.

Ekvatora paralel olarak çizildiği varsayılan hayali çembere ne denir?

Merhabalar, Dünya üzerinde bir noktanın tarifi veya konumunun belirlenmesi için dünya hayali çizgilere bölünmüştür. Bu çizgiler, paralel (enlem) ve meridyenler (boylam) olarak isimlendirilir. Ekvatora paralel geçtiği varsayılan çemberlere paralel (enlem) denir.

Ekvatora paralel olarak 1 derece aralıklarla çizildiği varsayılan hayali çemberlere ne denir?

Ekvatordan kutuplara doğru ekvatora paralel 1°er derecelik aralıklarla geçirilen hayali çemberlere ise paralel daireleri denir. Bu daireler 180 tanedir (Şekil 53 ve 54). Paraleller, birbirleriyle kesişmezler. Çevre uzunlukları kutuplara doğru gidildikçe daralır ve kutup noktalarında nokta halini alır.

Herhangi bir yerin Dünya üzerinde bulunduğu konumuna ne denir?

COĞRAFİ KONUM Bir yerin Dünya üzerinde bulunduğu alana coğrafi konum denir.

Bir yerin paralel ve Meridyenlerle yerinin gösterilmesi hangi konumudur?

Matematik konum, o ülkenin paralel ve meridyenlere göre dünya üzerindeki yerini belirtir. Özel konum ise bir ülkenin kıtalara, denizlere, kara- yollarına, dünyanın önemli ülkelerine göre konumunu ifade eder.

Bir yerin matematik konumunu o yerin hangi özellikleri taşır?

Matematik konum herhangi bir yerin Ekvator'a ve başlangıç meridyenine olan uzaklığıdır. ... Bir yerin matematik konumunu belirlemek içib paralel ve meridyenlerden yararlanırız. Örneğin Türkiye'nin matematiksel konumu ; Türkiye 36° -42° kuzey enlemleri (paralelleri) ile 26°-45° doğu boylamları (meridyenleri) arasındadır.

Türkiyenin üzerinden geçen paralel çizgiler nedir?

Ülkemiz jeopolitik konumu açısından çok önemli bir yerde bulunmaktadır. 36°-42° Kuzey paralelleri (enlemleri), 26°-45° Doğu meridyenleri (boylamları) arasında yer almaktadır.

Coğrafi konum kaça ayrılır kısaca?

Coğrafi konum türleri ikiye ayrılmaktadır: matematiksel konum ve özel konum. Matematiksel konum, bir noktanın enlem ve boylamına göre bulunarak hesaplanır.