1 elden ve 2 elden kaynak nedir?

İçindekiler:

 1. 1 elden ve 2 elden kaynak nedir?
 2. Ilk elden kaynaklar ne demek?
 3. Tarihte 1 ve 2 elden kaynaklar nelerdir?
 4. Ikinci elden kaynaklara örnekler nelerdir?
 5. Birinci elden kaynaklar nelerdir örnekler?
 6. Tarihte 2 el kaynak nedir?
 7. Sözlü kaynaklar nelerdir örnekler?
 8. Para yazili bir kaynak midir?
 9. Kitabeler yazılı kaynak mı?
 10. Yazılı kaynaklar ne demek?
 11. Mühür yazılı kaynak mı?
 12. Tarihte kaynak nedir ve kaça ayrılır?
 13. Tarihi kaynak çeşitleri nelerdir?
 14. Mekana göre sınıflandırma nelerdir?
 15. Tarihin sınıflandırılması neye göre yapılır?
 16. Tarihi sınıflandırma çeşitleri nelerdir?
 17. Tarihi neden ve nasıl sınıflandırılır?
 18. Tarihi kaynakların sınıflandırılması kaç şekilde yapılır?
 19. Zamana göre tasnif ne demektir?
 20. Tarihte tarama ne demek?
 21. Tarama tasnif tahlil tenkit terkip ne demek?
 22. Tahlil ve tenkit nedir?
 23. Tarihi bir olayı araştırırken hangi aşamalar takip edilir?

1 elden ve 2 elden kaynak nedir?

1. elden kaynak yani ana kaynaktır. 2. elden kaynaklar ise ana kaynaktan yararlanalırak hazırlanan kaynaklardır.

Ilk elden kaynaklar ne demek?

Birinci Elden Kaynaklar veya Ana Kaynak : Olayın gerçekleştiği dönemden kalan her türlü kaynak (yazı, eser , yapıt, yazt vb.. ). Örneğin Orhun yazıtları gibi yazıtlar, her türlü devlet evrağı (tutanaklar, maliye kayıtları, mahkeme kararları vb..) birinci el kaynaktır (TBMM cerideleri, Osmanlı Kadı sicilleri).

Tarihte 1 ve 2 elden kaynaklar nelerdir?

Birinci elden kaynaklar bir tarihi olayın yaşandığı dönemde yaşamış, görmüş, o zamanda bulunan kişilerin ortaya koydukları eserlerken, ikinci elden kaynaklar birinci elden kaynaklar incelenerek ortaya konan eserlerdir.

Ikinci elden kaynaklara örnekler nelerdir?

Örnekler: Destan, Tarihi şiirler, hikayeler, mekıbe ve efaneler, atasözleri, hatta fıkralar ve mütoslar da buna örnek olarak gösterilebilir.

Birinci elden kaynaklar nelerdir örnekler?

Orhun kitabeleri gibi yazıtların yanı sıra, her türlü yazılı belge tarihe ışık tutması için birinci elden kaynak olarak kabul edilebilir. Ayrıca olayın gerçekleştiği döneme ait gazete, para, anıt mezar, her türlü arkeolojik materyal ve benzeri eserler birinci elden kaynaklara örnek olarak verilebilir.

Tarihte 2 el kaynak nedir?

İkinci elden kaynak ise olayın geçtiği dönemden sonra araştırmacılar, tarihçiler tarafından ya da olay kahramanı tarafından olay geçtikten sonra yazılan, 1. elden kaynaklardan yararlanılarak oluşturulan kaynaklardır.

Sözlü kaynaklar nelerdir örnekler?

Sözlü Kaynaklar: Sözlü edebiyat eserleri; efsane, hikaye ve destanlar, atasözleri ve kıssalar bunlara örnek olarak verilebilir. 3. Kalıntılar: Kalıntılar, arkeolojik buluntulardır. Mağaralardaki resimler, taş mezarlar (lahitler), mezarlarda bulunan çeşitli eşyalar, heykeller vb. bunlara örnektir. 4.

Para yazili bir kaynak midir?

Yazılı kaynak nedir: Tarih alanı ile uğraşan kişilerin temel verileri olan, yazının icadı ile birlikte ortaya çıkan ve yazışmalar, edebi eserler, basılı yayın organları (gazete ve dergiler), devlet arşivleri, kitabeler, kanunnameler, fermanlar ve benzeri şeyleri içeren kaynaklardır.

Kitabeler yazılı kaynak mı?

1- Yazılı Kaynaklar:Kitabeler,fermanlar,kanunlar,mahkeme kayıtları, noterlik yazıları, gazeteler, dergiler vb... 2- Yazısız(Sözlü) Kaynaklar: Evler, kaleler, tapınaklar, heykeller, silah, eşyalar, destanlar, efsaneler, fıkralar, atasözleri örf ve adetler vb...

Yazılı kaynaklar ne demek?

Yazılı Kaynaklar * Yazının icadından sonraki döneme ait yazılı sesli ve görüntülü belgelerdir. * Anallar, Fermanlar, kitabeler, paralar, kanunnameler, tabletler, anıtlar, film, video, teyp kasetleri, bilgisayar disketleri ve sesli görüntülü kaynaklar yazılı kaynaklardır.

Mühür yazılı kaynak mı?

Doğrulanmış Cevap. =>Evet yazılı bir kaynaktır.

Tarihte kaynak nedir ve kaça ayrılır?

Yazılı kaynaklar: Ferman, mühür, para, gazete, hatıra vb. ... Sözlü kaynaklar: Destan, efsane, hikâye, şiir vb. Kalıntılar: Arkeolojik buluntular; taş, toprak, kemik, madenden yapılmış eşyalar, mezarlar vb.

Tarihi kaynak çeşitleri nelerdir?

Tarihin Kaynakları Nedir

 • Yazılı Kaynaklar.
 • Sözlü kaynaklar.
 • Kalıntılar.
 • Çizili, Sesli ve Görüntülü Kaynaklar.
 • Birinci Elden Kaynaklar.
 • İkinci Elden Kaynaklar.

Mekana göre sınıflandırma nelerdir?

Mekana göre sınıflandırma: Olayların meydana geldikleri yer, mekan esas alınarak sınıflandırılmasına denir. Örnekler: * Türkiye tarihi, Asya tarihi, Denizli tarihi, İstanbul tarihi, Japonya tarihi, Kore tarihi, Tayvan tarihi, Brezilya tarihi, Oslo tarihi, Helsinki tarihi...

Tarihin sınıflandırılması neye göre yapılır?

Tarihin sınıflandırılmasında temel üç kriter uygulanır, bunlar; zamana göre tasnif, mekana göre tasnif ve konuya göre tasniftir. Tarihin araştırılmasında ve öğretiminde kolaylık sağlamak amacıyla tarih zamana, mekana ve konuya göre sınıflandırılır. Sınıflandırmada üç esa dikkate alınır.

Tarihi sınıflandırma çeşitleri nelerdir?

Tarih Öğrenimini ve araştırmasını kolaylaştırmak için tarihi olaylar zaman, mekân ve konusuna göre sınıflandırılır. 3 farklı grupta sınıflandırma yapılır; 1) Zamana Göre Sınıflandırma: (Örnek: Ortaçağ tarihi,15. yüzyıl tarihi gibi...) 2) Mekana(Yer) Göre sınıflandırma: (Örnek:Türkiye Tarihi,Avrupa tarihi gibi...)

Tarihi neden ve nasıl sınıflandırılır?

Tarihin daha çabuk, akılda kalıcı ve daha kolay öğrenilebilmesi için sınıflandırılması yapılmaktadır. Tarihi olayların mekan, yer, zaman ve konusuna göre ayrılması herkesin tarih hakkında kalıcı bilgiler elde etmesini kolaylaştırır.

Tarihi kaynakların sınıflandırılması kaç şekilde yapılır?

Tarihi kaynaklar iki farklı şekilde gruplanabilir: yazılı olup olmadığına göre, kaçıncıl olduğuna göre: 1. gruplandırma: Yazılı, sözlü ya da diğer kaynaklar. Kaynaklar yazılı ise, bir günlük yazısı, bir gazete haberi, bir ders kitabı sayfası gibi çeşitli kaynaklar ise o zaman bunlara yazılı kaynaklar deriz.

Zamana göre tasnif ne demektir?

1) Zamana göre tasnif: Kronolojik sıra göz önünde tutularak yapılan tasniftir.Çağ,yüzyıl,devir,dönem göz önünde bulundurulur. 2) Mekana göre tasnif : Olayın geçtiği yer ,coğrafi sınırlar göz önünde bulundurularak yapılan tasniftir. 3) Konuya göre tasnif: Tarihin konulara ayrılarak yazılmasıdır.

Tarihte tarama ne demek?

Tarama : (Kaynak Arama ) Tarihe kaynaklık edebilecek her türlü bilgi ve verilerin bulunması aşamasıdır. Tasnif : (Sınıflandırma) Toplanan verilerin bir sistem dahilinde sınıflandırılması aşamasıdır. Tahlil : (Çözümleme) Elde edilen verilerin kaynak ve bilgi yönünden yeterli olup olmadığının kontrol edilmesi aşamasıdır.

Tarama tasnif tahlil tenkit terkip ne demek?

Tasnif: Sınıflandırma evresidir. Tahlil: Analiz demektir. Tenkit: Eleştiri anlamına gelir. Terkip: Sentez anlamına gelir.

Tahlil ve tenkit nedir?

Kronolojik sıralamaya önem verilmelidir birinci elden kaynaklara öncelik verilmelidir. Tahlil: Araştırmacının elde ettiği bilgilerşn ve bulguların güvenilirliğinin karşılaştırma yaparak çözümlenmesi, incelenmesidir. Tenkit: Kaynakların kullanılmadan önce güvenilir, doğru olup olmadığı incelenir.

Tarihi bir olayı araştırırken hangi aşamalar takip edilir?

Tarih Biliminin Yöntemi

 • TARİH BİLİMİNİN YÖNTEMİ: Bir sonuca ulaşmak amacıyla, bilime, mantığa ve tecrübeye dayanarak izlenen araştırma şekline yöntem denir.
 • 1-Kaynak Arama: (Tarama) ...
 • 2-Tasnif (Sınıflandırma): ...
 • 3-Tahlil (Çözümleme): ...
 • 4-Tenkit (Eleştiri): ...
 • 5- Terkip - sentez (birleştirme)