Hukukta Mürafaa ne demek?

İçindekiler:

 1. Hukukta Mürafaa ne demek?
 2. Murafaaya ne demek?
 3. Yargıtay duruşması nasıl olur?
 4. Duruşma Yapıldı ne demek?
 5. Yargıtay duruşmada karar verir mi?
 6. Yargıtay nasıl inceleme yapar?
 7. Duruşma günleri kaydı ne demek?
 8. Ağır ceza Mahkemesi en az kaç yıl ceza verir?
 9. Yargıtay kararı neye göre bozar?
 10. E devlette duruşma yapıldı ne demek?
 11. Ağır Ceza mahkemesi kaç yıldan başlar?

Hukukta Mürafaa ne demek?

Sözlükte “dava açmak, alt mahkemenin kararına karşı üst mahkemeye başvurmak” anlamındaki ref' kökünden türeyen mürâfaa, fıkıh terminolojisinde tarafların hâkim/mahkeme önünde iddia ve savunmalarını ortaya koymalarını ifade etmek üzere, bazan da “dava açma, mahkemeye verme, bir kimseyi hâkime şikâyet etme, davacının ...

Murafaaya ne demek?

1. Bir kimseyi dâvâ edip hâkim huzûruna çıkarma, mahkemeye verme.

Yargıtay duruşması nasıl olur?

Yargıtay, tarafların talepleri ve yukarıdaki yasal şartlarla bağlı olmaksızın, bilgi almak üzere resen de duruşma yapılmasına karar verebilir. Duruşma günü belli edilen hâllerde Yargıtay, tarafları veya gelen tarafı dinledikten sonra, taraflardan hiçbiri gelmemiş ise dosya üzerinde inceleme yaparak kararını verir.

Duruşma Yapıldı ne demek?

Duruşma Yapıldı, Duruşma Evrakı Hazırlandı Ne Demek? Duruşma yapıldı veya duruşma evrakı hazırlandı ibareleri, davetiye ile size tebliğ edilen veya başka bir ara duruşmanın yapıldığını gösteririr.

Yargıtay duruşmada karar verir mi?

(1) Yargıtay, tarafların ileri sürdükleri temyiz sebepleriyle bağlı olmayıp, kanunun açık hükmüne aykırı gördüğü diğer hususları da inceleyebilir. (4) Yargıtay, ikinci fıkra hükmü ile bağlı olmaksızın, bilgi almak üzere resen de duruşma yapılmasına karar verebilir. ... Yargıtay temyiz incelemesini dosya üzerinde yapar.

Yargıtay nasıl inceleme yapar?

Yargıtay kural gereği temyiz incelemesini dosya üzerinde yapar. Duruşma tarihinin belirlenmesi ve duruşmalı temyiz incelemesinin yapıldığı durumlarda ise tarafların herhangi birinin duruşmaya gelmemesi durumunda dosya üzerinden inceleme yaparak karar verir.

Duruşma günleri kaydı ne demek?

(2) Duruşma günleri kaydı; sıra numarası, dosya esas sıra numarası, duruşma gün ve saati, tarafların ad ve soyadları, davanın türü, duruşmanın bırakıldığı tarih, karar numarası ve işlem sonucu sütunlarını içerir.

Ağır ceza Mahkemesi en az kaç yıl ceza verir?

Ağır ceza mahkemesi nedir diye sorulduğu zaman; kural olarak ağırlaştırılmış müebbet hapis, müebbet hapis ve kanuni ceza üst sınırı 10 yıldan fazla hapis cezasını gerektiren suçlarla ilgili dava ve işlere bu mahkemeler bakar.

Yargıtay kararı neye göre bozar?

Yargıtay mahkemenin vermiş olduğu kararın hukuka uygun olmadığı, delil takdirinde yanılgıya düşüldüğü, eksik araştırma veya hukuka uygun olmayan bir delil ile hüküm kurulduğu gibi nedenlerle birden fazla nedene dayanarak hükmün bozulması yönünde karar verebilecektir.

E devlette duruşma yapıldı ne demek?

Duruşma yapıldı veya duruşma evrakı hazırlandı ibareleri, davetiye ile size tebliğ edilen veya başka bir ara duruşmanın yapıldığını gösteririr. Uyap Vatandaş veya E-devlet protalında görünen bu ibareler duruşmanın yapıldığını ve yeni duruşma gününün belirlendiğini gösterir.

Ağır Ceza mahkemesi kaç yıldan başlar?

Ağır ceza mahkemesi nedir diye sorulduğu zaman; kural olarak ağırlaştırılmış müebbet hapis, müebbet hapis ve kanuni ceza üst sınırı 10 yıldan fazla hapis cezasını gerektiren suçlarla ilgili dava ve işlere bu mahkemeler bakar.