Sözleşmeli memur maaşını kim belirler?

İçindekiler:

  1. Sözleşmeli memur maaşını kim belirler?

Sözleşmeli memur maaşını kim belirler?

Bu fıkra uyarınca sözleşmeli olarak istihdam edileceklere ödenecek net ücret, söz konusu kadro unvanı için birinci derecenin birinci kademesi esas alınmak suretiyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre tespit edilecek her türlü ödemeler toplamının net tutarının yüzde 25 fazlasını geçmemek üzere belediye meclisi ...