Atatürk'ün ilk okuduğu okul nedir?

İçindekiler:

 1. Atatürk'ün ilk okuduğu okul nedir?
 2. Atatürkün okuduğu okullar sırasıyla nelerdir?
 3. Atatürkün okuduğu okullar ve nerede oldukları?
 4. Atatürk Manastır Askeri Lisesinde ne eğitimi aldı?

Atatürk'ün ilk okuduğu okul nedir?

Mustafa Kemal Atatürk'ün, Selanik'te başladığı ilk okulun adı nedir? Şemsi Efendi Mektebi, Selanik'te Muallim Şemsi Efendi tarafından 1872'de kurulan özel okuldur.

Atatürkün okuduğu okullar sırasıyla nelerdir?

Atatürk'ün Gittiği Okullar Hangisi?
 • Mahalle Mektebi.
 • Şemsi Efendi Okulu.
 • Selanik Mülkiye Rüştiyesi.
 • Selanik Askeri Rüştiyesi.
 • Manastır Askeri İdadisi.
 • Harp Okulu.
 • Harp Akademisi.

Atatürkün okuduğu okullar ve nerede oldukları?

MSÜ Kara Harp Okulu1899–1902 Mustafa Kemal Atatürk/Üniversite

Atatürk Manastır Askeri Lisesinde ne eğitimi aldı?

Babası eğitime çok önem veriyordu. İlkokul öğrenimini Selanik'teki Şemsi Efendi İlkokulunda okudu. Devamında Selanik Askeri Rüştiyesi (Ortaokul) sonra ise Manastır askeri lisesinde eğitimine devam etti. Askeri okullarda eğitimini sürdürerek 1905 yılında kurmay yüzbaşı olarak askeri eğitimini tamamladı.