Paragrafta alıntılama nedir?

İçindekiler:

 1. Paragrafta alıntılama nedir?
 2. Alıntılama nedir kısaca?
 3. Alıntı türleri nelerdir?
 4. Türkçede alıntı yapma nedir?
 5. Alıntı cümlesi ne demek?
 6. Makaleden alıntılama nasıl yapılır?
 7. Alıntı ve kaynak gösterme arasındaki fark nedir?
 8. Kargo Aktarma ne demek?
 9. Aktarma sözler ne demek?
 10. Direk alıntı nasıl yapılır?
 11. Makaleye atıf nasıl yapılır?
 12. Türkçede alinti yapma nedir?
 13. Dolaylı alıntılama nasıl yapılır?
 14. Makaleden alıntı kaynakçada nasıl gösterilir?

Paragrafta alıntılama nedir?

Sözlü veya yazılı anlatımda, başka kişilerin düşüncelerine aynen yer verilmek istendiğinde alıntı yapılır. Alıntı yapılan söz, cümle ya da bölüm yazıda tırnak içinde veya parantez içinde, değiştirilmeden yazılarak gösterilir. Alıntı yapıldığında kişinin düşünceleri yazıda doğrudan aktarılmış olur.

Alıntılama nedir kısaca?

ALINTI: Sözlü ve yazılı anlatımda bir başka yazar ya da şairden aynen aktarılarak kullanılan, yazıda tırnak ya da ayraç (parantez) içinde gösterilen söz, cümle, bölüm. İktibas (bkz.) farklı bir terimdir.

Alıntı türleri nelerdir?

Temel olarak iki tür alıntı vardır: 1)direkt, (quotation, tam alıntı); 2)endirekt, (in-text citation, anma, gönderme, atıf yapma).

Türkçede alıntı yapma nedir?

Alıntı yapmak kelimesi Türkçede genel olarak bir yazıdan veya eserden esinlenmek ve aktarmak anlamına gelmektedir.

Alıntı cümlesi ne demek?

Bir yazıda, başkalarından (alanında tanınmış, yetke durumundaki kişilerden) aynen alınarak tırnak içinde yazılan, yazarın kendisine ait olmayan ibare, cümle veya paragraf da alıntı olarak ifade edilir.

Makaleden alıntılama nasıl yapılır?

Alıntılar peş peşe dizilmemeli, geçiş ifadeleri ve yorum sözleriyle birbirinden ayrılmalıdır. Alıntılanacak cümleler metninize katkıda bulunmalıdır. Çok uzun ve anlatım hataları içeren cümleleri olduğu gibi alıntılamak zorunda değilsiniz. Oluşturduğunuz metin açısından anlamlı kısımlarını ayırarak alıntılayabilirsiniz.

Alıntı ve kaynak gösterme arasındaki fark nedir?

6.Alıntı bir makaleden yapılmışsa, dipnotta alıntının geçtiği sayfa bilgisi verilir. Kaynaklar bölümünde ise makalenin dergideki (ya da kitaptaki) sayfa aralığıyla ilgili bilgiler verilmelidir. Aynı şekilde makaleye bütün olarak bir gönderme yapılmışsa yine sayfa aralığının belirtilmesi gerekmektedir.

Kargo Aktarma ne demek?

Kargo takip süreçlerinden biri olan aktarma süreci diğer adı ile hat aracı yüklemede olarak da bilinmektedir. ... Kargo adreste yazılı şehre vardıktan sonra o ilin ilgili kargo firmasının merkez şubesine yollanmaktadır. İl şubeye gelen kargo ürünleri bu seferde ilçelere göre sınıflandırılmaktadır.

Aktarma sözler ne demek?

Ad aktarması yani mecaz-ı mürsel aralarında benzerlik ilgisi olmaksızın, bir sözün başka bir söz yerine kullanılmasıdır. Kısaca bir sözcüğün benzetme ilgisi olmadan başka bir sözcük yerine kullanılmasına ad aktarması denir.

Direk alıntı nasıl yapılır?

Doğrudan yapılan atıf, alıntılanan cümle(ler)nin kaynaktan bire bir aynı şekilde aktarılmasıdır. Doğrudan yapılan atıflarda, alıntı yapılan kısımlar orijinal kaynaktaki ile aynı heceleme, yazım ve noktalamaya sahip olmalıdır. Orijinal kaynakta heceleme hatası olsa bile değiştirilmeden aynen bırakılmalıdır.

Makaleye atıf nasıl yapılır?

Doğrudan yapılan atıf, alıntılanan cümle(ler)nin kaynaktan bire bir aynı şekilde aktarılmasıdır. Doğrudan yapılan atıflarda, alıntı yapılan kısımlar orijinal kaynaktaki ile aynı heceleme, yazım ve noktalamaya sahip olmalıdır. Orijinal kaynakta heceleme hatası olsa bile değiştirilmeden aynen bırakılmalıdır.

Türkçede alinti yapma nedir?

Alıntı yapmak kelimesi Türkçede genel olarak bir yazıdan veya eserden esinlenmek ve aktarmak anlamına gelmektedir.

Dolaylı alıntılama nasıl yapılır?

Ana düşünceyi değiştirmeden yazarın kendi anlatımıyla yapılan bilgi aktarmalarına dolaylı alıntılama denir. Burada önemli olan alıntının, anlam kayması olmadan, makale ile serbestçe bütünleştirilmesidir. Dolaylı alıntıda alıntılanan fikir yazarın kendi cümlesiyle ifade edilmelidir.

Makaleden alıntı kaynakçada nasıl gösterilir?

Doğrudan alıntı yapılması durumunda; alıntı metni yazıldıktan sonra, parantez içinde, yazarın soyadı, yayın tarihi ve sayfa numarası, virgüllerle ayrılarak yazılır. Tek bir sayfaya gönderme yapıldığında “s.”, birden çok sayfaya gönderme yapılıyorsa “ss.” yazılır.