Harezmi Kimdir Kısaca Hayatı ve Eserleri?

İçindekiler:

 1. Harezmi Kimdir Kısaca Hayatı ve Eserleri?
 2. Harezmi kimdir uzun bilgi?
 3. Harezminin yaptığı çalışmalar nelerdir?
 4. Harezmi bilim insanı mıdır?
 5. Harezmi kimdir islam ansiklopedisi?
 6. Harezmi Kimdir 7 sınıf?
 7. Harezmi hangi padişah döneminde yaşadı?
 8. Harezminin önemli başarıları nelerdir?
 9. Harezmi İslam alimi mi?
 10. Harezmi'nin eserleri nedir?

Harezmi Kimdir Kısaca Hayatı ve Eserleri?

Kendisi cebirin kurucusu ve geliştiricisidir. Bu konuda yazılan ilk ve yaygınlaştırılan kitap El Kitabü'l Muhtasar fi Hisabi'l Cebr ve'l Mukabele 'dir. Harezmi'nin eserleri Batı bilim dünyasında hala kullanılmakta ve öğretilmektedir. Bu büyük İslam alimi 850 yılında Bağdat'ta vefat etmiştir.

Harezmi kimdir uzun bilgi?

Harezmi 780 yılında Özbekistan'ın Karizmi kentinde dünyaya gelmiştir. Tam olarak ismi Ebu Abdullah Muhammed bin Musa El-Harezmi'dir. Kendisini matematik tarihinin en büyük bilim adımı olarak tanımlayabiliriz. Çünkü cebirin ve algoritmanın kurucusudur.

Harezminin yaptığı çalışmalar nelerdir?

Astronomi alanında yıldızlar ve gezegenlerin hareketlerini, güneş ve ay tutulmalarını incelemiş, astronomik tablolar ve çizelgeler oluşturmuştur. Coğrafya üzerine de dünyanın çapını hesaplamak için çalışmalar yapmıştır. Ayrıca dağ ve nehirleri incelemiş, Nil nehrinin kaynağını ve başlangıç boylamını bulmuştur.

Harezmi bilim insanı mıdır?

Harezmi sıfır rakamını (0) ve x bilinmeyenini kullandığı bilinen ilk kişidir. Hârizmî (Farsça: الخوارزمي) ya da tam adıyla Ebû Ca'fer Muhammed bin Mûsâ el-Hârizmî, (d. 780, Harezm - ö. 850, Bağdat), Matematik, gökbilim, coğrafya ve algoritma alanlarında çalışmış Fars bilim insanı.

Harezmi kimdir islam ansiklopedisi?

Hârizmî (Farsça: الخوارزمي) ya da tam adıyla Ebû Ca'fer Muhammed bin Mûsâ el-Hârizmî, (d. 780, Harezm - ö. 850, Bağdat), Matematik, gökbilim, coğrafya ve algoritma alanlarında çalışmış Fars bilim insanı. Hârizmî 780 yılında Harezm bölgesinin Hive şehrinde dünyaya gelmiştir.

Harezmi Kimdir 7 sınıf?

Harezmi Türk İslam Bilginleri arasında en önemli bilgilerden biri olarak karşımıza çıkar. 780 yılında doğup 850 yılında vefat ettiği tahmin edilen Harezmi; Harezm bölgesinin küçük bir şehrinde dünyaya gelmiştir. Matematik alanında çalışmaları bulunan Harezmi cebirin temelini oluşturmuştur.

Harezmi hangi padişah döneminde yaşadı?

Abbasi döneminde yaşamış büyük İslam bilgini olan El Harezmi, cebir ve algoritmayı keşfeden, sıfır rakamını ilk olarak açıklayan, insanlık tarihinin en önemli matematikçilerinden birisidir.

Harezminin önemli başarıları nelerdir?

Harezmi Eserleri ve Hayatı
 • Cebir ve Mukâbele Hesabı Üzerine Özet Kitap (Kitâb el-Muhtasar fî Hisâb el-Cebr ve'l Mukâbele)
 • Hint Hesabı Üzerine (Kitâb el-Hisâb el-Hindî)
 • Yer'in Biçimi Üzerine (Kitâbu Suret el-Ard)
 • Sindhind Zîci (Zîc el-Sindhind)
 • Usturlap Yapımı Üzerine (Kitâb al-Amal bil-Usturlâb)
Daha fazla öğe...

Harezmi İslam alimi mi?

Abbasi döneminde yaşamış büyük İslam bilgini olan El Harezmi, cebir ve algoritmayı keşfeden, sıfır rakamını ilk olarak açıklayan, insanlık tarihinin en önemli matematikçilerinden birisidir. Harezmi'nin neredeyse tüm kitapları Latinceye tercüme edilip batı ülkelerinde kullanılmıştır.

Harezmi'nin eserleri nedir?

Harezmi 'nin matematik alanındaki en önemli yapıtları Kitab-ül Muhtasar fi Hesab ül Cebr vel Mukabele , Kitâbü'l-Muhtasar fi'l Hisâbü'l Hindî ve El-Mesûhat'dır. Harezmi ilk başta birinci dereceden denklemleri kısmi olarak çözümleyebiliyordu. Ancak ikinci dereceden denklemlerin kök bulmada kesin bir çözüm yolu yoktu.