Seçim günü yasakları nelerdir?

İçindekiler:

 1. Seçim günü yasakları nelerdir?
 2. Seçim propagandaları ne zaman başlar?
 3. Cumhurbaşkanlığı seçim tutanaklarını kim kabul eder?
 4. YSK Başkanının görev süresi kaç yıldır?
 5. Seçim süreci ne zaman başlar?
 6. Seçimlerin yenilenmesi kararı nasıl alınır?
 7. Milletvekili seçim tutanaklarını kim kabul eder?
 8. YSK Başkanı Kim 2020?
 9. Seçimlerin yenilenmesi kararı kaç gün?
 10. Aşağıdakilerden hangisi Cumhurbaşkanlığı seçim tutanaklarını kabul etme görevini yerine getirir?
 11. Seçim kurulu başkanı kim?

Seçim günü yasakları nelerdir?

Bu nedenle; 298 sayılı Kanunun 79. maddesinde; “Oy verme günü, her ne suretle olursa olsun, ispirtolu içki satılması, içkili yerlerle umumi mahallerde her çeşit ispirtolu içki satılması, verilmesi, içilmesi yasaktır. Oy verme günü, bütün umumi eğlence yerleri oy verme süresince kapalı kalır.

Seçim propagandaları ne zaman başlar?

Mahalli idareler seçimlerinin başlangıç tarihi Salı, seçim propagandası serbestliğinin başlangıç tarihi ise Perşembe günüdür.

Cumhurbaşkanlığı seçim tutanaklarını kim kabul eder?

Seçimlerin başlamasından bitimine kadar, seçimin düzen içinde yönetimi ve dürüstlüğü ile ilgili bütün işlemleri yapma ve yaptırma, seçim süresince ve seçimden sonra seçim konularıyla ilgili bütün yolsuzlukları, şikayet ve itirazları inceleme ve kesin karara bağlama ve Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin seçim ...

YSK Başkanının görev süresi kaç yıldır?

Üyelerin altısı Yargıtay, beşi Danıştay genel kurullarınca kendi üyeleri arasından üye tam sayılarının salt çoğunluğunun gizli oyu ile seçilir. Bu üyeler salt çoğunluk ve gizli oyla aralarından bir başkan ve bir başkanvekili seçerler. Yüksek Seçim Kurulu üyelerinin görev süresi altı yıldır.

Seçim süreci ne zaman başlar?

(3) Cumhurbaşkanı ve Türkiye Büyük Millet Meclisinin görev sürelerinin dolmasından önceki son Pazar günü oy verme günüdür. Görev süresi, birlikte yapılan bir önceki seçim tarihi esas alınarak belirlenir. Oy verme gününden geriye doğru hesaplanacak altmış günlük sürenin ilk günü seçimin başlangıç tarihidir.

Seçimlerin yenilenmesi kararı nasıl alınır?

(4) Seçimlerin yenilenmesine karar verilmesi hâlinde bu karar kırksekiz saat içinde Resmî Gazete'de yayımlanarak ilân olunur. Bu kararın verildiği günden sonra gelen altmışıncı günü takip eden ilk Pazar günü Cumhurbaşkanı ile Türkiye Büyük Millet Meclisi genel seçimi birlikte yapılır.

Milletvekili seçim tutanaklarını kim kabul eder?

b) Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin seçim tutanaklarını kabul etmek. c) Cumhurbaşkanı seçimi tutanaklarını kabul etmek ve seçilen Cumhurbaşkanı adına seçildiğine dair tutanak düzenlemek. ç) Seçmen kütüğünün oluşturulması, güncellenmesi, yönetilmesi ve denetimine ilişkin usul ve esasları belirlemek.

YSK Başkanı Kim 2020?

Yüksek Seçim Kurulu (Türkiye) başkanları listesi
YSK BaşkanıGörev Bitişi
13.Muammer Aydın
14.Ali Em
15.Sadi Güven
16.Muharrem Akkayagörevde
12 satır daha

Seçimlerin yenilenmesi kararı kaç gün?

Görev süresi, birlikte yapılan bir önceki seçim tarihi esas alınarak belirlenir. Oy verme gününden geriye doğru hesaplanacak altmış günlük sürenin ilk günü seçimin başlangıç tarihidir. (4) Seçimlerin yenilenmesine karar verilmesi hâlinde bu karar kırksekiz saat içinde Resmî Gazete'de yayımlanarak ilân olunur.

Aşağıdakilerden hangisi Cumhurbaşkanlığı seçim tutanaklarını kabul etme görevini yerine getirir?

b) Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin seçim tutanaklarını kabul etmek. c) Cumhurbaşkanı seçimi tutanaklarını kabul etmek ve seçilen Cumhurbaşkanı adına seçildiğine dair tutanak düzenlemek.

Seçim kurulu başkanı kim?

Sadi Güven Yüksek Seçim Kurulu/Başkanlar