Telaşla ne demek?

İçindekiler:

 1. Telaşla ne demek?
 2. Telaş ne demek ve cümle?
 3. Salına salına gezmek ne demek?
 4. Kılavuz ne anlama gelir?
 5. Telaş etmek ne demek?
 6. Çözüm ne demek TDK?
 7. Kılavuz rehberi ne demek?
 8. Kılavuz yıldız ne demek?
 9. Kılavuz kelimesinin eş anlamı nedir?
 10. Kıymetli sözcüğünün eş anlamlısı nedir?
 11. Onarım kelimesinin eş anlamı nedir?
 12. Eş anlamlı kelime nedir ve örnekleri?
 13. Eş anlamlı kelimesinin eş anlamlısı nedir?
 14. Eş sesli sözcükler ne demek?
 15. Eş sesli kelime nedir örneklerle açıklayınız?
 16. Eş sesli sözcükler hangileri?
 17. Sesteş nedir ve örnekleri?
 18. Sesteşlik özelliği ne demek?
 19. Sesteş kelimeler nasıl olur?
 20. Bir Sestes mi?
 21. Ağız eş sesli mi?
 22. Adet eş sesli mi?
 23. Alay eş sesli midir?

Telaşla ne demek?

Kaygı, tasa, sıkıntı, endişe: “Ben geçerken onun telaşı, sizi dürtmesi gözümden kaçmadı.” -H. E.

Telaş ne demek ve cümle?

Telaş,bir konu veya düşünce üzerine kaygı,sıkıntı veya endişe duymaktır. Örnek Cümleler: Ahmet servisi kaçırınca telaş etmeye başladı. Çocuğunu yaralı gören anne, telaş içerisinde bağırıyordu.

Salına salına gezmek ne demek?

deyiminin anlamı, açıklaması ve örnek cümleleri: Yürürken bir sağa bir sola hafifçe eğilerek.

Kılavuz ne anlama gelir?

KILAVUZ NE DEMEK: 1- Yol gösteren, tarihî ve turistik yerleri gezerken bilgi aktaran kimse, rehber. 2- Herhangi bir alanda ve konuda bilgi veren, yol yöntem gösteren kitap vb.

Telaş etmek ne demek?

Sıkıntı duyarak acele etmek, endişelenmek, telaşlanmak. Nazım Paşa böyle bir içtimadan ne kadar telaş etse haklı idi. Bustle.

Çözüm ne demek TDK?

a. 1. Bir sorunun çözülmesinden alınan sonuç, hal: “Ayrıca olasılıkları azaltmak da, bir anlamda çözüme yaklaşmak demektir.” -A.

Kılavuz rehberi ne demek?

Budunbilimsel alan araştırmalarında araştırıcıya yardım eden, yol gösteren, araştırıcıyla araştırılan bölge insanları arasında aracılık yapan kişi. Yol gösteren, rehber.

Kılavuz yıldız ne demek?

kılavuz yıldız ne demek? Bulunması güç sönük bir yıldızın yöresinde seçilen parlak bir yıldız. Önce parlak yıldız bulunur; sonra onun yardımıyle sönük yıldıza gidilir. Guide star.

Kılavuz kelimesinin eş anlamı nedir?

Kılavuz sözcüğüne ait eş anlamlı kelimeler çeviklik, rehber, yatkınlık, yeti ve yordam sözcükleridir. Bu kelimeler birbiri yerine kullanılabilir.

Kıymetli sözcüğünün eş anlamlısı nedir?

Sıfat olan 'kıymetli' sözcüğünün eş anlamlısı 'değerli'dir. Örnek cümleler: > Bu haftaki mücevher sergisinde son derece değerli takılar yer alacakmış.

Onarım kelimesinin eş anlamı nedir?

Onarım sözcüğünün 2 adet es anlami karşılığı bulunmaktadır. Onarım ile aynı anlama gelen eş anlamlı kelimeler aşağıdaki gibidir; Onarım sözcüğüne ait eş anlamlı kelimeler tamir ve tamirat sözcükleridir.

Eş anlamlı kelime nedir ve örnekleri?

Anlamdaş kelimelerin birisi genelde yabancı kökenlidir. ... Örnekler: kıymet-değer, cevap-yanıt, sene-yıl, medeniyet-uygarlık, imkân-olanak, acele-ivedi, zelzele-deprem, yoksul-fakir, misafir-konuk, sınav-imtihan, yöntem-metot, mesele-sorun, fiil-eylem, kelime-sözcük, vasıta-araç...

Eş anlamlı kelimesinin eş anlamlısı nedir?

Dilbilimcilere göre, anlam kelimesi , 'bir ses topluluğu olması dışında, belli bir anlam yüklenmiş kelimeler topluluğu' demektir. TDK' ya göre, anlam kelimesinin eş anlamlıları şu şekilde sıralanmıştır; mana, meal, mazmun.

Eş sesli sözcükler ne demek?

Eş sesli kelimeler yazılış ve okunuş bakımından aynı olan kelimelerdir. Fakat anlamları birbirinden farklıdır. Bu kelimelere eş sesli veya sesteş kelime denir. Kısaca eş sesli kelimeler bir kelimenin birden fazla anlam barındırmasıdır.

Eş sesli kelime nedir örneklerle açıklayınız?

Eş Sesli Kelimeler (Sesteş) ... Yani ses kalıbı aynı olan bu sözcüklerin karşıladıkları kavramlar tamamen farklıdır. Örneğin bir sayı olan “yüz” ile “başın ön bölümü” ve suda “yüz” anlamındaki yüz; çaygillerden bir içecek olan “çay” ile ırmaktan büyük akarsu vb.

Eş sesli sözcükler hangileri?

Ancak anlam açısından farklılık gösterirler. Eş sesli kelimeler: Aç, alay, bin, ay, atlet, at, bel, boğaz, çay, cilt, bağ, diz, dil, dolu, ekmek, hayır, güç, koca, kazan, koy, ekmek, iç, in, pazar, ocak, soluk, satır, sağ, yaz, yat, yaş, yar, yüz, sıra.

Sesteş nedir ve örnekleri?

Türkçede kullanılan; taş, at, kurt, geç, saz, yol, serin, yağ, in, dal, gül, uç, dik, iç, an, kız, yağ, kaz, dolu, çay, kara, yaş, kaç, kan, bağ, kazan, asma, al, güldür, yan, var, yazma, koru, sık, bin, kat, ay, öğüt, sal, yaz, yüz, dil vb. pek çok sözcük eş seslilere örnek olarak gösterilebilir.

Sesteşlik özelliği ne demek?

Sesteş kelime anlamı itibari ile eş sesli demektir. Yazılışları aynı, anlamları farklı kelimeler olarak açıklanabilir. Kelimelerin sesteş olabilmesi için sözcüğün her iki anlamının da temel anlamı olması önemlidir. Kelimelerin biri mecaz, diğeri gerçek anlamı ile kullanıldığında sesteş olarak kabul edilmeyecektir.

Sesteş kelimeler nasıl olur?

Okunuşları ve yazılışları aynı olan ancak anlam bakımından birbirinden farklı kelimeler sesteş olarak bilinmektedir. Aynı zamanda eş sesli kelimeler biçiminde ifade edilir. Cümle içerisinde çok sık kullanılan bu kelimeler, bambaşka anlamlar üzerinden değişik durumları ifade etmek için değerlendirilir.

Bir Sestes mi?

Bu kelimelere sesteş de denir. Böyle kelimeler vokal ve ses olarak birebir aynı görünürler. Kısacası ses biçiminden aynı olan fakat anlam açısından birbiri ile hiç alakası olmayan kelimelerin ayrımını yapmak için eş anlamlı kelimeler kullanılır. ... Sorunuza bakalım; BİR kelimesi kesinlikle EŞ SESLİDİR.

Ağız eş sesli mi?

Cevap : Yazılışları ve okunuşları aynı, anlamları farklı olan kelimelere eş sesli (sesteş) kelimeler denir. Buna göre ağız kelimesinin sesteşi: Konuşma, yeme organı

Adet eş sesli mi?

Yazılışı ve okunuşu aynı olduğu hâlde anlamları farklı olan kelimelerdir. Bunlar yalın hâlde olabildikleri gibi ek almış hâlde de olabilirler. ... Uyarı 1 : “hala” ve “hâlâ”, “kar” ve “kâr”, “adet” ve “âdet” kelimeleri eş sesli değildir. Okunuşları ve anlamları farklıdır.

Alay eş sesli midir?

Doğrulanmış Cevap. Cevap: Cevabımızı öğrenelim : Alay eş sesli bir kelimedir.