adplus-dvertising

Türkü adları nelerdir?

İçindekiler:

 1. Türkü adları nelerdir?
 2. Türkü Nedir bir örnek?
 3. Yöresel türküler nelerdir?
 4. Aşk türküleri nelerdir?
 5. Türkü aruzla yazılır mı?
 6. Türkü Nedir Kısaca Bilgi?
 7. Hangi türkünün hikayesi vardır?
 8. Türkü nedir 4 sınıf?
 9. Türkü nedir 9 sınıf?
 10. Halk edebiyatında türkü nedir?
 11. Türkü Nedir ve Tarihçesi?
 12. Yöresel müziklerinin nelerdir?
 13. Yöresel müzikler nelerdir isimleri?

Türkü adları nelerdir?

 • Adana - Yenice Yolları Bükülür Gider / Adana Köprü Başı
 • Aydın - Kır Atına Bineyim Yar Yoluna Gideyim / İnce Mehmet.
 • Ankara - Karpuz Kestim Yiyen Yok / Başına Bağlamış Karalı Yazma.
 • Bursa - Oğlan Oğlan Kalk Gidelim.
 • Denizli - Cemilem / Yavaş Yavaş Esen Seher Yeli Mi.
Daha fazla öğe...•BE

Türkü Nedir bir örnek?

Genellikle bağlama ile söylenen ve hece vezniyle yazılan şiirlere türkü denir. Türkülerde ayrılık, özlem, aşk gibi kişisel duyguların yanı sıra kahramanlık, yiğitlik, göç ve ölüm gibi toplumsal konular da işlenir. ... Zeybek türküleri, aynı zamanda epik şiir türüne örnek olarak gösterilebilir.

Yöresel türküler nelerdir?

Yöresel Türkülerimiz
 • Merdo. Aşık Mahzuni Şerif. Sana Bir Gün Olsun Gülmedi Hayat. ...
 • Gelme Demedim Mi Merdo. Dönme Demedim Mi Merdo. Vururlar Seni Merdo. ...
 • Medet Sevdigim. Muhlis Akarsu. ...
 • Nedendir. Musa Eroğlu. ...
 • Neler Ettin. Feyzullah Çınar. ...
 • Nem Kaldı Aşık Mahzuni Şerif. ...
 • Oğul. Erdal Erzincan. ...
 • Oy Göresim Geldi Sevdigim Seni. Aşık Mahzuni Şerif.
Daha fazla öğe...

Aşk türküleri nelerdir?

Ne Varsa Bizim Topraklarımızda Var: Ezgisi ve Sözleriyle Aşkı En Güzel Anlatan 16 Türkü
 • Cem Adrian - Sarı Gelin. ...
 • Musa Eroğlu - Mihriban. ...
 • Neşet Ertaş - Yaraladı Bu Aşk Beni. ...
 • Selda Bağcan - Dön Gel Birtanem. ...
 • Aşık Veysel - Güzelliğin On Par'etmez. ...
 • Cengiz Özkan - Gel Gönül Gidelim Aşk Ellerine.
Daha fazla öğe...•BE

Türkü aruzla yazılır mı?

Türkü terimi ilk defa XV. yüzyılda Doğu Türkistan'da aruz vezniyle yazılmış ve özel bir ezgi ile söylenmiş ürünler için kullanılmıştır.

Türkü Nedir Kısaca Bilgi?

Türkü, kendine özgü ve belirli bir ezgi ile söylenen, hece ölçüsüyle yazılan ve zamanla anonimleşen bir nazım biçimidir. Türküler ana dörtlüklerle, onu izleyen nakaratlardan oluşur.

Hangi türkünün hikayesi vardır?

Hikâyesi Olan Türküler” 12 unutulmaz türkü ilk kez hikâyeleriyle birlikte tek albümde
 • Yarim İstanbul'u mesken mi tuttun. ...
 • Yüksek yüksek tepelere ev kurmasınlar. ...
 • Hekimoğlu. ...
 • Güvercin Uçuverdi (Misket)
BE

Türkü nedir 4 sınıf?

Türkü, kendine özgü ve belirli bir ezgi ile söylenen, hece ölçüsüyle yazılan ve zamanla anonimleşen bir nazım biçimidir. Türküler ana dörtlüklerle, onu izleyen nakaratlardan oluşur. Türkülerdeki dörtlüklere (üçlük veya ikilik de olabilir) "bent" adı verilir. ... Türküler hece ölçüsünün her kalıbıyla söylenir.

Türkü nedir 9 sınıf?

Türlü ezgilerle söylenen anonim halk şiiri nazım biçimidir. Söyleyeni belli olan türküler de vardır. ... Türkünün asıl sözlerinin yer aldığı bölümlere bend adı verilir. Her bendden sonra gelip bu bendleri birbirine bağlayan bölümlere bağlama veya kavuştak adı verilir.

Halk edebiyatında türkü nedir?

Türkü, Türk halk edebiyatı nazım şekli ve türüdür. Ezgisi yönüyle diğer halk şiiri türlerinden ayrılır. ... Türküler genellikle hece vezninin 7, 8 ve 11'li kalıplarıyla kıtalar halinde söylenir. Her kıta türkünün asıl sözlerinin bulunduğu bend ile nakarattan meydana gelir.

Türkü Nedir ve Tarihçesi?

Bu söz halk arasında ağızdan ağıra değişerek “Türkü” olarak değişmiştir. İlk defa 15.yy'da Doğu Türkistan'da aruz ölçüsüyle yazılmış ve özel ezgiyle söylenmiştir. Hece ölçüsüyle yazılan ilk türkü ise 16.yy'da Anadolu'da oluşturulmuştur. Türkü kelimesi çeşitli Türk boylarında farklı şekillerde kullanılmaktadır.

Yöresel müziklerinin nelerdir?

Türk Halk Müziği Çalgıları
 • Kaval.
 • Zurna.
 • Ney.
 • Çifte.
 • Tulum.
 • Sipsi.
 • Çığırtma.

Yöresel müzikler nelerdir isimleri?

Anadolu'da Söylenen Halk Müziği Türleri
 • Ağıt-Yakım-Sagu.
 • Atışma.
 • Azeri Havası- Mahnı
 • Barak.
 • Bozlak.
 • Boğaz Havası: Kadınlarca gırtlaktan söylenir. Ezgi.
 • Destan.
 • Deyiş
Daha fazla öğe...