Deplase ne anlama gelir?

İçindekiler:

 1. Deplase ne anlama gelir?
 2. Inşaat deplase nedir?
 3. Deplase hangi dilde?
 4. Futbolda deplase ne demek?
 5. Rind meşrep ne demek?
 6. Inkıta ne demek kısaca?
 7. Deplase Olmak Nedir tıp?
 8. Deplase tıp ne demek?
 9. Non deplase kırık ne demek?
 10. Rind ne anlama gelir?
 11. Rind insan ne demek?
 12. Inkita ne demek hadis?
 13. Münkati ne demek?
 14. Fiksasyon nedir ne demek?
 15. Kortikal nedir ne demek?
 16. Lineer fraktür hattı ne demek?
 17. Dislokasyon nedir Tıpta?
 18. Deplase kırık ne demek?
 19. Kırık iyileşmesi ne kadar sürer?

Deplase ne anlama gelir?

sf. (l ince okunur) “Yerini değiştirmek” anlamındaki deplase etmek , “yeri değişmek.” anlamındaki deplase olmak birleşik fiillerinde geçen bir söz. deplase, 7 karakter ile yazılır.

Inşaat deplase nedir?

Deplase kelimesinin Türkçe karşılığı yer değiştirmedir. Yani bir enerji hattı, yol hattı gibi önemli hatlarının yeniden yönlendirilmesi ya da yerinin değiştirilmesi gerekiyorsa deplase işlemi gerçekleştirilmektedir.

Deplase hangi dilde?

Fransızca déplacer "yer değiştirmek, başka yere gitmek veya götürmek" fiilinden alıntıdır. Fransızca fiil Fransızca placer "yerleştirmek" fiilinden de+ önekiyle türetilmiştir. plase maddesine bakınız.

Futbolda deplase ne demek?

Deplase kelimesi tarihte bilinen ilk kez deplase olmak "yer değiştirmek" c (1935) : vücut çalımı ve iyi deplâse olmak bakımından bize faik noktaları vardeplasman "(futbolda) maç için başka şehre gitme" [ c (1937) : Şehir deplasmanına iştirak etmeyen kulüb 150 lira para cezası verir ] eserinde yer almıştır.

Rind meşrep ne demek?

(ﺭﻧﺪ ﻣﺸﺮﺏ) sıf. ve i. (Fars. rind ve Ar. meşreb ile rind-meşreb) Rint yaratılışlı, rint tabiatlı (kimse): Bu eserde bir de Konyalı Kemterî'nin ismi geçiyor, Kemterî'nin mutaassıp olmadığını, bilakis rintmeşrep olduğunu, latîfeyi sevdiğini, işitilmedik garip hikâyeler, nükteler söylediğini öğreniyoruz (Selim N. Gerçek).

Inkıta ne demek kısaca?

Bir düziye devam etmeyip kesilme, araya bir engel girip devam etmeme, kesinti. 2. Tükenme, kesilme, son bulma. ѻ İnkıtâa uğramak: Arkası gelmemek, kesilmek.

Deplase Olmak Nedir tıp?

Tıp alanında kullanılan terimlerden biri de deplasedir. Deplase kelimesi deplase etmek olarak da kullanılabiliyor. Deplase etmek, aslında herhangi bir şeyin yer değiştirildiğini ifade ediyor. Organları deplase etmek sözleri, aslında organların yer değiştirildiğini anlatıyor.

Deplase tıp ne demek?

Deplase, tıp alanında yer değiştirme anlamında kullanılan bir terimdir.

Non deplase kırık ne demek?

Ayrılmamış (Nondeplase) kırık: Kemik dokusunun bütünlüğü bozulmuş, ancak kırık uçları birbirinden ayrılmamıştır.

Rind ne anlama gelir?

(ﺭﻧﺪ) i. (Fars. rind) Görünüşe ve dünya işlerine kıymet vermeyen, kurallardan uzak, bütün varlığı kendi iç dünyâsına göre değerlendiren, gönül gözüyle gören, hoş görülü, kalender, içkiye düşkün ve derbeder görünüşünün aksine ârif, hakîm, gönül ehli kimse: Bilme cihan umûrunu rind-i cihân isen (Şeyh Gālib'den).

Rind insan ne demek?

Rind, geçmiş İslam toplumlarında her tabaka arasında ortaya çıkabilen ve hakim tavırlardan farklı kendine özgü bir yaklaşım sahibi olan, antik dönemin kinik filozoflarına benzer özelliklerle ön plana çıkan insan tipi.

Inkita ne demek hadis?

Batıni inkıta: Hadis senedinin muttasıl ve sağlam olmasına rağmen, çeşitli mülahazalarla o hadisin gizli bir ilietle muallal olduğunu kabulle o hadisle ihticacdan yüz çevirme demektir.

Münkati ne demek?

münkatı' (Kat'. dan) İnkıta eden, kesilmiş, kesilen. Aralıklı ve son bulan. Arada bağ kalmıyan, ayrılmış.

Fiksasyon nedir ne demek?

Fiksasyon; tespit, sabitleme, ne olduğunu anlama gibi durumlarda yapılan bir yöntemdir. Bu yöntem ile hastalıklı dokunun incelemesi yapılır. Fiksasyon genel itibariyle bu manaya gelmektedir.

Kortikal nedir ne demek?

Korteks teriminin tıp dilindeki anlamı ise beyin kabuğu demektir. Beyni koruma görevi üstlenmiş durumda olan dış katmana korteks adı verilir.

Lineer fraktür hattı ne demek?

Lineer Kırıklar: Kafa kemiklerinde travmaya bağlı olarak gelişen çatlaklardır. Direkt röntgen ve Beyin Tomografisi ile teşhis edilirler. Tek başlarına tedavi gerektirmezler. Hastanın hastaneye yatırılıp beyin kanaması veya havale geçirme riskine karşı bir gece takibi gerekir.

Dislokasyon nedir Tıpta?

Bir organın ya da organın bir bölümünün bulunması gereken yerin dışında olmasıyla ortaya çıkan bütün patolojik koşulları belirten terim.

Deplase kırık ne demek?

Ayrılmış (Deplase) kırık: Kemik uçlarının birbirinden ayrıldığı kırıktır. Ekstremitede şekil bozukluğuna neden olduğundan değişik şekillerde görülebilir.

Kırık iyileşmesi ne kadar sürer?

Çocuklarda kemikler farklı sürede ve farklı şekilde kaynar. Hızlı kaynama süresi çocukluk döneminde oluşur. Örneğin bir çocukta el bileği kırıldığında kaynama süresi 3 ya da 4 haftadır. Yetişkin bir bireyde ise bu süre 6 haftaya çıkmaktadır.