Tecahülüarif ne demek örnek?

İçindekiler:

 1. Tecahülüarif ne demek örnek?
 2. Tecahülüarif nedir 9 sınıf?
 3. Tecahülüarif nedir kısaca?
 4. Tecahuluarif ne?
 5. Nida nedir ve örnekler?
 6. Istihare nedir edebiyat?
 7. Tevriye ne demek edebiyat?
 8. Tecahül ü arifane ne demek?
 9. Istifham nedir örnekler?
 10. Eğretileme nedir örnek?
 11. Tevriye nedir ve örneği?
 12. Tevriye ne demek örnekler?

Tecahülüarif ne demek örnek?

Açıklama: Şair, "Sular mı yandı neden tunca benziyor mermer?" dizesiyle aslında çok iyi bildiği bir gerçeği bilmezlikten gelmektedir. Şair, suların yanmayacağını çok iyi bilmektedir. Bunu bilmiyormuş gibi davranmıştır. Böylece tecahülüarif (bilmezlikten gelme) sanatı ortaya çıkmıştır.

Tecahülüarif nedir 9 sınıf?

Tecahülü Ârif (Bilmezlikten Gelme): Bir anlam inceliği yaratmak ya da nükte yapmak için, şairin, çok iyi bildiği bir şeyi bilmiyor görünerek söz söylemesine tecâhül-i ârif denir.

Tecahülüarif nedir kısaca?

Tecahül-ü arif, şiirde bir hususun bilinmiyormuş gibi ifade edilmesidir. Özel bir amaçtan ötürü bir şeyi bilmezden gelmek ya da görmemek kuvvetli bir anlatım oluşturabilmektedir.

Tecahuluarif ne?

[1] (edebiyat) Bir anlam inceliği yaratmak için bildiği şeyi bilmez görünme sanatı. [2] (edebiyat) Bir Bir edebî yöntem olarak bilen bir kişinin (ârif) bir konuda câhilmiş gibi görünmesi (tecâhül).

Nida nedir ve örnekler?

Nida (Seslenme) Söz Sanatı Şiddetli duyguları,heyecanları coşkun bir seslenişle anlatmadır. Daha çok ay,ey,hay,ah ünlemleriyle yapılır. *Ey mavi göklerin beyaz ve kızıl süsü! *Ey benim sarı tamburam!

Istihare nedir edebiyat?

İstiare (Eğretileme): Temel öğelerden (benzeyen, kendisine benzetilen) sadece biri söylenerek yapılan benzetmeye istiare denir. İstiare, bir sözün benzetme amacıyla, başka bir söz yerine kullanılması olarak da tanımlanabilir.

Tevriye ne demek edebiyat?

Tevriye, anlamla ilgili edebî sanatlardan biri. Sesteş bir kelimenin bir dizede, beyitte, dörtlükte iki gerçek anlama gelecek biçimde kullanılmasına ve bir sözcüğün yakın anlamını söyleyip uzak anlamını kastetmeye tevriye sanatı denir.

Tecahül ü arifane ne demek?

Tecahül-i arif (Osmanlıca: تجاهل العارف), şiir ve nesirde bilinen bir hususun bir nükteye bağlı olarak bilinmiyormuş gibi ifade edilmesidir. Bilineni bilmez görünmek özel bir amaçla ve nükteli şekilde gerçekleştirilir. Bunun için sanatkâr muhatabına cevabını bildiği sorular sorar.

Istifham nedir örnekler?

İstifham (Soru Sorma) Söz Sanatı İstifham (Soru Sorma): Sözü, cevap beklemeksizin anlamı güçlendirmek için soru soruyormuş gibi kullanma sanatıdır. Örnekler: * "Hani o, bırakıp giderken seni / Bu öksüz tavrını takmayacaktın? ... Ancak bu sorular cevap gerektirmemektedir.

Eğretileme nedir örnek?

İstiare (Eğretileme): Temel öğelerden (benzeyen, kendisine benzetilen) sadece biri söylenerek yapılan benzetmeye istiare denir. ... Teşbih sanatının iki temel unsurundan birini kullanarak yapılan söz sanatına istiare denir. Şu halde istiare, benzerliğe dayalı bir söz sanatıdır. "Yuvayı yapan dişi kuştur."

Tevriye nedir ve örneği?

Tevriye, anlamla ilgili edebî sanatlardan biri. Sesteş bir kelimenin bir dizede, beyitte, dörtlükte iki gerçek anlama gelecek biçimde kullanılmasına ve bir sözcüğün yakın anlamını söyleyip uzak anlamını kastetmeye tevriye sanatı denir. Örtmek, meramı gizlemek demektir.

Tevriye ne demek örnekler?

tâhir, söylenen anlamı "temiz" demektir; amaçlanan anlamı ise Tâhir Efendi'dir. "rüzgâr" sözcüğü hem yel hem de zaman anlamıyla tevriyeli kullanılmıştır. Bir nim tebessümle o afet gülüverdi. Burada "rüzgâr" hem gerçek anlamında hem de zaman anlamında kullanılmıştır.