58 16 kanunu nedir?

İçindekiler:

 1. 58 16 kanunu nedir?
 2. Atatürk hangi kanunla korunuyor?
 3. 5916 sayılı kanun nedir?
 4. Atatürk'e hakaret edenler nereye şikayet edilir?
 5. 5816 kanun maddesi nedir?
 6. Milli Koruma Kanunu ne zaman çıkarıldı?
 7. 5816 sayılı kanun içeriği nedir?
 8. Hakaret edeni nereye şikayet edilir?
 9. Küfür eden nereye şikayet edilir?
 10. 6284 madde nedir?
 11. Atatürk ay gün yıl olarak ne zaman öldü?
 12. Atatürk'ün öldüğü gün hangisi?
 13. Milli Koruma Kanunu ne zaman ve hangi amaçlarla çıkarılmıştır?

58 16 kanunu nedir?

Atatürk'ü temsil eden heykel, büst ve abideleri veyahut Atatürk'ün kabrini tahrip eden, kıran, bozan veya kirleten kimseye bir yıldan beş yıla kadar ağır hapis cezası verilir.

Atatürk hangi kanunla korunuyor?

Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanun veya 5816 sayılı kanun, kamuoyunda anıldığı şekliyle Atatürk'ü Koruma Kanunu, 25 Temmuz 1951'de kabul edilmiş Türkiye Cumhuriyeti kanunudur. Konusu, ülkenin kurucusu ve ilk cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk'e karşı işlenecek suçlardır.

5916 sayılı kanun nedir?

MADDE 1 – (1) Bu Kanunun amacı; Başbakanlığa bağlı Avrupa Birliği Genel Sekreterliğinin kuruluş ve teşkilatı ile görev ve yetkilerini düzenlemektir. (2) Başbakan, Genel Sekreterlik ile ilgili yetkilerini bir bakan aracılığı ile kullanabilir.

Atatürk'e hakaret edenler nereye şikayet edilir?

5816 sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanunda yer alan suçlar kapsamında olan içerikler ile karşılaşılması durumunda aşağıda yer alan ihbar hatları vasıtasıyla bu internet adresleri bildirilebileceği gibi, en yakın kolluk birimine ya da savcılığa da durum yazılı veya sözlü olarak ihbar edilebilir.

5816 kanun maddesi nedir?

Madde Sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanunun l'inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: "Mustafa Kemal Atatürk'ün hatırasına, manevi kişiliğine alenen hakaret eden veya söven kimse beş yıldan on yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

Milli Koruma Kanunu ne zaman çıkarıldı?

Millî Koruma Kanunu, dönemin ekonomisi sebebiyle Ocak 1940'ta Cumhuriyet Halk Partisi iktidarının çıkarttığı ve hükûmete olağanüstü hâllerde fiyatları saptamada, ürünlere el koymada, hatta zorunlu çalışma yükümlülüğü getirmede birtakım yetkiler veren kanun.

5816 sayılı kanun içeriği nedir?

Madde Sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanunun l'inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: "Mustafa Kemal Atatürk'ün hatırasına, manevi kişiliğine alenen hakaret eden veya söven kimse beş yıldan on yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

Hakaret edeni nereye şikayet edilir?

Öncelikle hakaret suçu takibi şikayete bağlı bir suçtur. Kişi ve eylem belirlendikten sonra 6 ay içinde şikayet edilmelidir. Şikayet karakol veya savcılığa bizzat gidilerek sözlü olarak yapılabileceği gibi dilekçe ile de yapılabilir.

Küfür eden nereye şikayet edilir?

Bu suç kamu görevlisine hakaret suçu hariç şikayete bağlı bir suç olup, fiilin gerçekleşmesinden itibaren 6 ay içerisinde mağdurca şikayetin gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Suçun mağduru olan kişiler doğrudan ya da avukatları aracılığıyla Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunabilirler.

6284 madde nedir?

6284 sayılı kanunda şiddet, “Kişiye, fiziksel, cinsel, psikolojik veya ekonomik açıdan zarar veren, fiziksel, cinsel, psikolojik, sözlü veya ekonomik her türlü tutum ve davranış” olarak tanımlanmıştır. Önleyici ve koruyucu tedbirlerin dahil edilmesi ve zorlama hapsinin getirilmesi açısından önemlidir.

Atatürk ay gün yıl olarak ne zaman öldü?

9 Kasım günü ve gecesi bu ağır koma devam etti. Atatürk, Perşembe sabahı saat 9'u 5 geçe, İstanbul Dolmabahçe Sarayı'nda öldü.

Atatürk'ün öldüğü gün hangisi?

Mustafa Kemal Atatürk/Ölüm tarihi

Milli Koruma Kanunu ne zaman ve hangi amaçlarla çıkarılmıştır?

Millî Koruma Kanunu, dönemin ekonomisi sebebiyle Ocak 1940'ta Cumhuriyet Halk Partisi iktidarının çıkarttığı ve hükûmete olağanüstü hâllerde fiyatları saptamada, ürünlere el koymada, hatta zorunlu çalışma yükümlülüğü getirmede birtakım yetkiler veren kanun.