Superlative ne zaman kullanılır?

İçindekiler:

 1. Superlative ne zaman kullanılır?
 2. Superlative ne demek örnekler?
 3. Comparative ne demek örnekler?
 4. Comparative nedir nerelerde kullanılır?
 5. Clever Comparative hali nedir?
 6. Cleverer mı yoksa more Clever mı?
 7. Ingilizce karşılaştırma cümleleri nasıl kurulur?
 8. Healthy tek heceli mi?
 9. Healthy more mu alır er mi?
 10. Cheap tek heceli mi?
 11. Clever kaç heceli?
 12. Friendly kaç hecelidir?
 13. Green kaç heceli?
 14. Difficult kaç heceli?
 15. Ailede kaç hece var?
 16. Arı kaç heceli bir kelime?
 17. Oda kaç hece?
 18. Prens kaç Hecelidir TDK?
 19. Okul kaç heceden oluşur?
 20. Okul nasıl heceye ayrılır?
 21. Okuldaki nasıl Hecelenir?
 22. Okul hecelere nasıl ayrılır?
 23. Ağaç nasıl Hecelenir TDK?

Superlative ne zaman kullanılır?

İngilizce En Üstünlük Yapısı (Superlative in English) En üstünlük yapısı sıfatların ve zarfların en üst ya da en alt olduğu durumlarda kullanılır. Hece sayısına göre “-est” son eki ya da “the most” kullanılır.

Superlative ne demek örnekler?

5 Tane Örnek Superlatives Cümle ve Türkçeleri. I am the best student in my whole class. (Tüm sınıftaki en iyi öğrenci benim.) My mother cooks the most delicious chocolate cakes. (Annem en güzel çikolatalı kekleri pişiriyor.) ... (Onlar en kötü türden insanlar.)

Comparative ne demek örnekler?

Compare kelimesi karşılaştırmak anlamına gelir. ... Örnek: Bir çocuğun bir arkadaşına “Benim babam senin babandan daha güçlü.” diye bir cümle kurması, iki çocuğun babalarının güç konusunda mukayese edilmesi anlamına gelir. Böyle bir cümle kurmak için comparative'e ihtiyaç duyulur. My father is stronger than your father.

Comparative nedir nerelerde kullanılır?

Comparative:Bir eşyayı nesneyi iki şehri karşılaştırırken kullanlır. Than eki kullanlır.Than eki kelimeye ''dan'' anlamı katar. Eğer kelime tek heceli ise sonuna ''er'' eki çok heceli ise başına more eki getirilir. Kelimenin sonu y harfi ile bitiyorsa y harfi düşer.Yerine ier eki gelir.

Clever Comparative hali nedir?

Merhaba, Clever kelimesinin comparative hali: "more clever veya cleverer" olarak tanımlanır. Superlative hali: "cleverest veya the most clever" olarak da söylenebilir.

Cleverer mı yoksa more Clever mı?

Cevap. Cevap: Her ikisi ile de kullanılır.

Ingilizce karşılaştırma cümleleri nasıl kurulur?

İngilizce dilinde karşılaştırma cümleleri bir niteliği övmek ya da eleştirmek için kurulabilir....

 1. You are more angry than me. / Sen, benden daha sinirlisin.
 2. Yeşim is more lazy than her brother. / Yeşim, abisinden daha tembel.
 3. This is older than the other / Bu, diğerinden daha eski.

Healthy tek heceli mi?

Doğrulanmış Cevap _ Kural diyor ki tek heceli sıfatlara "er" eklememiz lazım. ... "Healthy" y ile biter, y harfi düşer ve "ier" sıfata ekliyoruz.

Healthy more mu alır er mi?

more healthy olur. Birden fazla hecesi varsa more getilir, eğer yoksa -er,-ier takısı alır.

Cheap tek heceli mi?

Cheap kelimesi ağızdan bir çırpıda çıkan kelimelerdendir. ... *İki veya ikiden fazla heceli kelimelerin önüne more gelir. *Bazı kelimeler ise düzensizdir.Tamamen değişir. Kısaca cheap -cheaper olur.

Clever kaç heceli?

İstisnalar
İki Heceli Sıfatlar'er' ile karşılaştırma formu
clever (zeki)cleverer (daha zeki)
gentle (kibar)gentler (daha kibar)
friendly (arkadaşça)friendlier (daha arkadaşça)
quiet (sessiz)quieter (daha sessiz)

Friendly kaç hecelidir?

"Friendly" tek heceli bir sözcüktür. Sonu "-y" ile biter ve "-y" den önceki harf sessizdir. Bu nedenler sonundaki "-y" düşer ve yerine "-ier" takısı gelir.

Green kaç heceli?

Cevap. 2 heceden oluşur sanırım.

Difficult kaç heceli?

Doğrulanmış Cevap. Difficult kelimesi iki veya daha fazla heceli olduğundan “en fazla” anlamını katmak için başına “most” getirilir.

Ailede kaç hece var?

Aile sözcüğünde kaç hece vardır. Diye sorulmuş. Aile sözcüğünde üç hece vardır.

Arı kaç heceli bir kelime?

Arı kelimesi iki hecelidir.

Oda kaç hece?

o-da dır.

Prens kaç Hecelidir TDK?

Prens kelimesinde tek bir tane sesli harf vardır ve prens kelimesi tek hecelidir.

Okul kaç heceden oluşur?

2 hecelidir. Açıklama: Okul kelimesini 2 heceye ayırırız.

Okul nasıl heceye ayrılır?

Okul kelimesi "İKİ HECELİ" bir sözcüktür. şeklinde hecelerine ayrılır. Türkçe sözcüklerde her ünlü harf bir hecedir.

Okuldaki nasıl Hecelenir?

O-Kul diye hecelenir.

Okul hecelere nasıl ayrılır?

Kelimeler nasıl hecelenir? ⭐Kelimeler konuştuğumuzda nadıl bölüklere ayrılıyor ise:öyle hecelenir. ⭐Her sesli harf için bir hece sayılır. Okulumuz=O-ku-lu-muz diye hecelenir.

Ağaç nasıl Hecelenir TDK?

Türkçe'de bir hecede en az bir ünlü harf bulunması gerekir. Ağaç kelimesinde iki tane ünlü bulunmaktadır. Bu yüzden ağaç kelimesi a ğaç şeklinde hecelenmesi gerekir. ... Heceleri -a -ğaç olur.