adplus-dvertising

Duyarlılık analizi ne demek?

İçindekiler:

 1. Duyarlılık analizi ne demek?
 2. Sınırsız çözüm nedir?
 3. Optimum çözüm ne demek?
 4. Bağlayıcı kısıt nedir?
 5. Dejenere çözüm nedir?
 6. Vam yöntemi nedir?
 7. Toplanabilirlik nedir?
 8. Macar yöntemi nedir?
 9. Atama problemi nedir?
 10. Atlama taşı yöntemi nedir?
 11. Yöneylem Araştırması neden önemli?
 12. Yöneylem araştırması nasıl ortaya çıktı?
 13. Ulaştırma problemlerinin amacı nedir?
 14. Karar değişkeni ne demek?
 15. Bölünebilirlik varsayımı nedir?
 16. Doğrusal programlama nedir nerelerde kullanılır?
 17. Artık değişken nedir?
 18. Simpleks yönteminde pivot ne demek?
 19. Temel değişken ne demek?
 20. Minimizasyon ne demek?
 21. Maksimizasyon nedir kisaca?
 22. Masraf minimizasyonu nedir?
 23. Faktörizasyon ne demek?

Duyarlılık analizi ne demek?

Duyarlılık analizi bir doğrusal programlama problemi çözümünün geçerli olduğu aralıkları belirlemek için yapılır. hatırlarsanız, eğim karşılaştırmalarla, fizibilite bölgesinin köşelerinin her birinin optimal çözüm olması için kâr oranlarının hangi aralıklarda olması gerektiğini bulmuştunuz.

Sınırsız çözüm nedir?

Sınırsız Çözümler Bir doğrusal programlama probleminde amaç fonksiyonu optimize edilirken kısıtlılıklara uyulur. Eğer kısıtlılıklar amacın gerçekleşme derecesini sınırlamıyorsa, bu problemin çözümü sınırsızdır.

Optimum çözüm ne demek?

Optimal Çözüm: Bir DP modelinin karar değişkenlerinin, mevcut kısıtlar altında amaç fonksiyonunun en iyilenmesi (optimum kılınması) sonucunda aldığı değerler “optimal çözüm” olarak adlandırılır. Optimal Değer: Optimal çözüme bağlı olarak amaç fonksiyonun aldığı değer “optimal değer” olarak adlandırılır.

Bağlayıcı kısıt nedir?

Bağlayıcı Kısıtlar, denklemleri optimum çözüm noktasında kesişen kısıtlardır. Bağlayıcı-Olmayan Kısıtlar, denklemleri optimum çözüm noktasından geçmeyen kısıtlardır. İkinci dersinizde yapılmış olan bu tanımlar grafik çözüm yöntemi dahilinde yapılmış tanımlardır.

Dejenere çözüm nedir?

Çözüm işleminde bir veya daha fazla temel değişkenin değeri sıfır olursa, bu durumdaki çözüme dejenerasyon(bozulan) çözüm denir. Dejenerasyon, geçici de olabilir.

Vam yöntemi nedir?

VAM yöntemi, (Vogel's Approximation Method) ulaşım sorununun ilk uygulanabilir çözümünü hesaplayabilmek için kullanılan işlemdir. Genellikle en iyi çözümü verir. VAM çözüm aşamalarını ayrıntılı olarak aşağıdaki gibi görebiliriz. 1.Adım → Her bir satır ve sütun için ceza (penalty) değerleri bulunur.

Toplanabilirlik nedir?

b) Toplanabilirlik Varsayımı Bu varsayım değişik üretim faaliyetlerine kaynak olan üretim girdilerinin toplamının her bir işlem için ayrı ayrı kullanılan girdilerin toplamına eşit olduğunu gösterir. Örneğin bir iş iki saatte, diğeri üç saatte yapılıyorsa, iki işi birden yapmak için beş saate gerek vardır.

Macar yöntemi nedir?

Macar algoritması bilgisayar bilimleri literatüründe en çok bilinen yöntemlerden birisidir. ... Algoritmanın alt yordamında matriste sıfır içeren tüm hücreler en az sayıda çizgi ile kapatılmakta ve çizgilerin durumuna göre matris üzerinde işlem yapılmaktadır.

Atama problemi nedir?

Atama problemi nedir? Atama modeli veya problemi doğrusal programlamanın özel bir halidir. Atama modellerinde amaç nedir? Atama modellerinde amaç türlü kaynakların değişik görevlere en uygun dağıtımını yaparak toplam karı maksimum veya toplam maliyeti minimum kılmaktır.

Atlama taşı yöntemi nedir?

Atlama taşı yönteminde boş olan hücreye bir birim atama yapılması durumunda toplam maliyette meydana gelecek değişim miktarı belirlenir. Eğer bu değişim miktarı negatif ise toplam maliyet azalır, pozitif ise toplam maliyet artar.

Yöneylem Araştırması neden önemli?

Yöneylem araştırmasının asıl amacı ise yönetim politikasının ve faaliyetlerin bilimsel olarak saptanmasına yardımcı olmaktır.

Yöneylem araştırması nasıl ortaya çıktı?

Yöneylem Araştırması yeni bir bilim olarak Alman hava kuvvetlerinin saldırılarına karşılık vermek için 1930'ların ikinci yarısında İngiliz Ordusunda kullanılmaya başlamıştır. Fakat onun başlangıç noktası Archimede'in çalışmalarına dayanır.

Ulaştırma problemlerinin amacı nedir?

Modelin amacı, tüm arz ve talep kısıtlarını sağlayan, ayrıca toplam taşıma maliyetlerini minimum kılan xij bilinmeyen miktarlarını belirlemektir.

Karar değişkeni ne demek?

1. Bir matematiksel programlama probleminin çözümü sonucunda değeri belirlenen değişken. Değerini karar vericinin ayarlayabildiği ve sistemin performansına doğrudan etkisi olan değişken. ...

Bölünebilirlik varsayımı nedir?

Bölünebilirlik Varsayımı: Bölünebilirlik varsayımı ile karar değişkenlerinin optimal çözüm değerlerinin kesirli değerler alabileceği kabul edilir. Örneğin herhangi bir DP modelinin optimal çözümünde 4.

Doğrusal programlama nedir nerelerde kullanılır?

Doğrusal programlama işletmecilik alanlarında çok kapsamlı ve çok çeşitli sorunların çözülebilmesini sağlamaktadır. Bunlar sorunlar arasında planlama, yol gösterme, zaman programlaması, iş ve işçi tahsis edilmesi gibi önemli sorunlar doğrusal programlama kullanılarak modellenebilmektedir.

Artık değişken nedir?

ARTIK DEĞİŞKEN ise genellikle fazla kaynak veya kapasiteyi gösterir. Herhangi bir eşitlik iki eşitsizlik şeklinde ifade edilebilir. İşaret olarak sınırlandırılamayan herhangi bir değişken (değişkenin negatif,pozitif veya sıfır değeri olabilir), negatif olmayan iki değişken arasındaki fark olarak yazılabilir.

Simpleks yönteminde pivot ne demek?

Pivot ya da pivot element algoritmaların bir matris, dizi veya bir tür sonlu küme içinden, bir hesaplamada (ör. Gauss eliminasyonu, Hızlı Sıralama, Simpleks algoritması vb.) kullanılmak üzere seçtiği ilk elemandır. ... Algoritma tüm elemanları pivota göre özyineleme yaparak sıralar.

Temel değişken ne demek?

Doğrusal programlama modellerinin çözümünde mevcut çözümde sıfırdan büyük değer alan ve çözümün bir parçası olan her bir karar değişkeni.

Minimizasyon ne demek?

Bir firmanın belirli bir üretim miktarını olası en düşük maliyetle üretebilmek amacıyla girdi miktarını ayarlaması.

Maksimizasyon nedir kisaca?

Maksimizasyon “Maximization” Nedir Anlamı ? 1)En yüksek düzeye çıkarma, 2)Azamileştirme, 3)Azami dereceye çıkarma.

Masraf minimizasyonu nedir?

Maliyet minimizasyonu, üreticilerin emek ve sermayenin hangi karışımını en düşük maliyetle ürettiğini belirlemek için kullandıkları temel bir kuraldır. Diğer bir deyişle, mal ve hizmet sunmanın en uygun maliyetli yönteminin, istenen kalite seviyesini korurken ne olacağıdır.

Faktörizasyon ne demek?

faktoring. Yurtiçi ve yurtdışı piyasalar için mal ve hizmet satımı faaliyetinde bulunan firmaların mal ve hizmet satışından doğmuş ya da doğacak kısa süreli ticari alacak hakkını devretmesi karşılığında likit fon elde etmesi işlemidir.